Arvioijat

Työryhmän tehtävät

 • Varmistaa, että käytettävissä on riittävä määrä päteviä ja aktiivisia arvioijia (tuomarit ja tekniset asiantuntijat) sekä kilpailujärjestelmän muita vaatimia asiantuntijoita eri lajien kotimaiseen ja kansainväliseen kilpailutoimintaan.
 • Ylläpitää arvioijalistaa
 • Laatii arvioijakoulutusten materiaalit
 • Tarjoaa asiantuntemusta eri työryhmille tarpeen mukaan
 • Laatii STLL:n kilpailukalenteriin merkittyihin kilpailuihin tuomaristot
 • Koordinoi arvioijat kansainvälisiin kilpailuihin ja arvokilpailuun
 • Tukee kansainvälistä arvioijatoimintaa lähettämällä ISU:n järjestämiin seminaareihin ja koulutuksiin tarpeen mukaan
 • Yhdessä kansainvälisten asioiden ryhmän kanssa kartoittaa Finlandia Trophy -kilpailuun kutsuttavat ylituomarit ja tekniset, liiton toimiston hoitaessa käytännön järjestelyt
 • Valmistelee liittohallituksen päätettäväksi kansainvälisten kilpailujen ja arvokilpailujen joukkueenjohtaja valinnat yhteistyössä lajityöryhmien kanssa.
 • Yhteydenpito ISU:n  ja sen jäsenmaihin
 • asiantuntijatyöryhmä

Kokoonpano 6-8 henkilöä

Arvioijien työryhmä 2021-2023

Anne Fagerström, STLL, puheenjohtaja
Nina Gustafsson, STLL
Mika Saarelainen, liittohallituksen edustaja, ISU tason ylituomari
Sini Aarnio-Kurki, liittohallituksen edustaja, muodostelmaluistelun tekninen spesialisti
Saara Ehalt, yksin- ja pariluistelun kansainvälinen tuomari
Anu Hemming, muodostelmaluistelun kansainvälinen tuomari
Sanna Kohi, muodostelmaluistelun ISU tason tuomari ja kontrolleri
Leena Laaksonen, ISU yksin- ja pariluistelun teknisen komitean jäsen, ISU tason ylituomari ja kontrolleri
Leo Lenkola, jäätanssin ISU tason tuomari, soveltavan luistelun (Special Olympics) kansainvälinen tuomari
Laura Viitanen, yksinluistelun SM-tuomari