Uutiset

Usein kysyttyä

Päivitetty 22.4.2020 klo 8.30

Kokosimme yhteen viime aikoina puhututtaneita kysymyksiä ja vastauksia niihin. Mikäli et löydä vastausta sinua mietityttävään kysymykseen alla olevista, Ajankohtaista tietoa koronaviruksen vaikutuksista seuratoimintaan -artikkelistamme etkä maaliskuun Sähkäristä, voit olla yhteydessä liiton työntekijöihin tai Olympiakomitean Help Deskiin.

Työsuhdeasiat

Mistä apua lomautus- ja työsuhdeasioihin?
Palloliitto on luonut kattavat ja yksityiskohtaiset ohjeistukset lomautuksen periaatteista. Suosittelemme tutustumaan alla oleviin ohjeisiin, joita päivitetään ja täydennetään tarpeen mukaan.

 1. Seuran työnantaja-asemaan liittyvät ohjeet ja asiakirjamallit
  1. Lomautuksen periaatteet
  2. Lomauttamismenettely vuokaaviot
  3. Koronaviruksen vaikutukset työsopimuksiin ja pelaajasopimuksiin
  4. Liitteet (mallit seurojen käyttöön)
   1. YT -neuvotteluesitys
   2. Lomautuksen ennakkoselvitys
   3. Ilmoitus palkanmaksun keskeytyksestä
 2. Ohjeet seurojen henkilöstölle mahdollisen lomautuksen tai palkanmaksun keskeytyksen yhteydessä
 3. Ohjeet seuroille toiminta- ja pelaajamaksun laskuttamisesta koronaviruksen rajoitettua seuran harjoittelua ja kilpailemista
 4. Tiedote hallituksen valmistelemasta väliaikaisesta työlainsäädännöstä 20.3.2020
 5. Tiedote väliaikaisista lakimuutoksista

Myös Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ESLU on luonut yhteistyössä asianajaja Teppo Laineen kanssa ohjeistuksia seuroille vallitsevaan koronavirustilanteeseen. Ohjetta päivitetään ja täydennetään tarpeen mukaan. Tästä ESLU.n ohjeeseen.

Lomauttaminen ilman yt-neuvotteluita: ennakkoselvitys (alle 20 työntekijää)
Ennakkoselvitysvelvollisuus koskee niitä toimijoita, joissa ei noudateta yhteistoimintaneuvotteluita. Selvityksen tarkoituksena on antaa työntekijälle tieto lomautuksesta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tilanteissa, joissa yt-neuvotteluvelvollisuutta ei ole, on työnantajan varattava työntekijöille tai heidän edustajilleen tilaisuus tulla kuulluksi annetusta ennakkoselvityksestä. Lisätietoja yllä olevissa Palloliiton ohjeissa kohdissa 1a Lomautuksen periaatteet ja 1d ii Lomautuksen ennakkoselvitys.

Hallituksen väliaikainen työlainsäädäntö
Hallitus on päättänyt väliaikaisista muutoksista työlainsäädäntöön. Muutokset ovat voimassa 1.4. – 30.6.2020. Lisätietoja valtioneuvoston sivuilta. Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla kysymyksiä ja vastauksia koronaviruksesta-osio, johon voi tutustua täältä.

Poikkeukset Urheilujärjestöjen työehtosopimusta noudattaville 
Palta on 25.3. sopinut Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n kanssa seuraavista poikkeuksista Urheilujärjestöjä koskevan työehtosopimuksen soveltamisalalle:
– Yhteistoimintalain 51§:n mukainen neuvotteluaika lyhennetään viiteen päivään kaikissa lomautustilanteissa
– Työsopimuslain 5 luvun 4§:n mukainen lomautusilmoitusaika lyhennetään viiteen päivään
– Työsopimuslain 6 luvun 6§:n mukainen takaisinottovelvollisuusaika pidennetään 9 kuukauteen
Lisätietoja täältä.

Jääolosuhteet

Voiko liitto auttaa seuroja ja kontaktoida kuntia ja kaupunkeja, jotta jäitä saadaan käyttöön heti tilanteen salliessa?
Seurat voivat ottaa itse ongelmatilanteissa yhteyttä kuntiin, kaupunkeihin tai yksityisiin jäähalliyhtiöihin asian sopimiseksi. Liitto auttaa luomalla yhdessä seurojen kanssa kirjeen, jonka avulla seurat voivat lähestyä oman toiminta-alueensa olosuhteista vastaavia tahoja. Kirjettä voi pyytää käyttöön liiton seuratoiminnan kehittäjältä. Suosittelemme tiiviiseen yhteistyöhön toiminta-alueen muiden jääurheiluseurojen kanssa.

Onko listaa, josta näkisi avoimet jäähallit?
Mikäli olet keskustellut jäähalliyhtiön / kaupungin kanssa jääolosuhteista, voit vinkata avoimesta jäähallista muille seuroille täällä. Koostamme viikottain päivitettävän listan tiedossa olevista avoimista jäähalleista.

Toimintamaksut

Miten seuratoiminnan maksujen suhteen tulee toimia?
Olympiakomitea on luonut vaihtoehtoja toimintamaksuihin yleisten sopimusoikeudellisten perusteiden mukaisesti, ellei seuralla ole omia ohjeita eikä asiasta ole muuta sovittu.

