Yksityinen: Tiedotteet seuralle

Alle 20-vuotiaiden harrastaminen jatkuu pääkaupunkiseudulla
Tänään 27.1.2021 saimme vihdoin ja viimein positiivisia uutisia lasten ja nuorten harrastamisen liittyen pääkaupunkiseudulla. Vaikka kysymyksessä ei olekaan ”koko Suomea” koskeva päätös, on lajimme harrastajista rajoitusten piirissä ollut viimeiset kaksi kuukautta lähes 50 % passinhaltijoista. Toki myös muilla alueilla on ollut harrastuskieltoja ja niitäkin on iloksemme purettu tässä tammikuun aikana. Nyt siis näyttää siltä, että alle 20-vuotiaat pääsevät jälleen ensi maanantaista 1.2.2021 lähtien harjoittelemaan pääkaupunkiseudulla seuraavin ohjeistuksin.

– Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut *) ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen. Tilat avataan vain varattuja vuoroja varten eikä avoimelle käytölle.
– Toiminnassa noudatetaan viranomaisten, ja liikunnan osalta lisäksi Olympiakomitean antamia terveysturvallisuusohjeita turvaetäisyyksistä, käsihygieniasta ja kasvomaskien käyttämisestä.
– Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään muulloin paitsi urheilusuoritusten aikana.
– Toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi.**)
– Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin. Suurissa tiloissa voi toimia useampi ryhmä kuitenkin siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa.
– Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä.
– Pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttö rajoitetaan vain välttämättömään käyttöön.
– Harrastukseen saattajat, kuten vanhemmat, eivät tule sisätiloihin. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.***)

*) myös valmentajat pyritään pitämään samana/joukkue/ryhmä.
**) muodostelmaluistelussa otettava huomioon joukkueen turvavälit muussa toiminnassa kuin ohjelman harjoittelussa, esim. ohjeita kuunnellessa.
***) Seuran harkinnan mukaisesti esimerkiksi luistelukoululaisten saattajat.

Vaikka tämänpäiväinen päätös on ilouutinen isolle osalle pääkaupunkiseudun harrastajia tulee muistaa, että kaikki yli 20 vuotiaat lajin harrastajat ovat edelleen tämän päätöksen ulkopuolella. Muodostelmaluistelussa, mikäli esimerkiksi kansallisen tason seniori-, aikuis- tai masters-sarjan joukkueissa on alle 20-vuotiaita harrastajia, voi heidän harrastuksensa jatkua seuran harkinnan mukaan, turvallisuusnäkökohdat huomioiden.

Taitoluisteluliiton hallitus kokoontuu torstaina 28.1.2021 tarkastelemaan liiton kilpailukalenteria kevään osalta. Lisäksi torstaina on tärkeä päivä arvokilpailujen näkökulmasta, sillä myös ISU Council pitää oman kokouksensa illan suussa.

Nyt kuitenkin iloitaan siitä, että lasten ja nuorten harjoittelu voi alkaa pääkaupunkiseudullakin täysipainoisesti. Pidetään kaikki osaltamme huolta siitä, että harjoittelu lähtee käyntiin kaikkia turvallisuusohjeita 150 % noudattaen.

Suomen Taitoluisteluliitto on nyt Suomen Kaunoluisteluliitto 1.4.2024
Elokuun Sähkäri nro 2 31.8.2023