Yksityinen: Tiedotteet seuralle

Taitoluistelun Tuki ry jakaa tukea taitoluisteluun

Taitoluistelun Tuki ry aloitti vuonna 2011 kymmenen vuoden mittaisen kansainväliseen kilpailutoimintaan panostavan taitoluisteluseuran tukemiseen tarkoitetun tukiohjelman.

Tukiohjelma tukee taitoluisteluseuraa, joka mahdollistaa valmentajan osallistumisen kansainvälisiin kilpailuihin Suomen Taitoluisteluliiton valitseman edustusluistelijan (tai -parin) kanssa. Yhdistys on lahjoittanut ohjelman mukaisesti valitsemalleen seuralle 10.000 euroa, lahjoitus on tehty jo seitsemän peräkkäisen kerran.

Tänä vuonna yhdistys myönsi 10 000 euroa Espoon Jäätaiturit ry:lle (EsJt) kaudelle 2018-2019. Päätöksessään yhdistys totesi useiden luistelijoiden kilpailleen edellisenä kautena kansainvälisissä kilpailuissa. Luistelijat olivat lisäksi menestyneet hyvin. Seura oli mahdollistanut luistelijoiden osallistumisen kilpailuihin palkkaamalla kilpailujen ajaksi sijaisvalmentajia.

Uusi tukiohjelma kansainvälisenä spesialistina toimiville tai kansainväliseksi spesialistiksi tähtäävälle

Yhdistys on aloittanut uuden tukiohjelman suunnittelun. Ohjelmalla tuettaisiin kansainväliseksi spesialistiksi tähtäävää tai sellaisena jo toimivaa henkilöä spesialistin koulutus-, kilpailu- ja matkakustannuksissa. Ohjelma myös tukisi taitoluisteluseuraa, joka kannustaa ja mahdollistaa spesialistivalmentajan osallistumisen kansainvälisen spesialistin koulutukseen ja kansainvälisiin kilpailuihin. Jotta spesialistien osaaminen saadaan huippuluistelun käyttöön, tukea saaneen spesialistin voidaan edellyttää toimivan luistelijoiden ja valmentajien apuna esimerkiksi kilpailuohjelmien laatimisessa tai -katsastuksissa.

Yhdistys päättää uuden ohjelman mahdollisesta aloittamisesta keväällä 2019 saamansa palautteen pohjalta. Näin ollen yhdistys pyytää tukiohjelman tarpeellisuuden kartoittamiseksi kiinnostuneita henkilöitä ja seuroja ilmoittamaan kiinnostuksestaan tukiohjelmaa kohtaan.

Yhteydenotot ja lisätiedot: pekkaleskinen@icloud.com

 

Tietoa Taitoluistelun Tuki ry:stä

 


Suomen Taitoluisteluliitto on nyt Suomen Kaunoluisteluliitto 1.4.2024
Elokuun Sähkäri nro 2 31.8.2023