Yksityinen: Tiedotteet seuralle

Ajankohtaista tietoa koronavirustilanteen vaikutuksesta seuratoimintaan

Päivitetty 1.4. klo 10.45

Suomen Taitoluisteluliitto noudattaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, sosiaali- ja terveysministeriön, ulkoministeriön ja Olympiakomitean linjauksia ohjeistaessaan seuroja vallitsevassa koronavirustilanteessa. Suomen hallitus on linjannut 16.3, että useat julkiset tilat, koulut ja kaikki harrastustilat ja -paikat suljetaan. Linjaus on voimassa 13.5. saakka.

Harrastetoiminta

Suomen hallituksen ja THL:n suositusten mukaan tartuntojen välttämiseksi ei-välttämätöntä toimintaa, kuten harrastustoimintaa on rajoitettava. Hallituksen 16.3. linjauksen mukaan kaikki harrastustilat ja -paikat suljetaan, ja yli kymmenen hengen kokoontumisia on vältettävä. Haluamme kannustaa liikkumaan, mutta vallitsevassa tilanteessa on kiinnitettävä erityistä huomiota viruksen leviämistä ehkäiseviin toimiin, jonka myötä suosittelemme omatoimista harjoittelua ja ulkoliikuntaa.

Olympiakomitean ohjeistus seuratoiminnan maksuista

Olympiakomitea toivoo, että seurat koetaan yhteisöinä, joiden jäsenet yhdessä kantavat vastuun tässä vaikeassa tilanteessa. Yhdistyslakiin perustuen seuran sääntöjen mukaisia jäsenmaksuja ei tarvitse palauttaa.

Urheiluseurat ovat peruuttaneet harjoituksia ja tapahtumia. Alla Olympiakomitean esittämiä vaihtoehtoja toimintamaksuihin yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaisesti, ellei seuralla ole omia ohjeita eikä asiasta ole muuta sovittu (esimerkiksi toimintaan osallistumisen ehdoissa): 

 • Toimintamaksua ei tarvitse palauttaa, jos harjoitukset ja tapahtumat siirretään myöhempään ajankohtaan tai järjestetään vaihtoehtoista toimintaa. 
 • Toimintamaksun lähtökohtana on toiminnan kustannusten jakaminen osallistujien kesken. Toimintamaksun osittainen palauttaminen voi tulla kysymykseen, jos harjoitukset ja tapahtumat perutaan kokonaan. Jos harjoitus tai tapahtuma peruuntuu, seura voi säästää joissakin kustannuksissa. Tällöin mahdollinen säästö saattaa tulla palautettavaksiHarjoituksen ja tapahtuman järjestämisen kulut ovat pääosin kiinteitä, jolloin palautettavaa ei yleensä synny. 
 • Force majeure eli ylivoimainen este voi olla ääritapauksessa peruste siihen, että seura pitää toimintamaksut kokonaan, vaikka harjoitus tai tapahtuma olisi peruttu 

Yllä ei käsitellä seuran harjoittamaa elinkeinotoimintaa. Olympiakomitea suosittelee, että seurojen kannattaa jatkossa kirjata toimintamaksujen palauttamisen periaatteisiin ohjeen siitä mitä tehdä, jos epidemia tai pandemia peruuttavat seuran toimintaa. 

Lisätietoa seuratoiminnan maksuista Olympiakomitean sivuilla

Urheilutyönantajat ry:n hallitus suosittelee hyödyntämään Palloliiton ohjeistuksia työnantajille

Palloliitto on laatinut ohjeet seuroille koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen hallitsemiseksi. Ohjeet liittyvät lähinnä työsuhteisiin ja toimintamaksuihin liittyviin kysymyksiin.

Palloliiton ohjeet on jaoteltu seuraavasti:

 1. Seuran työnantaja-asemaan liittyvät ohjeet ja asiakirjamallit
  1. Lomautuksen periaatteet
  2. Lomauttamismenettely vuokaaviot
  3. Koronaviruksen vaikutukset työsopimuksiin ja pelaajasopimuksiin
  4. Liitteet (mallit seurojen käyttöön)
   1. YT -neuvotteluesitys
   2. Lomautuksen ennakkoselvitys
   3. Ilmoitus palkanmaksun keskeytyksestä
 2. Ohjeet seurojen henkilöstölle mahdollisen lomautuksen tai palkanmaksun keskeytyksen yhteydessä
 3. Ohjeet seuroille toiminta- ja pelaajamaksun laskuttamisesta koronaviruksen rajoitettua seuran harjoittelua ja kilpailemista
 4. Tiedote hallituksen valmistelemasta väliaikaisesta työlainsäädännöstä 20.3.2020

 Nämä ohjeet täydentyvät sitä mukaa kun lisää ohjeita asiaan liittyen laaditaan. Tästä linkistä Palloliiton sivuille.

