Uutiset

Päivitetyt koronaohjeistukset elokuulle

Viime päivien uutisoinnissa on noussut esille AVI:n suositukset harrastustoimintaan liittyen erityisesti pääkaupunkiseudun osalta. Etelä-Suomen AVI:n 13.8. lähettämässä tarkennetussa tiedotteessa korostetaan, että 12.8.2021 tehdyssä päätöksessäei ole määrätty asiakastiloja suljettavaksi tai harrastustoimintaa keskeytettäväksi.

Lasten, nuorten ja aikuisten harrastustoiminta on mahdollista kaikkialla Suomessa.

Lähikontakti on määritelty tartuntalaissa ja sisätiloissa tämä tarkoittaa ihmisten oleskelua alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan. Esim. muodostelmaluistelussa voidaan luistella otteessa, kunhan sitä ei harjoiteta yhtäjaksoisesti yli 15 minuuttia. Jäällä harjoittelevien määrää voidaan rajoittaa siinä tapauksessa, mikäli ylläoleva määrittelyä ei pystytä toteuttamaan. 

Suomen Taitoluisteluliitto noudattaa toiminnassaan viranomaisten ohjeistuksia, suosituksia ja määräyksiä liittyen luistelijoiden harjoittelu- ja kilpailutoimintaan. Liitto päivittää säännöllisesti koronaohjeistuksia sekä kilpailujen järjestämiseen liittyviä ohjeistuksia COVID-19 sivustolla. Kilpailukausi tullaan aloittamaan suunnitellusti, koronatilannetta ja siitä johtuvia määräyksiä seuraten. Olympiakomitea päivittää säännöllisesti ohjeita lajeille viranomaismääräysten pohjalta. Viimeisimmät ja voimassa olevat linjaukset löydät kyseisestä ohjeesta. Lopulliset päätökset ja määräykset antaa kuitenkin aina asiaa käsittelevä alueellinen tai paikallinen viranomainen.

Seuroissa on hyvä kerrata maskin käytön, käsienpesun ja muut hygieniaan liittyvät toimintaohjeet. Nämä löytyvät mm. yllä mainitusta Olympiakomitean ohjeesta. Seurojen tulee edelleen seurata tiiviisti oman toimialueensa viranomaisten ohjeita ja suosituksia sekä noudattaa niitä. 

Lisätietoa rajoituksista ja suosituksista:

Aluehallintoviraston verkkosivut

Etelä-Suomen alue: Helsingin ja Uudenmaan, sekä Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirit

Itä-Suomen alue: Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirit

Länsi-Suomen alue: Kanta-HämeenPirkanmaanSatakunnan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirit

Valtioneuvoston ja THL:n verkkosivuilla.


Lasten urheiluun yhteinen suunnanmuutos 19.6.2024
Kuulumisia ISU kongressista 17.6.2024