Uutiset

Nimityksiä Suomen Taitoluisteluliitossa

Liiton kilpailuyksikön toiminnoissa tapahtuu muutoksia Anne Fagerströmin jäädessä eläkkeelle kesän 2023 aikana. Jatkossa kilpailupäällikköjä on kaksi ja heillä kummallakin on omat lajivastuualueensa. 

Laura Tykkyläinen aloittaa kilpailupäällikkönä 7.3.2023 ja hänen vastuullaan tulee olemaan jatkossa yksinluistelun, jäätanssin ja pariluistelun toiminta. Laura on SM-luokan spesialisti ja hän on toiminut päätoimisena vastuuvalmentajana vuodesta 2010. Laura on toiminut liiton työryhmissä jo useamman kauden ajan.

Lauran työparina tulee toimimaan kilpailupäällikkö Nina Gustafsson, joka ottaa vastuulleen muodostelmaluisteluun liittyvät asiat.  Kilpailuyksikössä toimii osa-aikaisena työntekijänä myös Mika Laitinen, joka vastaa FSM-tulospalvelujärjestelmän kehittämisestä sekä teknisestä tuesta. 

Tervetuloa Laura!


Lasten urheiluun yhteinen suunnanmuutos 19.6.2024
Kuulumisia ISU kongressista 17.6.2024