Yksityinen: Tiedotteet seuralle

Taitoluisteluliitto tukee taloudellisesti jäsenseurojaan

Suomen Taitoluisteluliitto tukee koronapandemian vuoksi jäsenseurojaan taloudellisesti noin 150 000 euron tukipaketilla. Tukipaketti koostuu seuroille myönnettävistä rahallisista tuista sekä epäsuorista tuista maksuttomien ja alennettujen koulutusten muodossa. Esimerkiksi syksylle siirtyvät vuorovaikutuskoulutukset tullaan toteuttamaan liiton jäsenseurojen työntekijöille ja luottamushenkilöille täysin veloituksettomina.

Kaikille avustusta hakeville Taitoluisteluliiton jäsenseuroille voidaan myöntää liiton jäsenmaksun suuruinen, 300 euron tukisumma. Lisäksi seurat voivat hakea tukea palkkalistoillaan 31.12.2019 olleiden päätoimisten työntekijöiden (37,5h/vk) määrän perusteella edellyttäen, että tehtävä on tuen hakuhetkellä edelleen voimassa. Tuen määrä on 500 euroa/työntekijä ja se maksetaan enintään viittä työntekijää kohden. Näin ollen yhdelle seuralle myönnetty kokonaistuki on maksimissaan 2800 euroa. 

Seuratuen myöntäminen edellyttää liiton vuosi-ilmoituksen 2019–2020 täyttämistä. Seuratukea voi hakea 31.5.2020 saakka.

Hakulomakkeeseen https://www.lyyti.fi/reg/Seuraavustus_0508

Lähettämällä lomakkeen seura vakuuttaa antamansa tiedot oikeiksi. Seura on pyydettäessä velvollinen todentamaan päätoimisten työntekijöiden työsuhteen liiton määrittämällä tavalla. Liitolla on oikeus takaisinperintään, mikäli annetuissa tiedoissa todetaan jälkikäteen väärää tietoa suhteessa avustuskriteereihin.

Kaikki tukea saavat seurat, päätoimisten työntekijöiden määrät ja seuroille myönnetyt tukisummat julkaistaan liiton verkkosivuilla.

Lisätietoja seuratoiminnan kehittäjä Mira Korpiselta mira.korpinen@stll.fi ja Sanna Vuoriselta sanna.vuorinen@stll.fi


Suomen Taitoluisteluliitto on nyt Suomen Kaunoluisteluliitto 1.4.2024
Elokuun Sähkäri nro 2 31.8.2023