Työryhmät

Suomen Taitoluisteluliiton hallituksen ja toimiston apua työskentelee useita työryhmiä.

Työryhmät toteuttavat liittohallituksen laatimaa strategiaa ja antavat ehdotuksia strategian kehittämiseen oman
toimintasuunnitelmansa mukaisesti. Ryhmät valmistelevat päätösesitykset liittohallitukselle sovitussa aikataulussa.

Työryhmän jäsenyys perustuu vapaaehtoiseen työhön lajin eteen. Työryhmät valitaan avoimella haulla kaksivuotiskausiksi, ryhmien kokoonpanot nimeää liittohallitus.

Työryhmät 2021-2023

  1. Lajityöryhmä – Yksin- ja pariluistelu
  2. Lajityöryhmä – Jäätanssi
  3. Lajityöryhmä – Muodostelmaluistelu
  4. Seuraverkosto
  5. Osaaminen
  6. Arvioijat
  7. Kilpailusäännöt ja -järjestelmä
  8. Kilpailukoordinaatio
  9. Luistelijat