Suomen Taitoluistelusäätiö

Suomen Taitoluisteluliitto ry ja Taitoluistelun Tuki ry perustivat vuonna 1982 säätiön, Suomen Taitoluistelusäätiö (Finlands Konståkningsstiftelsen). Säätiö perustettiin tarkoituksenaan tukea suomalaista taitoluistelua (jolla tarkoitetaan tässä yhteydessä yksinluistelua).

Tätä tarkoitusta säätiö toteuttaa sääntöjensä mukaisesti: ”myöntämällä harjoittelu- ja kilpailustipendejä lahjakkaille, kansainväliselle tasolle pyrkiville taitoluistelijoille, tukemalla taloudellisesi valmennustietouden kehittämistä ja tunnetuksi tekemistä sekä harjoittelutilaisuuksien ja kilpailujen järjestämistä sekä tukemalla muulla vastaavalla tavalla Suomen taitoluistelun kehittämistä ja tunnetuksi tekemistä.”

Suomen Taitoluistelusäätiö on itsenäinen oikeushenkilö, sillä ei ole omistajia eikä jäseniä, vaan säätiölle tiettyyn tarkoitukseen luovutettua omaisuutta hallinnoi säätiön hallitus. Suomen Taitoluistelusäätiön hallitukseen kuuluu viisi varsinaista jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Varsinaiset jäsenet ovat: Pekka Leskinen (pj), Susanna Rahkamo (vpj), Marie Lundmark ja Irja Simola.

Suomen Taitoluistelusäätiön hallitus päätti vuosikokouksessaan 25.5.2007 uudesta lahjoitusten hakumenettelystä, jossa yksinluistelijat sekä jäätanssijat ovat oikeutettuja hakemaan säätiöltä valmennustukea. Aiemmin luistelijat eivät hakeneet stipendejä itse vaan säätiö nimesi tuen saajat suoraan.