Yksityinen: Tiedotteet seuralle

Haku liiton työryhmiin on nyt auki

Haluatko olla mukana rakentamassa Suomen Taitoluisteluliiton visiota ”Koko Suomi luistelee ja parhaat maailman huipulla?” Tule mukaan työryhmätyöskentelyyn, hakuaika seuraavalle kaksivuotiskaudelle (1.8.2019-31.7.2021) on nyt avoinna.

Suomen Taitoluisteluliiton hallituksen ja toimiston apuna työskentelee useita työryhmiä.

Työryhmät jalkauttavat liittohallituksen laatimaa strategiaa ja antavat ehdotuksia strategian kehittämiseen oman työryhmänsä toimintaa tukien. Ryhmät valmistelevat päätösesityksiä liittohallitukselle sovitussa aikataulussa. Kokouksia on vuoden aikaan 3-4 kertaa ja niihin voi osallistua tarvittaessa myös nykyaikaista kokoustekniikkaa hyödyntäen esim. Skypellä.

Työryhmät valitaan avoimella haulla ja kokoonpanot nimeää liittohallitus. Mikäli työryhmiin ei tule riittävästi hakemuksia, liittohallitus voi täydentää työryhmiä tarpeen mukaan henkilökohtaisilla kutsuilla. Kunkin ryhmän puheenjohtajana toimii liiton toiminnasta vastaava henkilö ja kussakin työryhmässä on edustettuna vähintään yksi liittohallituksen jäsen. Työryhmät toimivat itsenäisesti, mutta tekevät tarvittaessa tiivistäkin yhteistyötä eri työryhmien kanssa. Ryhmien koko vaihtelee 5-10 hengen välillä.

Työryhmän jäsenyys perustuu vapaaehtoiseen toimintaan lajin hyväksi. Työryhmän jäsenet saavat Suomen Taitoluisteluliiton kausikortin, joka oikeuttaa vapaaseen sisäänpääsyyn Suomen Taitoluisteluliiton alaisissa kotimaisissa kilpailuissa mukaan lukien Finlandia Trophy Espoo -kilpailu.

Linkki hakulomakkeeseen https://www.lyyti.in/Suomen_Taitoluisteluliiton_tyoryhmahaku_6092

Hakuaika päättyy keskiviikkona 15.5.2019.

Liittohallitus on asettanut seuraavat työryhmät ja määritellyt niiden päätehtävät

Lajityöryhmät (3 kpl)  – Yksin- ja pariluistelu, Jäätanssi, Muodostelmaluistelu

 • seuraa, arvioi ja kehittää kunkin lajin huippu-urheilutoimintaa ja pyrkii parantamaan lajien menestymisedellytyksiä
 • kehittää liiton valmennusryhmien toimintaa (yksinluistelu: nuorten projektiryhmä, nuorten maajoukkue,  maajoukkue, jäätanssin ja muodostelmaluistelun maajoukkueet)
 • laatii arvokilpailujen valintakriteerit ja tekee kriteerien mukaiset esitykset liittohallitukselle arvokilpailuedustajista
 • laatii maajoukkueiden valintakriteerit ja tekee kriteerien mukaiset ehdotukset liittohallitukselle maajoukkueiden jäsenistä
 • jakaa ISU:n kansainvälisten kilpailujen edustuspaikat
 • tekee esitykset urheilijoille ja joukkueille jaettavista valmennustuista

Lajityöryhmät ovat asiantuntijatyöryhmiä, joissa kokemus arvioijana, valmentajana ja/tai kilpailijana jossakin yllämainitussa lajissa, mielellään arvokilpailutasolla. Kokemus kansainvälisestä kilpailutoiminnasta lasketaan eduksi.

Lisätietoja valmennuspäällikkö  Satu Niittynen

 

Osaamisen työryhmä

 • koulutuskalenterin laatiminen kaikki koulutukset huomioon ottaen
 • ohjaaja- ja valmennusosaamisen vahvistaminen
 • arvioijakoulutusten aikatauluttaminen
 • seurakoulutuksen kartoittaminen alueellisten liikuntajärjestöjen ja olympiakomitean tarjonnasta
 • kouluttajakoulutus
 • KV-seminaarit
 • kouluttajaverkoston kartoittaminen
 • Priima koulutusalustan käyttönä: palautteet ja kehitysehdotukset

Osaamisen työryhmä suunnittelee liiton koulutustoimintaa yhdessä liiton työntekijöiden kanssa. Osaamisen työryhmässä kouluttajan/opettajan, valmentajan tai arvioijan taidot ovat valttia.

