Uutiset

ISU Kongressin keskeisimmät sääntömuutokset

ISU Kongressin 6-10.6.2022 Phuket, Thaimaa – merkittävimpiä sääntömuutospäätöksiä. 

Huom! Lopulliset päätösten sanamuodot ja vaatimukset ISU:n julkaisemien sääntöjen (ISU Rules) ja tiedoksiantojen (ISU Communication) mukaisesti. 

Merkittävin hyväksytty aloite oli nostaa taitoluistelun seniorisarjojen alaikärajaa 15 vuodesta 17 vuoteen. Muutos tulee voimaan portaittain: kaudella 2023–2024 alaikäraja on 16 vuotta ja kaudella 2024–2025 17 vuotta. Aloite toimihenkilöiden yläikärajan nostamisesta nykyisestä 75 vuodesta ei sen sijaan saanut kongressilta kannatusta. 

Arvostelussa komponenteissa siirrytään viidestä kolmeen, jotta luistelijalle annettava palaute olisi parempi. Samalla tämä helpottaa tuomarointia, kun ei ole päällekkäisiä komponentteja. Perusluistelutaidot (Skating Skills) pysyi lähes samana, sillä siihen lisättiin ainoastaan vartalon hallinta suorituksesta. Sommittelu yhdistettiin siirtymisten kanssa ohjelman rakenteeksi (Composition). Suoritus ja musiikin tulkinta (Presentation) yhdistettiin yhdeksi kokonaisuudeksi. Samalla päivitettiin myös komponenttien kertoimet. 

Aloite uudesta arvioijapaneelista (Split Judging Panel), jossa osa keskittyisi elementtien arviointiin ja osa komponentteihin ei mennyt läpi. Kongressi päätti kuitenkin ottaa tämän testaukseen tulevien kausien aikana ja kokemuksiin palataan seuraavassa kongressissa 2024. 

Junioreiden vapaaohjelmaan lisättiin koreografinen liikesarja (Choreographic Sequence), jotta ohjelmaan saadaan enemmän monipuolisuutta ja viihdyttävämpi katsojalle. 

Hyppysarjojen kokonaisuudet tulevat näyttämään erilaisilta jatkossa, sillä hyppyjä voi yhdistellä toisiinsa monipuolisemmin. Lisäksi jokaisella hypyllä on oma arvonsa. 

Muodostelmaluistelun Elite 12 aloite meni läpi. 

Muodostelmaluistelun ISU-juniorisarjassa voi jatkossa kilpailla 12-16 luistelijan joukkueella. MM-kilpailussa joukkueen koko on edelleen 16 luistelijaa. 

Olympialaisten karsinnat tulevat muuttumaan. Kongressi perusti tähän työryhmän, jota kuullaan seuraavassa kongressissa. 

Leena Laaksonen. Kuva Antti Lehto.

Leena Laaksonen valittiin jatkokaudelle Yksinluistelun ja pariluistelun tekniseen komiteaan suurimmalla äänimäärällä. 

– Olen erittäin kiitollinen saamastani äänimäärästäni ja on ilo huomata, että tekemääni työtä arvostetaan kansainvälisesti. Olemme päivittäneet arvioijien koulutuksia ja materiaaleja ja ottaneet käyttöön eLearning-järjestelmän. Arvioijien re-certification on jatkossa kahden vuoden välein, jotta tietotaito pysyy paremmin hallussa. Lisäksi olemme monipuolistaneet elementtien sisältövaatimuksia.

Laaksosen mukaan kongressissa tehtiin paljon hyviä urheilullisia päätöksiä, jotka vievät lajia eteenpäin. Aloite komponenttien kertoimien siirtämisestä sääntökirjasta communicationiin oli lähellä mennä läpi. Laaksonen on toiveikas, että tämän menisi läpi seuraavassa kongressissa, jotta päivitystyö olisi ketterämpää. 

Kotimaiset kilpailusääntömuutokset julkaistaan erikseen ja niistä tiedotetaan seuroja sähköpostitse sekä Taitoluisteluliiton nettisivuilla.


Lasten urheiluun yhteinen suunnanmuutos 19.6.2024
Kuulumisia ISU kongressista 17.6.2024