Yksityinen: Tiedotteet seuralle

Uusia jäseniä liiton hallitukseen, lajikulttuurin tukemiseen panostuksia

Ennätysmäärä taitoluisteluseurojen väkeä, lähes 80, kokoontui 23. marraskuuta Suomen Taitoluisteluliiton seuraparlamenttiin ja sääntömääräiseen syysliittokokoukseen Vantaalle. Kyseessä oli Superlauantai, Suomen Olympiakomitean ja sen jäsenjärjestöjen yhteinen vuosikokouspäivä.

Suomen Taitoluisteluliiton hallituksessa aloittaa vuoden alusta kaksi uutta henkilöä, kun Jouko Pitkänen ja Jukka Puustinen käärivät hihansa Suomen Taitoluisteluliiton hallituksessa. Lisäksi erovuoroisista Laura Lepistö ja Mika Saarelainen äänestettiin seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Hallitustyöskentelyä jatkavat puheenjohtaja Laura Raitio, Sini Aarnio-Kurki, Janne Korhonen, Marko Laaksonen ja Marie Lundmark.

Pitkäaikaiset jäsenet Irja Simola ja Kirsi Greis jättäytyivät pois hallitustyöskentelystä. Simolalla on takanaan kunniakkaat 22 ja Greisillä 10 vuotta Suomen Taitoluisteluliiton hallituksessa. Kokousväki palkitsi molemmat kuuluvilla aplodeilla, jonka lisäksi liiton toiminnanjohtaja Outi Wuorenheimo ojensi kaksikolle kukat kiitokseksi lajimme eteen tehdystä arvokkaasta työstä.

Kokouksessa hyväksyttiin lisäksi liiton talousarvio ja toimintasuunnitelma.

Lajikulttuurin tukemiseen panostuksia

Syksyllä julkaistussa lajikulttuuritutkimuksessa esiin nousseita toiveita kulttuurin kehittämiseksi on kuunneltu, ja ne ovat huomioitu ensi vuoden talousarviossa selkein panostuksin. Tulevan vuoden aikana resursseja kohdennetaan muun muassa seuratyön ja urheilijoiden tukemiseen, koulutukseen ja lajinäkyvyyden kasvattamiseen. Liiton ja seurojen välisen yhteydenpidon vahvistamiseksi, liitossa aloittaa toinen seurayhteistyöstä vastaava henkilö. Liiton työryhmät puolestaan kasvavat kahdella asiantuntijaryhmällä; eettisten asioiden -työryhmällä, joka nimensä mukaisesti keskittyy lajin eettisyyteen liittyviin kysymyksiin ja urheilijakomissiolla, joka tuo entisten ja nykyisten urheilijoiden näkemykset paremmin liiton toiminnan tueksi.

Ilo, kannustus, turvallisuus ja tavoitteellisuus

Liiton strategisten tavoitteiden tukena on vahva lajikulttuuri, jossa ilo, kannustus, turvallisuus ja tavoitteellisuus ohjaavat tekemistä.

Suomen Taitoluisteluliiton puheenjohtaja Laura Raitio haastoi kokousväen pohtimaan seurojen toimintamahdollisuuksia lajikulttuurin kehittämiseksi. Seuraseminaarin työpajaosiossa seurat yhdessä liiton edustajien kanssa työstivät toimenpiteitä, joilla yllämainitut teemat saadaan paremmin näkyviksi seurojen arjessa.

Uskaltamisen äärialueilla

Superlauantain yhteisosion vieraina esiintyivät Madventures-ohjelmasta tutut, Riku Rantala ja Tunna Milonoff. Kaksikolla on takanaan 2 miljoonaa kilometriä, 5 maata ja rutkasti ennakkoluulottomuutta kohdata erilaisia kulttuureja ja ihmisiä. Rantala ja Milonoff viihdyttivät yleisöä paitsi rohkeilla matkakertomuksilla ja erikoisilla ruokailukokemuksilla, myös uskalluksesta toteuttaa hulluimpiakin unelmia. Urheiluväelle sanoma oli selkeä: Tee yhdessä, älä yleistä, uskalla epäonnistua. Ja kuten urheilussa, myös seikkailuohjelman tekemisessä harjoitus, ja vain harjoitus, tekee mestarin.

Liittohallitus 1.1.2020 lähtien
Kiitos Irja Simola ja Kirsi Greis pitkästä ja ansiokkaasta hallitustyöskentelystä.


Suomen Taitoluisteluliitto on nyt Suomen Kaunoluisteluliitto 1.4.2024
Elokuun Sähkäri nro 2 31.8.2023