Yksityinen: Tiedotteet seuralle

Kysely seuroille taloudellisen tuen käytänteistä

Lasten ja nuorten urheilun harrastuskustannuksista on ollut viime aikoina paljon keskustelua. Jyväskylän yliopisto on yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa käynnistänyt alkuvuonna hankkeen, jossa selvitetään urheiluseurojen taloudellista tukea perheille lasten ja nuorten harrastustoiminnassa. Hankkeessa on haastateltu sekä järjestöjä että urheiluseuroja. Nyt keräämme lisätietoa seurojen taloudellisen tuen käytännöistä lyhyellä kyselyllä. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kyselyyn voivat vastata kaikki seurat, jotka haluavat kertoa omista tukikäytännöistään. Taloudelliseen tukeen luetaan mm. maksujärjestelyt, varustelainat ja maksuhuojennukset. Lukumäärätietoja kysytään seuran perustietojen kohdalla ja sen lisäksi vain viime vuonna tuettujen harrastajien määrän ja tuen kokonaissumman osalta. Muutoin kysymykset koskevat tukikäytäntöjä ja tuen rahoituslähteitä, ja lopuksi kysytään myös vastaajan näkemyksiä teemasta. Pakollisena tietona kysytään seuran y-tunnusta, jotta vastaukset pystytään tarvittaessa varmentamaan. Vastaukset käsitellään tutkimusryhmässä luottamuksellisesti, eikä seuran nimi tule raportoinnissa esiin.

Vastaamaan pääset täältä.

Vastata voi 31.5.2023 saakka.


Suomen Taitoluisteluliitto on nyt Suomen Kaunoluisteluliitto 1.4.2024
Elokuun Sähkäri nro 2 31.8.2023