Yksityinen: Tiedotteet seuralle

Työryhmät kehittämässä suomalaista taitoluistelua

Haluatko olla mukana rakentamassa Suomen Taitoluisteluliiton visiota ”Koko Suomi luistelee ja parhaat maailman huipulla?” Työryhmien toimiaika on jatkossa kolme vuotta (aiemmin kaksi vuotta) ja hakuaika on nyt avoinna. Toimintakausi alkaa 1.8.2023 jatkuen 31.7.2026 saakka.

Suomen Taitoluisteluliiton hallituksen ja toimiston tukena työskentelee useita työryhmiä. Työryhmien ja liiton ohjenuorana toimii liittokokouksen hyväksymä toimintasuunnitelma, joka ohjaa toimintaa ylätasolla. Ryhmät valmistelevat päätösesityksiä liittohallitukselle sovitussa aikataulussa. Kokouksia on vuoden aikaan 3-4 kertaa ja niihin voi osallistua tarvittaessa myös etäyhteyksin.

Työryhmät valitaan avoimella haulla ja kokoonpanot vahvistaa liittohallitus. Kunkin ryhmän puheenjohtajana toimii liitossa ko. toiminnasta vastaava henkilö ja kussakin työryhmässä on edustettuna vähintään yksi liittohallituksen jäsen. Työryhmät toimivat itsenäisesti, mutta tekevät tarvittaessa tiivistäkin yhteistyötä eri työryhmien kanssa. Ryhmien koko vaihtelee 5-10 hengen välillä.

Työryhmän jäsenyys perustuu vapaaehtoiseen toimintaan lajin hyväksi. Työryhmissä työskentelyn tulee olla läpinäkyvää ja puolueetonta – sinne valitut henkilöt tekevät töitä koko suomalaisen taitoluistelukentän ja seurojen eteen. Kokoukset pyritään aikatauluttamaan niin, että työryhmän kaikkien jäsenten osallistuminen on mahdollista, pääsääntöisesti kokoukset järjestetään arki-iltoina.

Työryhmän jäsenet saavat Suomen Taitoluisteluliiton kausikortin, joka oikeuttaa vapaaseen sisäänpääsyyn Suomen Taitoluisteluliiton alaisissa kotimaisissa kilpailuissa mukaan lukien vuosittain järjestettävä Finlandia Trophy Espoo. Toivomme hakijoiden edustavan mahdollisimman laaja-alaisesti koko suomalaista seurakenttää sekä sukupuolten moninaisuutta.

Työryhmiin haku on auki 30.4.2023 asti.

Työryhmät 2023-2026
Lajityöryhmä – Yksin- ja pariluistelu
Lajityöryhmä – Jäätanssi
Lajityöryhmä – Muodostelmaluistelu
Seuraverkosto
Valmennusosaaminen
Arvioijat
Kilpaileminen

Lisätietoja: Outi Wuorenheimo, puh: 040 940 2315


Suomen Taitoluisteluliitto on nyt Suomen Kaunoluisteluliitto 1.4.2024
Elokuun Sähkäri nro 2 31.8.2023