Uutiset

Vuoden URAteko-tunnustuksen sai Jatta Muhonen ja Suomen Taitoluisteluliitto

Nyt 14. kerran jaettu URAteko-tunnustus myönnetään henkilölle tai taholle, joka on vuoden aikana merkittävällä ja uutta luovalla tavalla myötävaikuttanut urheilijoiden uramahdollisuuksien kehittämiseen. Tunnustuspalkinnon suuruus on 1000 euroa, joka vuoteen 2019 saakka jaettiin rahana. Vuonna 2020 aloitettiin uusi käytäntö, jossa palkinto on rahan sijaan taidetta. Tänä vuonna Taitoluisteluliitto ja Jatta Muhonen saivat taiteilija Elvi Rangellin maalaamat taulut.

Uransa päättäneen luistelijan -materiaalipaketin idea syntyi yhdessä Taitoluisteluliiton luistelijoiden työryhmän palavereissa. Työryhmässä kävi ilmi, että lopettaneet urheilijat olisivat kaivanneet enemmän tukea ja tietoa lopettamisensa aikoihin.

– Itselle oli tärkeää, että paketti auttaa mahdollisimman monia luistelijoita sopeutumaan hyvin aktiiviuran jälkeiseen aikaan ja valmistumaan luistelu-uraltaan, kertoo Jatta Muhonen.

Paketissa on tietoa, ohjeita ja harjoituksia, joista hyötyvät niin luistelijat uransa eri vaiheissa kuin myös valmentajat, seuratoimijat ja luistelijan lähipiiri. Kokonaisuus henkii luistelijan ja luistelu-uran arvostusta. Lisäksi siinä lanseerataan loistava käsite: luistelu-uralta valmistuminen. 

– Kiitos aktiivisille ryhmän jäsenille ja erityisesti tärkeästä työstä paketin valmistamiseksi. Emme ehkä itsekään ymmärtäneet alkuun miten tärkeän asian äärellä teimme yhteistyössä hyvän kokonaisuuden, kertoo liittohallituksen varapuheenjohtaja ja työryhmän jäsen Sini Aarnio-Kurki.

Kokonaisuuteen liittyy myös luistelijoiden alumnitoiminnan käynnistäminen. Paketissa tuodaan selkeästi esiin millaisia mahdollisuuksia kilpauransa päättävällä – luistelu-uralta valmistuvalla -urheilijalla on jäädä lajin pariin ja säilyttää rakas laji sopivana osana elämäänsä myös jatkossa.

– Kiitos palkinnosta URASäätiölle. Materiaalipaketti tavoittaa toivottavasti toimijoita laajasti, jolloin se parhaimmillaan palvelee urheilijoita kaiken urheilun piirissä, toteaa liittohallituksen ja työryhmän jäsen Laura Lepistö.

Tänään jaettiin myös Urheilijoiden Ammattinedistämissäätiö (URA) opiskeluapurahaa 188 urheilijalle lukuvuodelle 2021-2022.

URA-apurahan saaneiden lista

Valmistuneen luistelijan materiaalipaketti

Suomen Olympiakomitean tiedote

SkatingFinland-artikkeli – Urheilu ura päätökseen hyvällä mielellä


Taitoluistelukirje ilmestynyt 17.5.2024
Taitoluistelun Tuki ry:n tuet kaudelle 2024–2025 15.5.2024