Seuraverkosto

Työryhmän tehtävät
 • Käsittelee jäsenseurahakemukset, ja tekee jäseneksi pyrkivistä ja eroavista seuroista lausunnot liittohallitukselle 
 • Käsittelee seurojen tekemät ansiomerkkihakemukset (järjestölliset- ja valmennukselliset ansiot) ja tekee asiasta esitykset liittohallitukselle 
 • Seuratoiminnan laadun kehittäminen (mm. Tähtiseuratoiminta ja seuratuet) 
 • Suunnittelee materiaaleja seurojen operatiivisen työn tueksi
 • Suunnittelee seurakehittäjien apuna seuratoimijoille järjestettäviä seuratapaamisia ja seuraseminaareja
 • Suunnittelee ja kehittää seuratoimijoille järjestettävää koulutuksia
 • Seurojen yhteydenottoverkoston kehittäminen ja saatujen yhteydenottojen kautta seurojen työn tukeminen
 • Valtakunnallisen seuraverkoston ja seurayhteistyön kehittäminen 

Kokoonpano 6–8 henkilöä.
Työryhmän kokoamisessa on huomioitu asiantuntemus/edustus seuraavasti 

 • Seurojen operatiivisesta toiminnasta vastaavat henkilöt (palkatut tai vapaaehtoiset) 
 • Seuratoiminnan asiantuntemus 
 • Luistelukoulu- ja harrasteluistelutoiminnan asiantuntemus 
 • Työryhmään pyydetään tarvittaessa asiantuntijoita mukaan työstämään toimintasuunnitelmaan merkittyjä erityisprojekteja, esim. luistelukoulutuotteita 
Seuraverkoston työryhmä 2023-2026 

Teemu Hintikka, STLL, seuratoiminnan kehittäjä, puheenjohtaja
Kirsi Nurmi-Haikonen
Suvi Peussa
Eeva Ripatti
Kaisa Öfversten
Virve Hirvilampi
Krista Lyyra
Tanja Hakkarainen
Virpi Hurri, liittohallitus
Tomi Vähä-Ruohola, liittohallitus
Nina Salmela-Mäkelä, liittohallitus