Uutiset

Finnish Flash -yhdistys tukee vähävaraisia luistelijoita

Olettehan huomanneet tämän etusivultamme? Hakuaika päättyy tänään.

Finnish Flash -yhdistys tukee vähävaraisia luistelijoita

Hyvä joukkueenjohtaja / valmentaja,

Ilkka Paanasen ja Mikko Kodisojan perusteilla oleva säätiö haluaa tukea vähävaraisten perheiden taitoluisteluharrastusta Finnish Flash -yhdistyksen kautta. Tavoitteena on, että rakkaan harrastuksen tukeminen auttaisi omalta osaltaan ehkäisemään lasten ja nuorten syrjäytymistä ja mahdollistaisi lapsen harrastuksen perheen taloudellisesta tilanteesta huolimatta.

Alkaneella kaudella tukea voivat hakea perheet, joilla on vaikeuksia selvitä taitoluisteluharrastuksen kustannuksista. Tarkoituksena on tukea harrastuksesta motivoituneita 9-15-vuotiaita lapsia.

Tärkeimpänä kohderyhmänä pidetään sellaisia lapsia, joilla ei olisi mahdollista jatkaa taitoluisteluharrastustaan ilman tukea työttömyyden, sairauden tai muiden perheen toimentuloon vaikuttavien syiden vuoksi, ja joiden voidaan katsoa olevan syrjäytymisvaarassa. Haussa halutaan erityisesti painottaa sitä, että tuen myöntämistä harkittaessa menestyminen lajissa ei ole oleellinen kriteeri. Tuen suuruus määritetään tapauskohtaisesti.

Kohderyhmään kuuluvat perheet voivat hakea tukea kausimaksuihin ja harrastusvälineisiin vapaamuotoisella kirjeellä, joka osoitetaan Finnish Flash ry:lle (Finnish Flash ry, Radiokatu 20, 00240 Helsinki tai sähköpostitse kirsi.kavanne#finnishflash.fi tai minna.korpela#finnishflash.fi).

Kaikkiin hakemuksiin tulee liittää joukkueenjohtajan tai valmentajan puoltava lausunto. Hakuaika päättyy 15.10.2014.

Hakemukset käsitellään lokakuussa ja lopulliset päätökset avustusten saajista ilmoitetaan marraskuussa.

 

Lisätietoja antavat:

Kirsi Kavanne                                                            Minna Korpela

kirsi.kavanne#finnishflash.fi                                       minna.korpela#finnishflash.fi

Puh. 040 5401480                                                    Puh. 040 508 6015                     


Lasten urheiluun yhteinen suunnanmuutos 19.6.2024
Kuulumisia ISU kongressista 17.6.2024