Uutiset

Miljoonan euron lisätuki seuratoiminnan kehittämiseen
Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikkö myönsi paikallisen seuratoiminnan kehittämiseen miljoonan euron lisätuen. Lisätuella halutaan kehittää vähävaraisten urheiluharrastusmahdollisuuksia sekä luoda uusia ja pysyviä yhteistyömalleja urheiluseurojen, lajien ja urheiluakatemioiden välille.

Uusi pilottihankemuoto vähävaraisten harrastusmahdollisuuksien kehittämiseen
Lapsilla ja nuorilla tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa liikuntaa ja urheilua. Uusi vähävaraisten harrastusmahdollisuuksien kehittäminen -pilottihankemuoto haluaa edistää taloudellisen tasa-arvon toteutumista urheiluseuratoiminnassa.
̶    Nyt kohdennetun lisäavustuksen tavoitteena on yhdessä mukaan valittavien seurojen kanssa kehittää ja toteuttaa malleja, joilla vähävaraisten perheiden harrastus- ja kilpaurheilullinen osallistuminen on mahdollista. Syntyneitä malleja levitetään valtakunnallisesti kaikkien seurojen käyttöön ja näin lisätään seurojen valmiutta tarttua tärkeään yhteiskunnalliseen asiaan, totesi kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki vuoden vaihteen tiedotteessa.
Pilottihanketukea voivat hakea urheiluseurat, jotka sitoutuvat yhteiseen kehittämisprosessiin ja valtakunnalliseen kehittämistyöhön. Kehittämisprosessiin valitaan 10–30 seuraa ja haettava tuki on 5000–30 000 euroa per seura.
Pilottihankemuodon lisäksi seuratoiminnan kehittämistuen vanhoissa hankemuodoissa huomioidaan vähävaraisten mahdollisuudet osallistua urheiluseuratoimintaan.
Vähävaraisten harrastusmahdollisuuksien kehittämisen lisäksi lisätukea tullaan suuntaamaan urheiluseurojen, lajien ja urheiluakatemioiden uusien ja pysyvien yhteistyömallien kehittämiseen 11–15-vuotiaiden urheilussa.

̶    Tavoitteena on nyt käynnistää alustavasti 20–30 seuran ja 2–5 urheiluakatemian kanssa seura- ja urheilijalähtöinen yhteistyöhanke ja näin luoda tulevaisuuden yhteistyömalleja elävän seuratoiminnan tueksi huippu-urheilijoiden uran edistämiseksi, totesi ministeri Arhinmäki lisätuen käyttötarkoituksesta.

Nuoren Suomen pääsihteeri Jyrki Kemppainen kommentoi opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää lisätukea liikuntajärjestöjen näkökulmasta.

̶    On hienoa, että suomalaisen liikunnan ja urheilun ytimeen, urheiluseuratoimintaan, halutaan jakaa näin merkittävä taloudellinen tuki. Kansallisen liikuntatutkimuksen mukaan urheiluseuroissa esimerkiksi harrastaa 43 % lapsista ja nuorista ja määrä on vain kasvamaan päin. Siksi on tärkeä jatkossakin pystyä mahdollistamaan hyvä ja laadukas seuratoiminta ympäri Suomea kaikille kansalaisryhmille.

Vuoden 2012 seuratoiminnan kehittämistuen haku käynnistyi 15.12.2011. Kehittämistukea voi hakea lasten ja nuorten urheiluun sekä aikuisten terveyttä edistävän liikuntaan. Hankkeiden tavoitteena on lisätä urheiluseuroissa liikkuvien lasten, nuorten ja aikuisten määrää sekä kannustaa seuroja kehittämään toimintaansa laadullisesti tai kokeilemaan uusia innovaatioita. Kehittämistukea voivat hakea rekisteröityneet urheiluseurat 15.3.2012 mennessä osoitteessa www.seuratuki.fi.

Lisätietoa:
Nuori Suomi, pääsihteeri Jyrki Kemppainen 040 559 7196
Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry, järjestöpalvelujohtaja Rainer Anttila 040 716 4900

Tukirahat ovat opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikön myöntämää seuratoiminnan kehittämistukea. Rahat ovat kokonaisuudessaan Veikkauksen tuottoa. Seuratoiminnan kehittämistuen jakamisesta vastaavat: Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry, Nuori Suomi ja Suomen Kuntoliikuntaliitto yhdessä lajiliittojen, TUL:n, FSI:n ja muiden valtakunnallisten liikuntajärjestöjen sekä liikunnan aluejärjestöjen kanssa.


Lasten urheiluun yhteinen suunnanmuutos 19.6.2024
Kuulumisia ISU kongressista 17.6.2024