COVID-19 ohjeistuksia

Päivitetty 15.1.2021 

Koronatilanne (COVID-19) on Suomessa useilla alueilla leviämis- tai kiihtymisvaiheessa. Suomen Taitoluisteluliitto rohkaisee jokaisen lajin harrastajan, valmentajan, seuratoimijan ja vanhemman kunnioittavan ja noudattavan annettuja sääntöjä ja rajoituksia pandemian hillitsemiseksi. Kannustamme jäsenseurojamme seuraamaan tarkasti oman sairaanhoitopiirin koronaepidemiatilannetta ja viranomaisten ja kuntien ohjeistuksia sekä tekemään ripeällä otteella tarvittavia toimenpiteitä.

Tässä tiedotteessa olevat ohjeet koskevat harjoitustoimintaa. Kilpailemiseen on luotu omat ohjeet, jotka löytyvät alla olevan linkin alta.  

Suomen Taitoluisteluliiton ohjeet kilpailemiseen COVID-19 aikana 

Perusohjeet hygieniasta pätevät jäähallilla ja hallin ulkopuolella 

 1. Saavu vain terveenä harjoituksiin, kouluun ja työpaikalle 
 2. Huolehdi hyvästä käsihygieniasta 
 3. Noudata hyvää yskimishygieniaa (yski hihaan tai kertakäyttöiseen paperiin) 

Kun jokainen tulee hallille vain terveenä ja noudattaa yllä olevaa perusoheistusta hyvän hygienian osalta ja mahdollisia viranomaisohjeita (THL ja muut viranomaiset), voi harjoitella normaalisti. 

Suomen Taitoluisteluliitto suosittelee vahvasti seuraavia asioita 

 • Harjoitukseen saavutaan ja poistutaan ripeästi; turhaa oleskelua hallilla, esimerkiksi koppitiloissa vältetään edelleen 
 • Harjoituksissa ja kilpailutilanteissa urheilijoiden/joukkueiden mukana liikkuvat vain valmentajat ja tarvittavat toimihenkilöt 
 • Kasvomaskia käytetään ennen ja jälkeen harrastustoiminnan kaikissa yleisissä tiloissa ja koppikäytävillä, mikäli lähikontaktia ei voida välttää (kasvomaskin käytössä huomioitavat ohjeet)
 • Valmentajat, toimihenkilöt ja muut huoltajat käyttävät kasvomaskia aina kun se on mahdollista – myös harrastustoiminnan aikana
 • Pukukopeissa pidetään mahdollisuuksien mukaan huolta turvaväleistä (12 m) 
 • Hallille saavuttaessa ja poistuttaessa kädet pestään huolellisesti tai käytetään käsihuuhdetta 
 • Harjoituksissa käytetään vain omaa juomapulloa 
 • Yhteiskäytössä olevat oheistreenivälineet (painot, kuntopyörät jne.) pyyhitään käytön jälkeen 
 • Harjoituksessa huolehditaan yskimis-, aivastamis- ja niistämishygieniasta 
 • Jokainen huolehtii omista varusteistaan eikä koske muiden varusteisiin 
 • Koska pandemia on useilla alueilla joko kiihtymis- tai leviämisvaiheessa, tulee liikkumista oman sairaanhoitopiirin ulkopuolelle harrastus- ja kilpailutoiminnan puitteissa välttää kaikkialla Suomessa


Suomen Taitoluisteluliiton kilpailutoiminta 

Suomen Taitoluisteluliiton kilpailukalenteri ja kilpailutoiminta keskeytettiin joulu-tammikuun ajaksi. Uusi kevään kilpailukalenteri helmi-maaliskuulle on julkaistu 14.1.2021. Eri lajien ja liiton kalenterissa olleille kilpailusarjoille on ajoitettu vähintään SM- tai loppukilpailu. 

Jokaisen kilpailujärjestäjän on koko ajan huolellisesti arvioitava voimassa olevaa pandemiatilannetta. Viranomaisten määräyksiä, rajoituksia ja ohjeita, myös Taitoluisteluliiton ohjeita, on noudatettava. 

