Yksityinen: Tiedotteet seuralle

Taitoluisteluliitto, HSK ja valmentajat sopuun jatkotoimista

Suomen Taitoluisteluliitto, HSK ja valmentajat sopuun jatkotoimista – valmentaja pyytää anteeksi ja seura sitoutuu harrastuksen turvallisuutta takaaviin toimiin

Suomen Taitoluisteluliitto, taitoluisteluseura Helsingfors Skridskoklubb rf – Helsingin Luistinklubi ry (HSK) ja valmentajat Mirjami Penttinen ja Lilli Helpi ovat allekirjoittaneet 18.5.2020 sovintosopimuksen. Sopimuksessa on sovittu muun muassa henkilökohtaisesta työnohjauksesta ja muista keinoista, joilla varmistetaan luisteluharrastuksen turvallisuus ja eettisten sääntöjen noudattaminen seurassa.

Sovintosopimuksen myötä valmentajat vetävät pois Urheilun oikeusturvalautakuntaan tekemänsä valituksen Suomen Taitoluisteluliiton kurinpitolautakunnan ratkaisusta ja näin tyytyvät tehtyyn ratkaisuun. Asianosaisten luistelijoiden ei näin ollen tarvitse toimia todistajina ja käydä asiaa uudelleen läpi kesäkuulle suunnitelluissa kuulemisissa. Penttinen noudattaa edelleen kurinpitolautakunnan asettamaa kilpailukieltoa eikä voi toimia valmentajana Suomen Taitoluisteluliiton alaisen kilpailutoiminnan yhteydessä 17.1.2020–17.1.2021 välisenä aikana.

– Pyydän luistelijoilta sydämestäni anteeksi toimintatapojani, jotka ovat aiheuttaneet henkistä kipua tai ahdistusta. Valmentaminen on intohimoni ja haluan edelleen kehittyä siinä. Olen sitoutunut tekemään kaikkeni luistelijoiden hyvinvoinnin eteen, Penttinen sanoo.

Sopimuksen taustalla ovat tapahtumat liittyen urheilijoiden kohtaamaan epäasialliseen käytökseen valmentajien taholta. Suomen Taitoluisteluliiton kurinpitolautakunta määräsi tammikuussa 2020 Penttiselle vuoden mittaisen kilpailukiellon ja antoi Helpille samassa yhteydessä varoituksen.

HSK ja liitto varmistavat yhteistyössä eettisesti kestävän valmennuksen

Suomen Taitoluisteluliitto pitää HSK:n esittämiä selvityksiä ja tekemiä toimenpiteitä eettisesti kestävän valmennuksen varmistamiseksi riittävinä tässä hetkessä.

Jo aiemmin käyttöön otettujen uusien, myös anonyymin palautteen mahdollistavien palautteenantotapojen ja -kanavien lisäksi HSK laatii myös seuran eettiset valmennuslinjat sisältävän seuratoiminnan käsikirjan ja täydentää vuosittaista seurakyselyään eettiseen toimintatapaan liittyvällä osiolla. Seura raportoi avoimesti palautteista ja luovuttaa kyselyiden tulokset liitolle ja puuttuu mahdollisiin epäkohtiin välittömästi. Lisäksi HSK peruuttaa Helsingin käräjäoikeudelle tekemänsä turvaamistoimihakemuksen.

– HSK:n toiminta on ollut kuluneena keväänä eettisen suurennuslasin alla. Olemme suhtautuneet tilanteeseen äärimmäisen vakavasti ja uudistaneet toimintamallejamme lukuisin eri tavoin. Meillä on vahva halu näyttää, että HSK pystyy takaamaan innostavan harrastamisen ja kilpailemisen turvallisessa ympäristössä. Jatkamme sitoutuneesti työtämme niin toimintaympäristön kuin lajinkin kehittämiseksi, seuran puheenjohtaja Mikael Nyberg sanoo.

Suomen Taitoluisteluliiton puheenjohtaja Laura Raitio korostaa, että liiton tavoite on jatkossakin puuttua kaikkiin epäkohtiin sekä kehittää valmennusta koko lajissa ja kaikissa jäsenseuroissa. Raitio toteaa Urheilun oikeusturvalautakunnan kuulemisen peruuntumisen olevan monelle asianomistajalle helpotus.

– Taitoluisteluliiton suhtautuminen asian vakavuuteen ei ole missään vaiheessa muuttunut. Rohkeat nuoret uskalsivat tuoda epäkohtia esiin ja meidän vastuullamme oli osoittaa, että epäkohtiin puututaan. Toivon, että luisteluyhteisö rakentaa lajin tulevaisuutta entistä tiiviimmin yhdessä ja hyvässä yhteistyössä, Raitio jatkaa


Suomen Taitoluisteluliitto on nyt Suomen Kaunoluisteluliitto 1.4.2024
Elokuun Sähkäri nro 2 31.8.2023