Yksityinen: Tiedotteet seuralle

Kysely taitoluistelun lajikulttuurista

Suomen Taitoluisteluliitto kirjasi vuoden 2019 toimintasuunnitelmaansa tekevänsä jäsenseurakyselyn, selvittääkseen lajin kulttuuriin liittyviä asioita. Tutkimus on päätetty tehdä keväällä 2019 heti kilpailukauden päätyttyä.

Tarkoitus on, että kulttuurin kehittymistä tutkitaan muutaman vuoden välein samanlaisella tutkimuksella.

Kyselytutkimuksen valmistelu on käynnissä Taloustutkimuksen kanssa. Kysely tullaan lähettämään huhtikuun aikana laaja-alaisesti käsittäen seuratoimijat, valmentajat, arvioijat, yli 12-vuotiaat luistelijat ja heidän vanhempansa.

Tutkimuksessa selvitetään lajin kulttuuria – muun muassa harjoittelun ilmapiiriä ja kunkin omaa kokemusta siitä, koulutustarpeita ja taitoluistelun vahvuusalueita. Lisäksi pohditaan kykyämme ratkaista ongelmatilanteita ja reagointiamme niihin, muun muassa mahdollisten häirintä- tai kiusaamistapausten kohdalla.

Tulosten avulla liitto pyrkii entistä paremmin kohdistamaan resurssejaan, puuttumaan ongelmakohtiin, auttamaan seuroja työssään ja vahvistamaan onnistumisia. Tutkimuksen tulokset ovat selvillä arviolta toukokuun lopulla.

Suomen Taitoluisteluliitto tulee lisäksi esittelemään kevään liittokokouksessa hyväksyttäväksi uudistettua kurinpitosäännöstöä, jolloin lajissamme olisi monen muun urheilujärjestön tapaan omasta hallinnostamme riippumaton taho kurinpitoasioissa.

Parhaillaan käynnissä olevissa taitoluistelun MM-kilpailuissa Saitamassa, jäsenmaiden konferenssissa eettiset ohjeet olivat yksi agendan pääkohta ja niiden toimeenpanoa käsiteltiin yksityiskohtaisesti. Suomen Taitoluisteluliitto tulee huhtikuun alussa julkaisemaan uudistetut eettiset ohjeet, jotka perustuvat Kansainvälisen Luisteluliiton äskettäin uudistettuihin ohjeisiin. Tämän ohella tullaan ehdottamaan, että jäsenseuroissa otettaisi käyttöön samat eettiset ohjeet.

Myös liiton lisenssijärjestelmä tulee kokemaan kevään aikana uudistuksia: se muun muassa laajenee käsittämään myös valmentajat ja arvioijat, monen muun lajin tapaan.

Suomen Taitoluisteluliitto kertoo näistä aiheista lisää 27. huhtikuuta pidettävässä seuraseminaarissa.


Suomen Taitoluisteluliitto on nyt Suomen Kaunoluisteluliitto 1.4.2024
Elokuun Sähkäri nro 2 31.8.2023