Yksityinen: Tiedotteet seuralle

Taitoluisteluliitto päätti MM-kisoista saadun tuoton käyttämisestä/liittohallituksen kokoonpano

Suomen Taitoluisteluliitto on tehnyt suunnitelman MM2017-kilpailusta saadun tuloksen käyttämisestä.  Keväällä Helsingissä järjestetty MM-kilpailu tuotti liitolle 2,9 M€ tuloksen. Suunnitelma esiteltiin lauantaina Taitoluisteluliiton liittokokouksessa Helsingissä.

Suomen Taitoluisteluliiton puheenjohtaja Laura Raitio linjasi hallituksen suunnitelmia varojen käyttämisestä ja tähdensi, että MM-kisoista saatua rahaa tarvitaan vuosiksi eteenpäin.

– Haluamme varmistaa lajimme kehittymisen ja hyvinvoinnin pitkällä tähtäimellä, ja siksi suunnitelma on tehty kattamaan seuraavan vuosikymmenen. Aikaisempien järjestämiemme arvokilpailujen tuotot ovat osaltaan mahdollistaneet sen, että liiton toiminta on voinut jatkua nykyisen laajuisena jo vuosikymmenen ajan. Tämän linjan haluamme pitää. Lisäksi olemme nyt voineet strategisten tavoitteidemme toteutumista varten tehdä korvamerkintöjä laajennetuille tukitoimille, joiden uskomme olevan merkittäviä lajin kehittämiseksi Suomessa, Raitio kertoi.

Taitoluisteluliiton toimintaan ohjataan tulevaisuudessakin vuosittain noin 100 000 euron tukisumma, liiton kokonaiskulujen ollessa vuositasolla lähes 2 miljoonaa euroa. Hallituksen linjausten mukaisesti varoja tullaan käyttämään kunkin vuoden toimintasuunnitelman toteuttamiseksi. Ensi vuonna erityinen painopiste on liiton ja seurojen välisen yhteistyön syventäminen ja yhtenä osa-alueena on mm. luistelukoulutoiminnan kehittäminen. Suomessa toimii 83 taitoluisteluseuraa, joissa lajin harrastajia on noin 16 000.

Lähestulkoon 500 000 euron suuruinen summa suunnitellaan käytettäväksi 3-6 vuoden aikajänteellä toteutettaviin kehityshankkeisiin. Ensi vuonna starttaa kaksi valmennuksen kehittämishanketta, joista ensimmäinen on yksinluisteluun ja jäätanssiin ja toinen muodostelmaluisteluun. Näillä koulutuksilla halutaan nostaa valmennuksen tasoa entisestään ja huolehtia jatkuvuudesta lajin valmennuksessa. Hankkeita tulee jatkossa myös mm. arvioitsijoiden ammattitaidon kehittämiseen.

Noin 600 000 euron suuruinen summa kohdistetaan huippuluistelun tukemiseen. Tämä tarkoittaa vuositasolla noin 50 000 euron tukea niin huipulle pyrkiville luistelijoille kuin joukkueille ja heitä kasvattaville seuroille.

Huippu-urheilun olosuhteiden parantamiseksi tehdään yhdessä Suomen Luisteluliiton kanssa selvitystyötä valtakunnallisesti merkittävän jääurheilukeskuksen rakentamisesta. Projekti on vasta esiselvitysvaiheessa, mutta kokonaisuudessaan Taitoluisteluliitto korvamerkitsee hankkeeseen 500 000 euroa. Toteutuessaan se tulisi olemaan merkittävä olosuhdeparannus erityisesti pikaluistelun, mutta samalla myös taitoluistelun huipuille, harrastajille sekä kuntoliikkujille.

– Haluan vielä kerran esittää kiitokseni kaikille MM2017-kilpailujen järjestelyissä mukana olleille. Yhteisellä voimainponnistuksella teimme ikimuistoiset kisat ja nyt työpanoksemme saa vielä isomman merkityksen, kun voimme olla kehittämässä tätä lajia eteenpäin Suomessa. Hyvä tulos mahdollistaa nyt entistä laajemman tuen lajille, Raitio kiittelee.

Seuraavat taitoluistelun arvokilpailut Suomessa ovat muodostelmaluistelun MM-kilpailut, jotka käydään Helsingissä huhtikuussa 2019. Edellisen kerran muodostelmaluistelun MM-mitaleista kilpailtiin Suomessa vuonna 2011. Kaksipäiväinen tapahtuma tuotti tuolloin liitolle 300 000 euroa. Vuoden 2009 EM-kilpailut kerryttivät liiton kassaa puolestaan miljoonalla eurolla.

Suomen Taitoluisteluliiton liittohallituksen jäseninä valittiin jatkamaan vuosina 2018-2020

Kirsi Greis
Laura Lepistö
Mika Saarelainen
Irja Simola

Heidän lisäkseen vuosina 2018-2019 liittohallituksessa jatkavat

Laura Raitio pj
Jaana Juhola
Janne Korhonen
Laura Lauri
Marie Lundmark

Menestystä hallistustyöskentelyyn jatkossakin!

 

Kuva Antti Lehto


Suomen Taitoluisteluliitto on nyt Suomen Kaunoluisteluliitto 1.4.2024
Elokuun Sähkäri nro 2 31.8.2023