JHL ja Palta sopineet poikkeuksista Urheilujärjestöjä koskevan työehtosopimuksen soveltamisalalle

Palta on 25.3.2020 sopinut Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n kanssa seuraavista poikkeuksista Urheilujärjestöjä koskevan työehtosopimuksen soveltamisalalle:

 • Yhteistoimintalain 51§:n mukainen neuvotteluaika lyhennetään 5 päivään kaikissa lomautustilanteissa
 • Työsopimuslain 5 luvun 4§:n mukainen lomautusilmoitusaika lyhennetään 5 päivään
 • Työsopimuslain 6 luvun 6§:n mukainen takaisinottovelvollisuusaika pidennetään 9 kuukauteen

Edellä mainitut poikkeukset koskevat niitä toimijoita, jotka noudattavat Urheilujärjestöjen työehtosopimusta. Lue lisää täältä.

Poikkeuksia lomautuskäytäntöihin 1.4. alkaen

Eduskunta on hyväksynyt väliaikaiset lakimuutokset, koskien työlainsäädännön määräaikaista muuttamista.
Työlainsäädännön väliaikaisia lakimuutoksia astui voimaan 1.4.2020. Muutokset ovat voimassa 3 kuukauden ajan eli 30.6.2020 saakka. Työmarkkinakeskusjärjestöt ja Suomen hallitus ovat sopineet koronakriisiä koskevista väliaikaisista muutoksista. Muutokset tulevat voimaan vaiheittain. Tästä linkistä pääset EK:n tiedotteeseen, josta löydät tarkempia soveltamisohjeita.

Koronaviruksen vaikutus seurojen sääntömääräisten kokousten järjestämiseen

Seurojen säännöissä on määrätty yhdistyksen kokouksen (kevät- ja/tai syyskokous) järjestämisen ajankohta. Vallitsevassa tilanteessa kokouksen järjestäminen ei välttämättä onnistu säännöissä määrättynä ajankohtana, ja kokousta voidaan joutua siirtämään hallituksen päätöksellä. Hallituksen huolellisuusvelvoitteen nojalla sen tulee arvioida millaisen riskin kokouksen järjestäminen asettaa jäsenistön tai sen edustajien (ja muunkin väestön) terveydelle. Hallituksen tehtävä on myös kutsua mahdollisesti siirretty kokous koolle yhdistyksen sääntöjä noudattaen (kokouskutsu, määräajat jne.). 

Suomen Olympiakomitean suositus on, että sääntömääräinen kokous voidaan siirtää säännöissä määrättyä aikaa myöhemmäksi, jos sen pitämisen arvioidaan aiheuttavan terveydelle vaaraa. Suosituksen lähtökohta on se, että terveyden suojaaminen on vahvempi arvo, kuin yhdistyksen sääntöjen määräys kokouksen pitoajasta. 

Etäyhteyden käyttäminen kokouksessa vaatii aina sääntökirjauksen, eli jos sitä ei ole, kokousta ei voida järjestää etäyhteyksillä. Lisää sääntömääräisten kokousten järejstämisestä Olympiakomitean nettisivuilla

Opetus- ja kulttuuriministeriön avustukset – ohjeita seuroille

Olympiakomitea on jakanut ohjeet avustusten käyttöön liittyen. Lue ohjeet Olympiakomitean nettisivuilta.

Olympiakomitean Help Desk

Olympiakomitean Help Desk palvelee seuroja järjestötoiminnan kysymyksissä vallitsevan koronavirustilanteen aikana. Ota yhteyttä täältä.


Suomen Taitoluisteluliitto on nyt Suomen Kaunoluisteluliitto 1.4.2024
Elokuun Sähkäri nro 2 31.8.2023