Yksityinen: Tiedotteet seuralle

Ajankohtaista tietoa koronavirustilanteen vaikutuksesta seuratoimintaan

Suomen Taitoluisteluliitto noudattaa Suomen hallituksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Olympiakomitean ohjeistuksia vallitsevaan koronavirustilanteeseen liittyen. Seuraamme tilanteen kehittymistä, ja pyrimme tiedottamaan ajankohtaisesti mahdollisista muutoksista liiton toiminnassa.

Tapahtumat

Kaikkien yli 500 hengen yleisötilaisuuksien perumista suositellaan toukokuun loppuun saakka. Lisäksi suositellaan, että myös muiden kokoontumisten ja tapahtumien järjestäjät harkitsevat riskiarvioiden pohjalta tilaisuuksien järjestämistä ja mahdollista siirtämistä tai perumista.

Suomen Taitoluisteluliitto on perunut kilpailukalenterissaan olevat kevään viimeiset liiton alaiset kilpailut (2kpl). Samaa suositellaan jäsenseuroille omien kilpailutapahtumien ja kevätnäytösten osalta. Liiton valmennusryhmiin kuuluvia jäseniä tiedotetaan leiritysmuutoksista henkilökohtaisesti.

Harrastetoiminta

Perusterveet lapset, nuoret ja nuoret aikuiset eivät kuulu COVID-19 -viruksen riskiryhmään ja Olympiakomitean tämän hetkisen suosituksen mukaan urheiluseurojen harrastetoiminta näiden kohderyhmien osalta voi toistaiseksi jatkua. Suomen Taitoluisteluliitto ei näe estettä harjoittelulle niin kauan kuin esimerkiksi koulut pidetään auki.

Seurat voivat päättää harrastustoiminnan jatkamisesta oman harkintansa mukaan, ellei viranomaisilta tule muuta ohjeistusta. Suosittelemme kuitenkin rajoittamaan ei-välttämättömiä lähikontakteja harrastetoiminnassa pisara- ja kosketustartuntojen ehkäisemiseksi, ja harkitsemaan omatoimisten oheisharjoitteiden toteuttamista seuraavina viikkoina.

Yleistä

Mikäli harjoittelua jatketaan, ennaltaehkäiseviin toimiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Mikäli luistelijalla, valmentajalla tai huoltajalla on lieviäkin sairauden oireita, on hänen pysyttävä kotona. Epidemia-alueilta palaavien tulee sopia harjoituksiin/töihin palaamisen ajankohdasta ja poissaolosta (kaksi viikkoa) valmentajan/työnantajan kanssa.

Toivomme, että kukin perhe käyttää omaa harkintaansa ja noudattaa tarpeellista varovaisuutta erityisesti, jos perheessä tai lähipiirissä on riskiryhmään kuuluvia henkilöitä. Ketään luistelijaa ei tule velvoittaa osallistumaan harjoituksiin näissä olosuhteissa. Poissaolo harjoituksista ei saa vaikuttaa esimerkiksi ensi kauden ryhmävalintoihin. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiedotteita ja ohjeita voi seurata osoitteessa www.thl.fi

 

Suomen Taitoluisteluliitto


Suomen Taitoluisteluliitto on nyt Suomen Kaunoluisteluliitto 1.4.2024
Elokuun Sähkäri nro 2 31.8.2023