Suomen Taitoluistelusäätiö

Suomen Taitoluisteluliitto ry  (STLL) ja Taitoluistelun Tuki (Tuki) ry perustivat  yhdessä Suomen Taitoluistelusäätiön (Finlands Konståkningsstiftelsen) tarkoituksenaan tukea Suomen taitoluistelua. Perustamislupa annettiin ja säännöt vahvistettiin 5.1.1983, silloisen oikeusministeri Christoffer Taxellin toimesta. Säätiön peruspääoma oli tuolloin 100 000 markkaa.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan sääntöjensä mukaisesti myöntämällä harjoittelu- ja kilpailustipendejä lahjakkaille kansainväliselle huipulle pyrkiville yksinluistelijoille, pariluistelijoille ja jäätanssijoille, tukemalla taloudellisesti huippuvalmennustietouden kehittämistä sekä harjoittelutilaisuuksien ja kilpailujen järjestämistä ja tukemalla muulla vastaavalla tavalla Suomen taitoluistelun kehittämistä kansainväliselle huipulle.

Tukien hakuaika on vuosittain 1.3. – 31.3 ja hausta ilmoitetaan liiton nettisivuilla sekä sosiaalisen median kanavissa.

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus johon kuuluu viisi jäsentä niin, että Suomen Taitoluisteluliitto ry nimeää kolme jäsentä  (ja näille varamiehet) ja Taitoluistelun Tuki Ry nimeää kaksi  jäsentä ja näiden varamiehet. Varsinaiset jäsenet ovat:

Raitio Laura, pj (STLL)
Kuronen Tuire, vpj (Tuki)
Kankaanranta Marjo (Tuki)
Lepistö Laura (STLL)
Lundmark Marie (STLL)

Varajäsenet:
Husa Elina (Tuki)
Jussila Anne-Mari (STLL)
Ristanen Tarja (STLL)
Tarkkala-Hellström Anna (STLL)
Vaalto Selja (Tuki)