Uutiset

Olympiakomitea jakoi talvilajeille tehostamistukea

Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikkö on tehnyt uuden tehostamistukijärjestelmänsä mukaiset talvilajien tukipäätökset.

Huippu-urheiluyksikkö jakoi talvilajien tehostamistukea yhteensä 2 011 600 euroa ja talviparalajien tukea 80 000 euroa. Summalla tuetaan sellaisia kansainvälisen tason valmentautumisprosesseja, joihin myös laji itse satsaa ja uskoo merkittävästi. Olympiakomitea tukee tällä hetkellä taitoluistelussa vain olympialajeja. Taitoluistelu sai tukea 90 000 euroa.

– Jaoimme nyt tukea talvilajeille ensimmäistä kertaa uusilla kriteereillä. Toimimme kansainvälisesti vertailtuna pienillä resursseilla, joten meidän on oltava tehokkaita. Parhaiten tehokkuus toteutuu, jos käytämme resurssimme yhteisesti sovittujen kriteerien ja strategisten linjausten mukaisesti, sanoo Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki.

Lehtimäki painottaa, että Huippu-urheiluyksikön tuki on tehostamistukea, jolla tuetaan sellaisia uskottavia, kansainvälisen tason prosesseja, joihin laji ja lajiliitto itse satsaavat ja uskovat merkittävästi. Suomen Olympiakomitean tiedote kokonaisuudessaan:  https://www.olympiakomitea.fi/2018/06/08/talvilajit-mukaan-uuden-tehostamistukijarjestelman-piiriin/

Taitoluistelu

Tukiohjelma: Investointilaji
Tehostamistuen kokonaissumma: 90 000 €
Tuen kohdentuminen:
– Kärkiurheilijoiden valmennuksen tehostaminen: Viveca Lindfors ja Emmi Peltonen (yksinluistelu)
sekä Cecilia Törn & Jussiville Partanen ja Juulia Turkkila & Matthias Versluis (jäätanssi)
– Tukiurheilijoiden asiantuntijapalvelut (fysioterapia, psyykkinen valmennus)
– Tukiurheilijoiden vakuutukset
– Kansainvälinen tehostamisleiritys, urheilijat/valmentajat
– NOV-palkkatuki: Maurizio Margaglio (jäätanssi), Nuriya Pirogova (yksinluistelu)
– HU-yksikön asiantuntijoiden monimuotoinen toiminta lajin rinnalla ja sparraus

Talvilajien tukipäätökset lajeittain https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/06/tukipaatokset_talvilajit2018.pdf


Toimistomme on suljettu 30.5. 30.5.2024
Suomen Taitoluistelusäätiön tukipäätökset 2024 29.5.2024