Lisätietoja Seuratoiminnan kehittäjä Sanna Vuorinen

 

Arvioijat-työryhmä

 • varmistaa yhdessä Osaamisen työryhmän kanssa, että käytettävissä on riittävä määrä arvioijia sekä kilpailujärjestelmän muita vaatimia asiantuntijoita eri lajien kotimaiseen ja kansainväliseen kilpailutoimintaan
 • ylläpitää arvioijalistaa
 • laatii liiton kilpailukalenteriin merkittyihin kilpailuihin tuomaristot
 • koordinoi arvioijat kansainvälisiin kilpailuihin ja arvokilpailuihin
 • valmistelee liittohallituksen päätettäväksi osallistujat ISU:n järjestämiin kansainvälisiin seminaareihin ja koulutuksiin tarpeen mukaan
 • valmistelee liittohallituksen päätettäväksi kansainvälisten kilpailujen ja arvokilpailujen joukkueenjohtajavalinnat yhdessä lajityöryhmien kanssa

Tämän työryhmän jäseneksi voit hakea, mikäli sinulla on arvioijan pätevyys.

Lisätietoja Kilpailupäällikkö Anne Fagerström

 

Kilpailusääntöjen ja -järjestelmän työryhmä

 • kansainvälisten sääntöjen tulkitseminen ja niistä tiedottaminen
 • kotimaisten kilpailusääntöjen laatiminen, tulkitseminen, täydentäminen ja niistä tiedottaminen
 • valvoo, että kilpailusääntöjä noudatetaan
 • jatkokehittää yksinluistelun testijärjestelmiä ja seuraa niiden käyttöä
 • auttaa ja neuvoo kilpailusääntöasioissa
 • kehittää ISU arviointijärjestelmän sovellusta ja tiedottaa muutoksista
 • evaluoi vaihtoehtoisia arviointijärjestelmiä
 • valmistelee muilta mailta tulleet sääntömuutosehdotukset ja kannanotot ISUn toimielimien käsiteltäväksi
 • auttaa ja neuvoo seuroja kilpailujen järjestämisessä
 • ansiomerkkianomusten käsittely ja lausunnot liittohallitukselle
 • laatii kotimaisen kilpailukalenterin ja nimeää järjestäjät, tekee lohkojaot
 • anoo edustusoikeudet luistelijoille ja laatii ulkomailla kilpaileville luvat
 • lausunnot liittohallitukselle liiton jäseniksi pyrkivistä ja eroavista seuroista

Kilpailusäännöt työryhmän henkilöiden tulee tuntea ISU Communicationit ja sääntökirjat ulkoa ja väärinpäin. Ja ehkä on hyvä, että niitä on myös joutunut joskus tositoimissakin käyttämään. Kokemus kilpailujen johtotehtävistä ja järjestelyistä on myös hyödyksi. Puhumattakaan siitä, että ymmärtää niin yksinluistelun kuin muodostelmaluistelun laji- ja tasohierarkiaa.

Lisätietoja Kilpailupäällikkö Anne Fagerström

 

SkatingFinland.fi toimitusneuvosto

 • ideoi monipuolisesti sisältöjä ja juttuaiheita sivustolle
 • on mahdollisuuksien mukaan mukana sisällön tuotannossa kirjoittamalla tai kuvaamalla
 • pohtii strategisesti sivuston mahdollisuuksia muun muassa lajitietouden, mielikuvien ja luistelijamäärien kasvattamisessa, yhdessä liiton muiden kanavien rinnalla
 • pohtii sivuston mahdollisuuksia yhteistyökumppanuuksien hankinnassa

Työryhmän jäsenillä tulee olla strategista markkinointinäkemystä ja kiinnostuneisuutta toimitukselliseen työhön. Kokemus digitaalisten viestintäkanavien hallinnoimisesta ja lajiymmärrys luetaan eduksi.

Lisätietoja Viestintä- ja markkinointipäällikkö Mila Kajas-Virtanen


Suomen Taitoluisteluliitto on nyt Suomen Kaunoluisteluliitto 1.4.2024
Elokuun Sähkäri nro 2 31.8.2023