COVID-19 ohjeistuksia

Päivitetty 2.3.2021 

Koronatilanne (COVID-19) on Suomessa useilla alueilla leviämis- tai kiihtymisvaiheessa. Suomen Taitoluisteluliitto rohkaisee jokaisen lajin harrastajan, valmentajan, seuratoimijan ja vanhemman kunnioittavan ja noudattavan annettuja sääntöjä ja rajoituksia pandemian hillitsemiseksi. Kannustamme jäsenseurojamme seuraamaan tarkasti oman sairaanhoitopiirin koronaepidemiatilannetta ja viranomaisten ja kuntien ohjeistuksia sekä tekemään ripeällä otteella tarvittavia toimenpiteitä.

Tässä tiedotteessa olevat ohjeet koskevat harjoitustoimintaa. Kilpailemiseen on luotu omat ohjeet, jotka löytyvät alla olevan linkin alta.  

Suomen Taitoluisteluliiton ohjeet kilpailemiseen COVID-19 aikana 

Perusohjeet hygieniasta pätevät jäähallilla ja hallin ulkopuolella 

 1. Saavu vain terveenä harjoituksiin, kouluun ja työpaikalle 
 2. Huolehdi hyvästä käsihygieniasta 
 3. Noudata hyvää yskimishygieniaa (yski hihaan tai kertakäyttöiseen paperiin) 

Kun jokainen tulee hallille vain terveenä ja noudattaa yllä olevaa perusoheistusta hyvän hygienian osalta ja mahdollisia viranomaisohjeita (THL ja muut viranomaiset), voi harjoitella normaalisti. 

Koronaepidemian kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueilla (sairaanhoitopiireissä) yli 12 -vuotiaiden (2007 vuonna syntyneet ja vanhemmat) toiminta sisätiloissa, kun osallistujia on yli 10 ja ulkotiloissa kun osallistujia on yli 50, keskeytetään viimeistään 8.3. kolmeksi viikoksi 28.3. asti.

Toiminnassa on huomioitava, että tilapäisen tartuntatautilain muutoksen nojalla aluehallintovirastot ja kunnat voivat asettaa alueellisia ja paikallisia, valtioneuvoston periaatepäätöstä tiukempia, rajoituksia. 

Suomen Taitoluisteluliitto suosittelee vahvasti seuraavia asioita 

 • Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut *) ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen
 • Harjoitukseen saavutaan ja poistutaan ripeästi; turhaa oleskelua hallilla, esimerkiksi koppitiloissa vältetään
 • Harjoituksissa ja kilpailutilanteissa urheilijoiden/joukkueiden mukana liikkuvat vain valmentajat ja tarvittavat toimihenkilöt **)
 • Kasvomaskin käyttöä edellytetään kaikilta yli 12-vuotiailta kaikissa muissa tilanteissa, paitsi urheilusuorituksen aikana (kasvomaskin käytössä huomioitavat ohjeet)
 • Valmentajat, huoltajat ja muut toimihenkilöt käyttävät kasvomaskia aina kun se on mahdollista – myös harrastustoiminnan aikana
 • Toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi
 • Yhteiskäytössä olevat oheistreenivälineet (painot, kuntopyörät jne.) pyyhitään käytön jälkeen 
 • Harjoituksessa huolehditaan yskimis-, aivastamis- ja niistämishygieniasta. Hallille saavuttaessa ja poistuttaessa kädet pestään huolellisesti tai käytetään käsihuuhdetta.  
 • Jokainen huolehtii omista varusteistaan eikä koske muiden varusteisiin. Käytetään vain omaa juomapulloa.
 • Koska pandemia on useilla alueilla joko kiihtymis- tai leviämisvaiheessa, tulee liikkumista oman sairaanhoitopiirin ulkopuolelle harrastus- ja kilpailutoiminnan puitteissa välttää kaikkialla Suomessa
 • Toimintaan osallistuvien henkilöiden väliset lähikontaktit on voitava tosiallisesti välttää, kun toimintaan osallistuu sisätiloissa yli 10 osallistujaa ja rajatussa ulkotilassa yli 50 osallistujaa. Lähikontakti tarkoittaa fyysistä kontaktia tai oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan. 

*) myös valmentajat pyritään pitämään samana /joukkue/ryhmä
**) seuran harkinnan mukaan alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyitä


Kilpailutoiminta 

Lasten ja nuorten kilpailuita ei järjestetä eikä lasten ja nuorten toiminnassa matkusteta kilpailuihin tai tapahtumiin oman alueen (sairaanhoitopiirin) ulkopuolelle ainakaan ennen 28. maaliskuuta. Virtuaalisesti järjestettävä kilpailutoiminta on mahdollista. Ohjeet virtuaalikilpailuiden järjestämiseen on julkaistu täällä

Suomen Taitoluisteluliiton kilpailukalenteri keskeytettiin ensin joulu-tammikuun ajaksi, ja 29.1. tiedotettiin, että kilpailukalenteri perutaan kokonaisuudessaan. 

