Arvioijat

Työryhmän tehtävät

  • Vastaa arvioijakoulutusten järjestämisestä ja kehittämisestä 
  • Vahvistaa arvioijienlistan 
  • Laatii liiton kilpailukalenteriin merkittyihin kilpailuihin tuomaristot
  • Koordinoi arvioijat kansainvälisiin kilpailuihin ja arvokilpailuihin
  • Tukee kansainvälistä arvioijatoimintaa lähettämällä arvioijia ISU:n järjestämiin seminaareihin ja koulutuksiin tarpeen mukaan
  • Yhteydenpito ISU:n ja sen jäsenmaihin
  • Arvioijien ansiomerkkianomusten käsittely ja lausunnot liittohallitukselle
  • Valvoo, että kilpailusääntöjä noudatetaan
  • Tarjoaa asiantuntemusta eri työryhmille tarpeen mukaan 

Työryhmä (7–9 hlöä) koostuu arvioijista eri lajit huomioiden.  

Arvioijien työryhmä 2023-2026

Nina Gustafsson, STLL, kilpailupäällikkö, puheenjohtaja
Laura Tykkyläinen, STLL, kilpailupäällikkö
Anne Fagerström
Leena Laaksonen
Anu Hemming-Ristamäki
Sanna Kohi
Erik Martoma
Laura Viitanen
Saara Ehalt
Pauliina Vickholm
Mika Saarelainen, liittohallitus
Sini Aarnio-Kurki, liittohallitus