Materiaaleja vastuulliseen seuratoimintaan

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Kop kop – Pääseekö sisään – Yhdenvertaisen järjestötoiminnan opas urheilu- ja nuorisojärjestäjille
Näköaloja laaja-alaisiin tasa-arvokysymyksiin – Kaikkien tasavertainen oikeus liikuntaan ja urheiluun
Suomen Paralympiakomitean materiaaleja ja oppaita
Lupa kuulua ja näkyä – Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt liikunnassa ja urheilussa
Tasa-arvosuosituksia kilpailutapahtuman järjestämiseen

Kasvatus ja elintavat
Kasva urheilijaksi – Testejä ja materiaalia elämänrytmistä, ominaisuuksista, motivaatiosta ja taitovalmiuksista
Terve Urheilija – Materiaalia mm. vammojen ennaltaehkäisystä, urheilijan terveydestä, harjoittelusta ja ravitsemuksesta
Voimaa urheiluun hyvästä mielestä – Materiaalia mm. kohtaamiseen tueksi ja urheilijan mielenterveyden vahvistamiseksi
Urheilulliset elämäntavat – Vanhempainiltamateriaali

Turvallisuus
Et ole yksin -palvelu
Et ole yksin -verkkokoulutus
Vastuullinen valmentaja -verkkokoulutus
Toimintaohje lasten turvallisuutta edistävistä toimintatavoista ja vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä
Lupa välittää – lupa puuttua – Seksuaalisuuteen ja sukupuoleen perustuva häirintä urheilussa
Seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä urheilussa – Koulutusmateriaali
Lasten ja nuorten väliseen kiusaamiseen puuttuminen urheiluharrastuksessa  – Ohjeita kiusaamiseen puuttumisesta
Trygg idrott för alla, Folkhälsan
Yhdistyksen turvallisuusopas – Turvallisia liikuntapalveluita ja yleisötapahtumia
Ensiapuohjeet – Punaisen Ristin ensiapuohjeet eri tilanteisiin

Päihteettömyys ja antidoping
Päihteetön pelikenttä – esite
Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa – Materiaalia ja lääkehaku
ILMO – Ilmoita dopingrikkomuksista
Suomenurheilun eettinen keskus SUEK ry

Ympäristövastuu
KEKE -koutsi – Vinkkejä ympäristövastuulliseen seuratoimintaan
Urheiluseuran ympäristöopin perusteet – Materiaalia oman toiminnan tarkasteluun

Johtaminen ja hallinto
Urheiluyhteisön reilun pelin ihanteet ja tavoitteet – Urheiluyhteisön eettinen säännöstö ja vastuullisuustyön perusta
Kurinpidon mallisäännöt
Päätä oikein – Seurajohtajan käsikirja ja lainsäädännön tietopankki
Dialogikartta urheiluseuran arvokeskusteluun
Hyvä hallinto – koulutus kaikille seuran hallinnossa toimiville
Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelma 2020-2024
Urheiluseurojen talousopas
Opas henkilötietojen käsittelyyn yhdistystoiminnassa
Kriisiviestintäsuunnitelman pohja
Mallisäännöt – Olympiakomitean luomat mallisäännöt urheiluseuroille 2021
Seuran hallituksen itsearviointilomake
Olympiakomitean valmiit palautekyselyt