Uutiset

Arvokilpailuvalintakriteerit kaudelle 2009-2010

Suomen Taitoluisteluliiton
arvokilpailuvalintakriteerit kaudelle 2009-2010

YKSINLUISTELU

Suomen Taitoluisteluliitto on asettanut SB-arvon (season's best) minimitavoitteet arvokilpailuihin* nimettäville luistelijoille. Junioriluistelijoiden edellytetään täyttävän myös alla mainitut minimitason taitovaatimukset. Mikäli luistelijan kauden aikana saavuttama SB-arvo jää alle ao. sarjalle asetetun pisterajan tai asetettuja taitovaatimuksia ei ole osoitettu, STLL pidättää oikeuden harkita luistelijan valitsemista kilpailuihin.

* arvokilpailuja ovat Olympialaiset, MM-kilpailut, EM-kilpailut, juniorien MM-kilpailut ja Universiadit.

STLL:n asettamat kauden 2009-2010 pisterajat sarjoittain:

· seniorit: miehet 160, naiset 150 pistettä

· juniorit: pojat 130, tytöt 125 pistettä

Juniorien taitovaatimukset:

· pojat: 3 erilaista kolmoishyppyä

· tytöt: 2 erilaista kolmoishyppyä

EM-kilpailut

Euroopan mestari Laura Lepistö valitaan puolustamaan mestaruuttaan olympiavuoden 2010 EM-kilpailuihin. Hänen tulee osallistua jäljempänä mainittuihin EM-edustajilta vaadittuihin kilpailuihin.

Kaksi muuta naisluistelijaa ja yksi miesluistelija valitaan SB-arvon mukaisessa järjestyksessä.

Kauden 2009-2010 SB-arvoa määritettäessä huomioidaan ISU:n kv-kilpailukalenterin seniorikisat, seniorien SM-kisat sekä seniorien 2. SM-valintakisat.

Juniori-ikäisen luistelijan hakiessa EM-edustuspaikkaa huomioidaan myös kauden 2009-2010 JGP-kilpailut.

EM-edustajien tulee osallistua seuraaviin kilpailuihin:

  • Finlandia Trophy (mikäli on nimetty osanottajaksi)
  • Seniorien SM-kilpailut
  • Vähintään yksi ISUn kv. kalenterin seniorikilpailu (ml. Finlandia Trophy)

Olympialaiset

EM-kisoissa parhaiten menestyneet kaksi naisluistelijaa nimetään olympiaehdokkaiksi. Miesten EM-edustaja nimetään olympiaehdokkaaksi, mikäli Suomi on saavuttanut olympialaisiin miesten maapaikan.

POIKKEUSSÄÄNTÖ: Mikäli joku EM-kisapaikan saavuttaneista luistelijoista on terveydellisistä syistä estynyt kilpailemaan EM-kisassa, hänet voidaan nimetä olympiaehdokkaaksi edellyttäen, että hänellä on EM-kisa mukaan lukien naisten sarjassa vähintään toiseksi paras SB sekä miesten sarjassa paras SB. Lisäksi liiton määräämä lääkäri tulee tarkistamaan ao. luistelijan/luistelijoiden terveydentilan.

Poikkeussäännöllä ei voida ohittaa EM-kisoissa 2010 mitalin saavuttanutta luistelijaa.

MM-kilpailut

Olympiaedustajiksi nimetyt luistelijat valitaan MM-kilpailuihin.

Mikäli miesten sarjassa ei saavuteta olympiapaikkaa, MM-edustajaksi valitaan luistelija, jolla on paras pistemäärä, kun otetaan huomioon vain kauden 2009-2010 SM-kisat, EM-kisat ja PM-kisat.

Juniorien MM-kilpailut

Luistelijat valitaan MM-kilpailuihin SB-arvon mukaisessa järjestyksessä.

SB-arvo ja taitovaatimukset voidaan saavuttaa joko ISU:n kv-kilpailukalenterin juniorikilpailussa, jommassakummassa juniorien SM-valintakilpailussa tai juniorien SM-kilpailussa.

Luistelijoiden tulee osallistua joko juniorien tai seniorien SM-kilpailuun. Lisäksi heidän tulee osallistua kauden 2009-2010 aikana vähintään yhteen ISU:n kv-kilpailukalenterin juniori- tai seniorikisaan ennen valintaa.

Valinnat suoritetaan viimeistään 3 päivää ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

YKSINLUISTELUN KAIKKI SARJAT:

Poikkeaminen arvokilpailujen valintakriteereistä

STLL:n liittohallitus voi tehdä edellä mainituista kriteereistä poikkeavan valintapäätöksen, mikäli kilpailuihin osallistumisvaatimusten täyttäminen on ollut luistelijalle terveydellisistä syistä mahdotonta.

Varaluistelijat valitaan samoilla perusteilla kuin varsinaiset luistelijatkin, mutta heidän kohdallaan voidaan poiketa vaatimuksista.

PM-kilpailut

Luistelijat valitaan PM-kilpailuihin kauden SB-arvojen mukaisessa järjestyksessä siihen sarjaan, jossa he ovat kilpailleet SM-sarjassa. Poikkeuksen muodostavat seniorien SM-sarjassa luistelleet juniorit, joilla on myös juniorisarjan SB kuluvalta kaudelta. He saavat halutessaan valita pyrkimisen juniori-SB-arvonsa perusteella PM-kisan juniorisarjaan. Kilpailusarjan valinnasta on tehtävä sitova kirjallinen ilmoitus liiton valmennuspäällikölle viimeistään 31.12.2009.


Vuoden 2024 OKM:n seuratuet myönnetty 12.4.2024
Helsinki Rockettes toisena ja Team Unique neljäntenä MM-kilpailuissa Kroatiassa 5.4.2024