2020 Kevätliittokokous

Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsee koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot.

Tämän vuoksi alustavasti lauantaille 25.4.2020 suunniteltu Suomen Taitoluisteluliiton kevätliittokokous siirretään toistaiseksi. Kevätliittokokous tullaan järjestämään ajankohtana, jolloin sen pitämisestä ei voida enää arvioida aiheutuvan osallistujille terveydellistä vaaraa.

Kokouskutsu kevätliittokokoukseen tullaan julkaisemaan sääntöjen mukaan vähintään 30 vuorokautta ennen kokousta liiton virallisilla internetsivuilla. Se lähetetään myös jäsenille sähköpostitse. Ehdotukset liittokokouksessa käsiteltävistä asioista on lähetettävä liittohallitukselle kolme (3) viikkoa ennen kokousta.

Taitoluisteluliitto suosittelee myös, että jäsenyhdistyksemme siirtävät kevään vuosikokouksiaan. Suosituksen lähtökohta on se, että terveyden suojaaminen on vahvempi arvo, kuin yhdistyksen sääntöjen määräys kokouksen pitoajasta. Lisäksi yhdistysdemokratian näkökulmasta ei ole perusteltua järjestää kokousta sellaisena ajankohtana, jolloin jäsenet eivät faktisesti voi edes osallistua kokoukseen.

Kun kokous päädytään siirtämään, kokouksen asiat tulee siirtää kokonaisuudessaan ja sellaisenaan eikä kokouksia tai sen osia tule pitää poikkeavissa tai sovelletuissa kokoonpanoissa.

Yhdistyksen sääntömääräisissä asioissa ei yleensä ole sellaisia, jotka ehdottomasti edellyttäisivät päätöksentekoa säännöissä määriteltynä aikana. Esimerkiksi tilinpäätöksen vahvistamisesta säännöissä määrättyä myöhemmin ei pääasiallisesti voi koitua haittaa yhdistyksen toiminnalle, koska kunnille tai valtionhallinnolle tehtäviin vuosi-ilmoituksiin riittää hallituksen allekirjoittama tilinpäätös.