Uutiset

Olympiakomitean tehostamistuki talvilajeille

Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikkö on tehnyt tukipäätökset talvilajien huippu-urheilun tehostamistuista kaudelle 2024–2025. Suoraa tehostamistukea myönnettiin kaikkiaan 2 233 000 euroa, minkä lisäksi päätökset ohjaavat asiantuntijaosaamista talvilajien valmentautumisen tueksi yli puolen miljoonan euron arvosta.

Huippu-urheilyksikön (HUY) kauden 2024-2025 suora taloudellinen tuki taitoluistelulle on yhteensä 135 000 €, joka on samansuuruinen kuin edellisenä kautena. Kaikkien tukien käytöstä sovitaan yksityiskohtaisemmin HUY:n ja lajiliiton huippu-urheiluvastaavan kanssa.   

Tehostamistuen kohdentuminen:
– Tuki yksinluistelun kansainväliseen toimintaan maajoukkuetoiminnan kautta, kohdentuen
seuraaviin urheilijoihin: Janna Jyrkinen, Iida Karhunen, Olivia Lisko, Nella Pelkonen, Emmi
Peltonen
– Jäätanssin huippuvalmennuksen tehostamistuki: Juulia Turkkila, Matthias Versluis
– Jäätanssin Olympiavalmentajan (OV) palkkatuki: Maurizio Margaglio
– Yksinluistelun Nuorten Olympiavalmentajan (NOV) palkkatuki: Sirkka Kaipio
– Urheilijoiden terveysvakuutukset ja muu asiantuntijatoiminnan tuki

Suomen Olympiakomitean tiedote


Taitoluistelukirje ilmestynyt 17.5.2024
Taitoluistelun Tuki ry:n tuet kaudelle 2024–2025 15.5.2024