Yksityinen: Tiedotteet seuralle

Nimityksiä Taitoluisteluliitossa
Mira Korpinen

Mira Korpinen (TtM) on aloittanut 6. tammikuuta Suomen Taitoluisteluliitossa seuratoiminnan kehittäjänä.  Resurssin lisäys liiton vahvuuteen tukee Taitoluisteluliiton keväällä teettämää lajikulttuuritutkimusta, jossa seurat nostivat esiin tuen tarpeen seuratoiminnan kehittämisessä.

Ennen siirtymistään taitoluistelun pariin, Mira työskenteli seurakoordinaattorina Helsinki Athletics Cheerleaders HAC ry:ssä. Miran luistelutausta löytyy muodostelmaluistelusta, jota hän harrasti aina SM-junioreihin saakka. Valmennuskokemusta puolestaan kertyi opiskeluaikana Jyväskylässä.

Miran pääasiallisena vastuualueena on  seuratoiminnan yleinen kehittäminen sekä Tähtiseuratoiminta. Lisäksi Mira vastaa liittoyhteistyöstä Helsingin, Uudenmaan, Hämeen ja Lounais-Suomen alueiden suuntaan sekä toimii puheenjohtajana liiton seura-ja alueverkosto -työryhmässä.

Sanna Vuorinen jatkaa niin ikään seuratoiminnan kehittäjänä, pääasiallisena vastuualueenaan koulutustoiminnan kehittäminen. Hänen liittoyhteistyöalueitaan ovat Pohjoinen, Itä ja Kaakko. Sanna puolestaan toimii puheenjohtajana liiton osaamisen työryhmässä.

Toivomme, että seuraväki on matalalla kynnyksellä yhteydessä Miraan sähköpostitse mira.korpinen@stll.fi tai puhelimitse 045 775 00 898.

Tervetuloa joukkoomme Mira!

***

Minna Fernelius on nimitetty 1.1.2020 alkaen talous- ja toimistopäälliköksi. Minnan vastuulla on liiton talouden lisäksi urheilijatukien maksaminen sekä luistelupassit. Hän toimii myös liiton digitaalisen jäsenrekisterin (HOIKA) pääkäyttäjänä.


Suomen Taitoluisteluliitto on nyt Suomen Kaunoluisteluliitto 1.4.2024
Elokuun Sähkäri nro 2 31.8.2023