Uutiset

Olympiakomitean tehostamistuki taitoluistelulle

Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikkö on tehnyt tukipäätökset talvilajien tehostamistuista olympiakaudelle 2021-2022. Kymmenelle talviolympialajille, mukaan lukien taitoluistelu, jaettiin kaikkiaan 2 215 000 euroa ja neljälle talviparalympialajille 83 000 euroa. 

Huippu-urheilyksikön (HUY) kauden 2021-2022 suora taloudellinen tuki huipputaitoluistelulle on yhteensä 125 000 €. Tuki kohdennetaan jäätanssiin ja naisten yksinluisteluun tukiurheilijoiden valmennusprosessien suunnitelman mukaiseen tehostamiseen. Kaikkien tukien käytöstä sovitaan yksityiskohtaisemmin HUY:n ja lajiliiton huippu-urheiluvastaavan kanssa. 

Tehostamistuen kohdentuminen:
– Naisluistelijoiden valmennuksen tehostaminen: Linnea Ceder, Emmi Peltonen, Jenni Saarinen
– Jäätanssiparin valmennuksen tehostaminen: Juulia Turkkila, Matthias Versluis
– Olympialajien tehostamistuki liittojohtoiseen valmennukseen (kansainvälinen tehostamisleiritys ja tukiurheilijoiden asiantuntijatoiminnan lisätarpeet)
– Nuorten olympiavalmentajien (NOV) palkkatuki: Nuriya Pirogova (yksinluistelu) ja Maurizio Margaglio (jäätanssi)
– Huippu-urheilyksikön lajiryhmävastaavan monimuotoinen toiminta lajin rinnalla
– Urheilijoiden terveysturvavakuutukset

Suomen Olympikaomitean tiedote aiheesta:
https://www.olympiakomitea.fi/2021/05/31/edessa-olympiadin-huipentava-vuosi-talvilajeille-tehostamistukea-2-298-000-euroa/

Kaikkien talvilajien tuet:
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2021/05/cfc4a4bd-0koonti-tukipaatoksista-2021.pdf


Kuulumisia ISU kongressista 17.6.2024
Talvilajien urheilija-apurahat myönnetty 14.6.2024