 • Toimintamaksua ei tarvitse palauttaa, jos harjoitukset ja tapahtumat siirretään myöhempään ajankohtaan tai järjestetään vaihtoehtoista toimintaa 
 • Toimintamaksun lähtökohtana on toiminnan kustannusten jakaminen osallistujien kesken. Toimintamaksun osittainen palauttaminen voi tulla kysymykseen, jos harjoitukset ja tapahtumat perutaan kokonaan. Jos harjoitus tai kyseinen tapahtuma peruuntuu, seura voi säästää joissakin kustannuksissa. Tällöin mahdollinen säästö saattaa tulla palautettavaksi. Harjoituksen ja tapahtuman järjestämisen kulut ovat pääosin kiinteitä, jolloin palautettavaa ei yleensä synny 
 • Force majeure eli ylivoimainen este voi olla ääritapauksessa peruste siihen, että seura pitää toimintamaksut kokonaan, vaikka harjoitus tai tapahtuma olisi peruttu
 • Leiri, kilpailu ym. maksut: Jos toiminta on yhdistyksen omaa toimintaa, tulee maksut lähtökohtaisesti palauttaa tai tapahtuma siirtää uuteen ajankohtaan samalla maksulla. Jos järjestäjä on kolmas taho, palautetaan maksut siltä osin, kun ne palautuvat kolmansilta osapuolilta 
 • Yhdistyslain mukaan seuran sääntöjen mukaisia jäsenmaksuja ei tarvitse palauttaa. 
Sääntömääräisten kokousten järjestäminen

Järjestetäänkö liiton kevätkokous normaalisti?
Suomen Taitoluisteluliiton säännöt eivät salli etäyhteydellä toteutettavaa kokousta, eikä vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi kevätkokousta voida järjestää suunnitellusti. Kevätliittokokous tullaan järjestämään ajankohtana, jolloin sen pitämisestä ei voida arvioida enää aiheutuvan haittaa osallistujille. Lisätietoja täältä.

Miten seurojen sääntömääräisten kokousten kanssa tulisi toimia?
Tilanteessa toimitaan seuran sääntöjen mukaisesti. Hallituksen tulee arvioida, millaisen riskin kokouksen järjestäminen aiheuttaa järjestön ja sen edustajien (ja muunkin väestön) terveydelle – force majeure tilanteessa kokousaikaa voidaan muuttaa. Jos säännöissä on mainittu, että kokous voidaan järjestää etäyhteydellä, kokous voidaan näin toteuttaa. Sääntömääräisten kokousten järjestämisestä lisää Olympiakomitean sivuilla.

Taitoluisteluliitto suosittelee myös, että jäsenyhdistyksemme siirtävät kevään vuosikokouksiaan. Suosituksen lähtökohta on se, että terveyden suojaaminen on vahvempi arvo, kuin yhdistyksen sääntöjen määräys kokouksen pitoajasta. Lisäksi yhdistysdemokratian näkökulmasta ei ole perusteltua järjestää kokousta sellaisena ajankohtana, jolloin jäsenet eivät faktisesti voi edes osallistua kokoukseen.

Järjestetäänkö Suomen Taitoluisteluliiton kevään seuraseminaaria?
Seuraseminaaria ei voida tässä poikkeustilanteessa järjestää suunnitellusti kevään liittokokouksen yhteydessä. Pyrimme järjestämään kevään aikana seuroille keskustelutilaisuuksia verkon välityksellä. Yhteisten ja avointen keskusteluiden tavoitteena on jakaa ajatuksia, ideoita ja vertaistukea muiden toimijoiden kesken.

Kilpailut, koulutukset ja leiritoiminta

Tuleeko ensi kauden kilpailukalenteriin tai kilpailuiden hakemiseen muutoksia? 
Kotimaan kilpailukalenterin valmistelu jatkuu suunnitellusti ja kilpailukalenteri pyritään julkaisemaan huhtikuun lopussa. Kutsu- ja aluekilpailut avataan anottavaksi toukokuussa. Emme voi täysin ennustaa koronavirustilanteen mahdollisia vaikutuksia kilpailukalenteriin, ja mikäli muutoksia tehdään, tiedotetaan tästä myöhemmin.

Miten liitto järjestää koulutuksia keväällä, ja onko tulossa verkkokoulutuksia?
Vuorovaikutuskoulutukset siirtyvät elo-syyskuulle, jotta koulutukset voidaan järjestää suunnitellusti työpajamuotoisina. Uusista koulutuspaikoista ja ajankohdista tiedotetaan myöhemmin.

Aloitteleville valmentajille suunnatut ohjaajakoulutukset jatkuvat huhtikuussa Moduulin #1 koulutuksella Tampereella. Koulutus on suosittu ja pian täynnä, varaathan paikkasi 1.4. mennessä. Tiedotamme erikseen, mikäli koulutus perutaan tai se toteutetaan etäyhteydellä.

Koronaviruksen aiheuttama erikoistilanne on saanut ihmiset vetäytymään koteihinsa, ja seuratoimintakin on siirtynyt monilta osin nettiin. Vaikka virus aiheuttaa nyt seuroissa aivan uudenlaista pohdintaa, samaan aikaan muodostetaan uusia hallituksia ja luodaan seuran toimintasuunnitelmia ja talousarvioita. Tämän työn tueksi on Olympiakomitea tehnyt maksuttomia verkkokoulutuksia (noin 15 minuuttia / koulutus), joihin suosittelemme teitä osallistumaan. Koulutukset löydät täältä. 

Seuran tapahtumista ja leireistä tiedottaminen
Suosittelemme lisäämään kaikki seuran tulevat leirit ja tapahtumat liiton tapahtumakalenteriin, jotta ne ovat helposti kaikkien löydettävissä.

Mistä ja keneltä voin kysyä apua seuratoimintaan liittyen?

Olympiakomitean Help Desk palvelee kaikissa järjestötoimintaan liittyvissä kysymyksissä. Myös Taitoluisteluliiton seuratoiminnan kehittäjät ja muu liiton henkilökunta on tarvittaessa apunanne.


Lasten urheiluun yhteinen suunnanmuutos 19.6.2024
Kuulumisia ISU kongressista 17.6.2024