COVID-19 ohjeistuksia

Päivitetty 27.9.2021 

Suomen Taitoluisteluliitto rohkaisee jokaisen lajin harrastajan, valmentajan, seuratoimijan ja vanhemman kunnioittavan ja noudattavan annettuja sääntöjä ja rajoituksia koronaviruspandemian hillitsemiseksi. Kannustamme jäsenseurojamme seuraamaan tarkasti oman sairaanhoitopiirin koronaepidemiatilannetta ja viranomaisten ja kuntien ohjeistuksia sekä tekemään ripeällä otteella tarvittavia toimenpiteitä.

 

Perusohjeet ja suositukset terveysturvalliseen toimintaan pätevät jäähallilla ja hallin ulkopuolella 

  1. Saavu vain terveenä harjoituksiin, kouluun ja työpaikalle.
  2. Huolehdi hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. Kädet pestään huolellisesti ennen ja jälkeen toiminnan ja käsidesiä on oltava saatavilla toiminnan aikana.
  3. Kaikki yli 12 -vuotiaat käyttävät kasvomaskia harjoittelun ulkopuolella. Valmentajat, toimihenkilöt ja huoltajat käyttävät kasvomaskia toiminnan aikana. Kasvomaskin käytössä huomioidaan siihen liittyvät ohjeet.

Toiminnassa on huomioitava, että tilapäisen tartuntatautilain muutoksen nojalla aluehallintovirastot ja kunnat voivat asettaa alueellisia ja paikallisia, valtioneuvoston periaatepäätöstä tiukempia, rajoituksia. Lasten, nuorten ja aikuisten harrastustoiminta on mahdollista kaikkialla Suomessa. Toiminnan on tapahduttava riittävin turvatoimin ja tiloista vastaavien on varmistettava, että harrastajilla on halutessaan tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa.

Suomen Taitoluisteluliitto suosittelee seuraavia asioita

  • Harjoitukseen saavutaan ja poistutaan ripeästi; turhaa oleskelua hallilla, esimerkiksi koppitiloissa vältetään.
  • Harrastustoimintaan osallistuvat menevät harrastustilaan, kun edelliset osallistujat ovat lopettaneet oman harjoitustoimintansa ja poistuneet harrastustilasta. Oman harrastustoiminnan alkamista ei mennä odottamaan harrastustilaan.
  • Harjoituksissa ja kilpailutilanteissa urheilijoiden/joukkueiden mukana liikkuvat vain valmentajat ja tarvittavat toimihenkilöt *). 
  • Suositaan omia harjoitusvälineitä, käytä vain omaa juomapulloa
  • Kosketuspinnat desinfioidaan säännöllisesti, harjoitustiloissa suoritetaan säännöllinen siivous ja tuuletus ja jokainen tilojen käyttäjä sitoutuu huolelliseen hygieniaan

*) seuran harkinnan mukaan alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyitä

Yksinluistelun testitilaisuudet

Taitoluisteluliitto ei edellytä suoritettuja perustestejä kilpailukaudella 2021-2022 mihinkään kilpailusarjaan. Mikäli seura järjestää perustestejä, on seuran huomioitava niin valtakunnalliset kuin aluehallintovirastojen asettamat säädökset ja ohjeet. Elementtitestit voidaan järjestää myös virtuaalisesti.

Lisätiedot ja ohjeet testitilaisuuksien järjestämiseen löytyvät materiaalipankista

Yleisötilaisuudet

Tapahtuman turvallisuus varmistetaan noudattamalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Opetus- ja kulttuuriministeriön 21.9.2020 antamaa ja 31.5.2021 päivittämää ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. 

Tapahtuman järjestäjä vastaa siitä, miten ohjetta käytännössä sovelletaan tapahtuman järjestelyihin. Järjestäjän voi olla syytä eriyttää toimintaa jakamalla yleisöä ja palveluja erillisille alueille/lohkoille, jotta tilaisuduessa voidaan tosiasiassa noudattaa THL:n ja OKM:n ohjeistusta. Järjestäjä vastaa siitä, että tapahtuma järjestetään osallistujille turvallisella tavalla. 

Tapahtuan järjestäjällä on velvollisuus seurata alueellista epidemiatilannetta ja vaatia kasvomaskien käyttöä THL:n ohjeiden mukaisesti. Tarkemmat kokoontumisrajoitukset alueittain katsottavissa Aluehallintoviraston sivuilta.

Joukkueen mahdollinen altistuminen ja karanteeni 

Mikäli havaitset koronavirukseen viittaavia oireita, toimi THL:n ohjeiden mukaisesti. 
THL: Toimintaohje epäiltäessä COVID-19 aiheuttamaa infektiota
THL: Karanteeni ja eristys
Olympiakomitea: Ajankohtaista tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista urheiluun

Matkustaminen 

Seuraa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeita matkustamisesta ja karanteeneista:
THL Matkustaminen ja koronaviruspandemia 
Ajantasinen ohje Suomeen palaamiseksi Rajavartiolaitoksen sivuilla

Suosittelemme seuraamaan ajankohtaista koronavirusinformaatiota 

THL: Ajankohtaista koronaviruksesta COVID-19
Valtioneuvosto: Tietoa koronaviruksesta
Olympiakomitea: Ajankohtaista tietoa koronavirustilanteen vaikutuksesta urheiluun  
Aluehallintovirasto (AVI): Usein kysyttyjä kysymyksiä aihealueittain
Suomen Taitoluisteluliitto: Uusia rajoituksia ja toimenpiteitä taitoluistelussa 28.11.