Valtakunnallisen kilpailukalenterin perumisesta huolimatta, seurat voivat harkintansa mukaan järjestää tapahtumia oman sairaanhoitopiirinsä ja alueviraston viranomaissäädöksiä ja -ohjeita tiukasti noudattaen. Jokaisen kilpailujärjestäjän on koko ajan huolellisesti arvioitava voimassa olevaa pandemiatilannetta. Viranomaisten määräyksiä, rajoituksia ja ohjeita, myös Taitoluisteluliiton ja Olympiakomitean ohjeita, on noudatettava. 

Poikkeustilanteesta johtuen seurojen ei tarvitse anoa erikseen alue/kutsukilpailuita keväälle 2021. Taitoluisteluliiton aluepäälliköt ja/tai seurojen vastuuhenkilöt ilmoittavat suunnittelemansa kilpailut keväälle 2021 viimeistään sunnuntaina, kaksi viikkoa ennen suunniteltua tapahtumaa tällä lomakkeella.

Yleisötilaisuudet

Aluehallintoviraston määräämät kokoontumisrajoitukset ovat erilaiset eri puolilla Suomea. Määräysten mukaan tietyn kokoisia tapahtumia voidaan järjestää osassa Suomea sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa silloin, kun tapahtumanjärjestäjä pystyy varmistamaan osallistujien turvallisuuden. Turvallisuus varmistetaan noudattamalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Opetus- ja kulttuuriministeriön 21.9.2020 antamaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Ohjeen taustalla on valtioneuvoston periaatepäätös 6.5.2020 ja siihen liittyvä linjaus yli 50 hengen yleisötilaisuuksien järjestämisestä eritysjärjestelyin. Ohjeessa edellytetään muun muassa, että: 

 • osallistujien tai seurueiden välille on lähikontaktien välttämiseksi turvattava mahdollisuus 
  12 metrin turvavälien ylläpitämiseksi 
 • tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, ihmisiä pitää muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä 
 • järjestäjän pitää ohjeistaa osallistujia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tarjota mahdollisuus käsien puhdistamiseen. 

Epidemian kiihtymisvaiheessa tai sitä lähestyttäessä aluehallintovirastot voivat arvioida yllä mainitun ohjeen riittävyyttä kaikissa yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa yleisömäärästä riippumatta. Aluehallintovirastot voivat asettaa lisävaatimuksia esimerkiksi asiakasmäärille ja -paikoille ja tilajärjestelyille lähikontaktien välttämiseksi. Yleisötilaisuuksien osanottajamäärä sisätiloissa voidaan rajata puoleen tavallisesta. Leviämisvaiheessa aluehallintovirastot voivat rajoittaa yleisömäärän enintään kymmeneen henkeen tai kieltää tilaisuuksien järjestämisen.

Tarkemmat kokoontumisrajoitukset alueittain katsottavissa Aluehallintoviraston sivuilta.

Joukkueen mahdollinen altistuminen ja karanteeni 

Jos joukkueen jäsenellä ilmenee koronavirusinfektioon viittavia oireita, edellisen vuorokauden aikana lähikontaktissa olleet asettavat itsensä karanteeniin, kunnes testitulos on selvillä. Jos tulos on negatiivinen, altistuneiden karanteeni voidaan lopettaa. 

Jos koronavirustesti on positiivinen, tartuntatautilain mukaisesti alueen tartuntataudeista vastaava lääkäri tekee epidemioiden selvitystä ja tartunnan jäljittämistä ja määrittää karanteeniin asetettavat henkilöt. Varsinaisen karanteenin pituus on yleensä 10 päivää eikä varsinaisen karanteenin pituutta voida lyhentää koronatestillä.

Mikäli havaitset koronavirukseen viittaavia oireita, toimi THL:n ohjeiden mukaisesti. 
THL: Toimintaohje epäiltäessä COVID-19 aiheuttamaa infektiota
THL: Karanteeni ja eristys
Olympiakomitea: Ajankohtaista tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista urheiluun

Matkustaminen 

Seuraa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeita matkustamisesta ja karanteeneista:
THL Matkustaminen ja koronaviruspandemia 

Suosittelemme seuraamaan ajankohtaista koronavirusinformaatiota 

THL: Ajankohtaista koronaviruksesta COVID-19
Valtioneuvosto: Tietoa koronaviruksesta
Olympiakomitea: Ajankohtaista tietoa koronavirustilanteen vaikutuksesta urheiluun  
Aluehallintovirasto (AVI): Usein kysyttyjä kysymyksiä aihealueittain
Suomen Taitoluisteluliitto: Uusia rajoituksia ja toimenpiteitä taitoluistelussa 28.11.