Uutiset

OKM:n seuratuen saajat julkistettu!

Seuratukea myönnettiin viisi miljoonaa euroa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt viisi miljoonaa euroa seuratukena liikunta- ja urheiluseuroille. Avustukset myönnetään veikkausvoittovaroista. Tukea myönnettiin 378 hankkeelle ja yli 50 eri lajin toimintaan. Hankkeista 166 on useampivuotisia jatkohankkeita, toiminnallisia kehittämishankkeita 157 ja palkkausta sisältäviä hankkeita 55.

Myönnettyjen avustusten suuruus vaihteli 1 100 eurosta 30 000 euroon. Liikunta- ja urheiluseurojen toiminnan kehittämiseen tarkoitettuja avustuksia jaettiin yli miljoona euroa enemmän kuin edellisvuonna.

Seuratuki on tarkoitettu urheilu- ja liikuntaseurojen perustoiminnan kehittämiseen. Seuratuen pääpainotus on mahdollistaa liikunnan harrastaminen kaikille lapsille ja nuorille sekä edistää liikunnallisen elämäntavan omaksumista ohjatun seuratoiminnan kautta. Painopisteenä on lasten ja nuorten liikunta sekä perheliikunta.

Seuratuen avulla mm. osallistumismaksut on tarkoitus pitää kohtuullisina ja tuen avulla seurat sitoutuvat pitämään lasten ja nuorten liikunnan säännölliset kuukausimaksut enintään 50 eurossa.

Tänäkin vuonna seuratuen ulkopuolelle jää hyviä hankkeita ja laajaa toimintaa, koska määräraha on riittämätön vastaamaan kysyntään. Seuratukihakemuksia tuli ministeriölle 1162.

Seuratuen vaikuttavuutta seurojen kehittämishankkeissa arvioitiin liikuntaryhmien, liikuntamäärien ja liikkujien lisääntymisenä. Myönnöissä painotettiin myös liikunnan drop outin vähentämistä ja ennaltaehkäisemistä tukevia hankkeita.

Seurat kehittävät toimintaansa kouluttamalla lasten ja nuorten liikunnan osaajia, vahvistamalla yhteisöllisyyttä ja vapaaehtoistoimijoiden roolia sekä palkkaamalla henkilöstöä keskeisiin ohjaus- ja valmennustehtäviin.

Taitoluisteluseuroista tukea saivat uusina PoriTa, MJT ja HSK. Viime vuonna useampivuotiselle hankkeelle jatkorahoituksen saivat KuLS, Kemin Lämärit, Tappara ja UpLakers. Yhteensä taitoluistelu sai rahaa 125 500€. Onnittelut tuen saajille!

Katso kaikki tukea saaneet täältä.


Kesäkuun Sähkäri 7.6.2024
Henkilöstömuutoksia Taitoluisteluliitossa 5.6.2024