Uutiset

10 teesiä ja 100 lupausta lasten liikkumisen lisäämiseksi

Demos Helsinki & Nuori Suomi
Lehdistötiedote
8.6.2011

Portinavaajat ratkovat lasten ja nuorten liikkumishaastetta
Demos Helsinki nimesi yhdessä satojen asiantuntijoiden kanssa ketkä voivat parantaa lasten ja nuorten fyysistä elämäntapaa.

Kaksi kolmesta alle 18-vuotiaasta suomalaisesta liikkuu hyvinvointinsa kannalta liian vähän. Koululiikunnan tai seuratoiminnan kehittäminen eivät riitä ratkaisuksi, vaan koko elämäntavan on muututtava liikkuvammaksi. Liikuttajiksi tarvitaan siksi myös kaupunkisuunnittelijoita, isovanhempia, pelikehittäjiä, kauppakeskusten edustajia – ja lukuisia muita portinavaajia.

Tänään julkaistussa 10 teesiä ja 100 lupausta -manifestissa määritellään lasten ja nuorten liikkumisen lisäämisen keskeisimmät teemat. Julkaisun 100 lupausta kertovat miten eri portinavaajat voivat lisätä lasten ja nuorten liikkumista.  

"Yli 600 000 lasta ja -nuorta liikkuu liian vähän ja se haastaa koko suomalaisen yhteiskunnan. Yhä lisääntyvä urheiluseuraharrastaminen ei riitä ratkaisuksi, jos muuten istutaan sisällä. Tämä manifesti avaa uusia näkökulmia siihen, keitä tarvitsemme mukaan tähän projektiin", kertoo raportin tilanneen Nuoren Suomen pääsihteeri Jyrki Kemppainen.

Ympäröivä maailma on muuttanut lasten ja nuorten elämän istuvaksi. Siinä missä aikuisten fyysinen työ väheni jo 50 vuotta sitten, lasten liikkumisen väheneminen on tullut näkyviin viimeisen 20 vuoden aikana esimerkiksi lisääntyneinä elämäntapasairauksina.

Autoistuminen ja muut arjen helpotukset ovat vähentäneet jokapäiväisiä fyysisiä vaatimuksia, mutta myös sosiaalisilla tekijöillä on merkitystä. "Pelko rajoittaa liikkumista, vaikka mikään ei näytä maailman muuttuneen turvattomammaksi. Syytä on myös helppo vierittää pelien ja tietokoneiden niskoille, vaikka oikeampi keskustelu olisi miettiä kuinka näitä voidaan hyödyntää", avaa tutkija Olli Alanen ajatushautomo Demos Helsingistä.

Manifestin julkistustilaisuudessa seitsemän portinavaajaa kertoivat oman lupauksensa. Maaniitun koulun Anuliisa Lahtinen lupaa vastaisuudessa aloittaa useimmat oppitunnit liikkumalla. Huippu-urheilun muutosryhmän puheenjohtaja Jukka Pekkala toteaa, että lasten urheilussa keskeisintä on ilon ja innostuksen luominen. Huippu-urheilun muutosryhmä lupaa ottaa lasten urheilun edistämiseksi vapaaehtoiset valmentajat ja heidän psyykkis-sosiaalisten taitojensa kehittämisen erityiseksi painopistealueeksi. Lohjan liikuntakeskuksen johtaja Jukka Vienonen lupaa vapaita iltapäivävuoroja pihapelien käyttöön.

Demos Helsingin ja Nuoren Suomen yhteinen tulevaisuusprosessi sisälsi kaksi lähes 200 hengen työpajapäivää sekä useita pienempiä kohtaamisia. Mukana oli niin liikunta- ja urheilukentän ammattilaisia kuin muidenkin alojen osaajia. Työpajoissa määriteltiin keskeiset tulevaisuuden haasteet, luotiin visiota vuoden 2020 liikkumisesta ja nimettiin liikkumista edistävän yhteiskunnan portinavaajat.  

Tästä linkistä voit tulostaa 10 lupausta ja 100 teesiä -manifesti lasten ja nuorten liikkumisesta http://nuorisuomi.fi/files/ns2/Nuori%20Suomi_PDF/NUSU_www_080611.pdf

Tilaisuuden valokuvat tilaisuudesta löydät linkistä http://nuorisuomi.fi/kuvamateriaalit?kvuosi=2011

 

Lisätietoja:
Pääsihteeri Jyrki Kemppainen, Nuori Suomi
jyrki.kemppainen@nuorisuomi.fi                            
       

Tutkija Olli Alanen, Demos Helsinki
olli.alanen@demos.fi


Lasten urheiluun yhteinen suunnanmuutos 19.6.2024
Kuulumisia ISU kongressista 17.6.2024