Seura- ja alueverkosto

Työryhmän tehtävät
  • Lajin harrastuspohjan laajentaminen, sekä tasapainon rakentaminen harrastamisen ja kilpaurheilun välille luomalla erilaisia seuran käytännön toimintaa tukevia tuotteita ja tapahtumia eri kohderyhmille (mm. lapset, nuoret, aikuiset, poikaluistelu, soveltava luistelu, päiväkodit ja koulut).
  • Elinvoimaisen ja maanlaajuisen seuraverkoston rakentaminen ja kehittäminen
  • Seuratoiminnan laadun kehittäminen (mm. Tähtiseuratoiminta ja Seuratuet)
Työryhmän kokoamisessa on huomioitu asiantuntemus/edustus seuraavasti
  • aluepäälliköt
  • seuratoiminnan asiantuntemus
  • luistelukoulu- ja harrasteluistelutoiminnan käytännön asiantuntemus
  • soveltavan luistelun asiantuntemus
  • työryhmään pyydetään tarvittaessa kiinnostuneita mukaan työstämään toimintasuunnitelmaan merkittyjä erityisprojekteja, esim. luistelukoulutuotteita

Kokoonpano 10-13 henkilöä.

Seuraverkoston työryhmä 2019-2021

Mira Korpinen,  puheenjohtaja, STLL
Jukka Puustinen, liittohallituksen edustaja
aluepäällikkö, Itäinen alue
Tiina Huhtala, aluepäällikkö, Läntinen alue
Laura Kankainen, aluepäällikkö, Hämeen alue
Mari Tamminiemi, aluepäällikkö, Uudenmaan alue
Anu Husu-Peltonen, aluepäällikkö, Helsingin alue
Mette Vilos, aluepäällikkö, Helsingin alue
Virve Hirvilampi, aluepäällikkö, Pohjoinen alue
Helena Raski, Kaakkoinen alue