Uutiset

Urheiluseuroille lisää taloudellista tukea

Keväällä 2009 myönnetään tukea päätoimisen työntekijän palkkaukseen sekä seuran toiminnan kehittämiseen.

Ensi vuonna veikkausvoittovaroista myönnetään huomattava summa suoraa tukea urheiluseuroille. Tämä tarkoittaa merkittävästi lisärahaa seuratoiminnan kehittämiseen.

Seuratoiminnan kehittämistuen tavoitteena on vahvistaa seuratoimintaa, saada lisää liikkujia sekä lisätä nykyisten liikkujien tyytyväisyyttä seuran toimintaan. Tuen avulla seurat saavat mahdollisuuden tehdä uudenlaisia ja rohkeita avauksia uusille toiminta-aluille tai kohderyhmiin.

Seuratoiminnan kehittämistukea voi hakea kahteen eri tarkoitukseen: 1) päätoimisen työntekijän palkkaukseen sekä 2) tukea seuran toiminnan kehittämiseen.

Päätoimisen palkkaamiseen tarkoitettua tukea voi hakea vain vuonna 2009. Seuran toiminnan kehittämiseen tarkoitettua tukea voi hakea vuosittain. Molemmissa tukimuodoissa hakuaika on 2.2.2009 – 15.3.2009.

Toiminnallisen tuen avulla seura voi kehittää toimintaansa edelleen lasten ja nuorten tai aikuisten liikuntaan liittyen. Seuratoiminnan kehittämistukea voivat hakea kaikki rekisteröidyt liikunta- ja urheiluseurat.

Tukirahat ovat Opetusministeriön liikuntayksikön myöntämää seuratoiminnan kehittämistukea. Tukea on jaossa vuosina 2009–2011. Rahat ovat kokonaisuudessaan Veikkauksen tuottoa. Seuratoiminnan kehittämistuen jakamisesta vastaavat: Suomen liikunta ja urheilu (SLU), Nuori Suomi ja Kuntoliikuntaliitto yhdessä lajiliittojen, TUL:n, FSI:n ja liikunnan aluejärjestöjen kanssa.

Lisätietoa tuesta ja hakemisesta: www.seuratuki.fi


Kesäkuun Sähkäri 7.6.2024
Henkilöstömuutoksia Taitoluisteluliitossa 5.6.2024