Poikkeustilanteesta johtuen seurojen ei tarvitse anoa erikseen alue/kutsukilpailuita keväälle 2021. Taitoluisteluliiton aluepäälliköt ja/tai seurojen vastuuhenkilöt ilmoittavat suunnittelemansa kilpailut keväälle 2021 viimeistään sunnuntaina 31.1.2021. 

Yleisötilaisuudet

Aluehallintoviraston määräämät kokoontumisrajoitukset ovat erilaiset eri puolilla Suomea. Määräysten mukaan tietyn kokoisia tapahtumia voidaan järjestää osassa Suomea sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa silloin, kun tapahtumanjärjestäjä pystyy varmistamaan osallistujien turvallisuuden. Turvallisuus varmistetaan noudattamalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Opetus- ja kulttuuriministeriön 21.9.2020 antamaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Ohjeen taustalla on valtioneuvoston periaatepäätös 6.5.2020 ja siihen liittyvä linjaus yli 50 hengen yleisötilaisuuksien järjestämisestä eritysjärjestelyin. Ohjeessa edellytetään muun muassa, että: 

 • osallistujien tai seurueiden välille on lähikontaktien välttämiseksi turvattava mahdollisuus 
  12 metrin turvavälien ylläpitämiseksi 
 • tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, ihmisiä pitää muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä 
 • järjestäjän pitää ohjeistaa osallistujia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tarjota mahdollisuus käsien puhdistamiseen. 

Epidemian kiihtymisvaiheessa tai sitä lähestyttäessä aluehallintovirastot voivat arvioida yllä mainitun ohjeen riittävyyttä kaikissa yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa yleisömäärästä riippumatta. Aluehallintovirastot voivat asettaa lisävaatimuksia esimerkiksi asiakasmäärille ja -paikoille ja tilajärjestelyille lähikontaktien välttämiseksi. Yleisötilaisuuksien osanottajamäärä sisätiloissa voidaan rajata puoleen tavallisesta. Leviämisvaiheessa aluehallintovirastot voivat rajoittaa yleisömäärän enintään kymmeneen henkeen tai kieltää tilaisuuksien järjestämisen.

Tarkemmat kokoontumisrajoitukset alueittain katsottavissa Aluehallintoviraston sivuilta.

Joukkueen mahdollinen altistuminen ja karanteeni 

Jos joukkueen jäsenellä ilmenee koronavirusinfektioon viittavia oireita, edellisen vuorokauden aikana lähikontaktissa olleet asettavat itsensä karanteeniin, kunnes testitulos on selvillä. Jos tulos on negatiivinen, altistuneiden karanteeni voidaan lopettaa. 

Jos koronavirustesti on positiivinen, tartuntatautilain mukaisesti alueen tartuntataudeista vastaava lääkäri tekee epidemioiden selvitystä ja tartunnan jäljittämistä ja määrittää karanteeniin asetettavat henkilöt. Varsinaisen karanteenin pituus on yleensä 10 päivää eikä varsinaisen karanteenin pituutta voida lyhentää koronatestillä.

Mikäli havaitset koronavirukseen viittaavia oireita, toimi THL:n ohjeiden mukaisesti. 
THL: Toimintaohje epäiltäessä COVID-19 aiheuttamaa infektiota
THL: Karanteeni ja eristys
Olympiakomitea: Ajankohtaista tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista urheiluun

Matkustaminen 

Seuraa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeita matkustamisesta ja karanteeneista:
THL Matkustaminen ja koronaviruspandemia 

Suosittelemme seuraamaan ajankohtaista koronavirusinformaatiota 

THL: Ajankohtaista koronaviruksesta COVID-19
Valtioneuvosto: Tietoa koronaviruksesta
Olympiakomitea: Ajankohtaista tietoa koronavirustilanteen vaikutuksesta urheiluun  
Aluehallintovirasto (AVI): Usein kysyttyjä kysymyksiä aihealueittain
Suomen Taitoluisteluliitto: Uusia rajoituksia ja toimenpiteitä taitoluistelussa 28.11.