Seuratoiminnan checklist

 

Seuran johtaminen ja hallinto 

 • Seuralla on selkeästi kuvattu toiminta-ajatus ja ajantasaiset säännöt 
 • Seuralla on johtosääntö 
 • Seuralla on kirjallinen toimintasuunnitelma 
 • Seuran jäsenluettelo on ajan tasalla ja seura noudattaa tietosuoja-asetusta (GDPR) 
 • Seuran kaikkien joukkueiden/ryhmien tilit ovat seuran valvonnassa ja tilinpäätöksessä 
 • Seura toteuttaa tasaisin väliajoin palautekyselyn harrastajille, työntekijöille ja vanhemmille 
 • Seuralla on toimivat ja ajan tasalla olevat nettisivut 
 • Seura viestii jäsenistölleen ajankohtaisesti ja avoimesti 
 • Seuran hallitus on käynyt Olympiakomitean hallinnon verkkokoulutukset 
 • Suositellaan, että seura liittyy paikalliseen aluejärjestöön (ja isommat seurat Paltaan) 

Seura työnantajana 

 • Kannustetaan noudattamaan Urheilutyönantajien työehtosopimusta 
 • Seuran työntekijöillä on kirjallinen työsopimus ja työtehtävät on kuvattu kirjallisesti 
 • Rikostaustaotteet tarkistetaan määräajoin kaikilta työsuhteessa olevilta valmentajilta ja ohjaajilta 
 • Työntekijöille on järjestetty lakisääteinen työterveyshuolto 
 • Palkanmaksu toimii ajallaan ja työnajanseuranta on kunnossa 
 • Seura huolehtii työntekijöiden hyvinvoinnista ja kiittämisestä 

Seuran urheilutoiminta 

 • Seura kannustaa ohjaajia ja valmentajia kouluttautumaan, ja heidän osaamisensa kehittäminen on suunnitelmallista
 • Urheilijoiden turvallisuus huomioidaan kaikissa harjoitteissa ja harjoituksissa, ja seuran valmentajilla/ ohjaajilla on tarvittavat ensiaputaidot 
 • Harjoitusryhmissä/joukkueissa on selkeät pelisäännöt
 • Seura kannustaa ja kouluttaa toiminnallaan urheilullisiin elämäntapoihin ja tekee antidopingasiat tutuksi urheilijoille, valmentajille ja vanhemmille 
 • Kaikilla luistelijoilla on voimassa oleva Taitoluisteluliiton passi

Vastuullinen toiminta, epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisy ja siihen puuttuminen 

 • Seurassa perehdytään ja noudatetaan Suomen Taitoluisteluliiton eettistä säännöstöä 
 • Kaikilla ohjaajilla ja valmentajilla sekä muilla kilpailuihin akkreditoituvilla toimijoilla on voimassa oleva Taitoluisteluliiton passi
 • Seura edistää yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua toimintaan 
 • Seurassa on nimetyt vastuuhenkilöt, joille voi ilmoittaa epäasiallisesta käyttäytymisestä 
 • Seuralla on selkeät toimintamallit, kuinka epäasialliseen käytökseen puututaan ja miten tapaukset käsitellään 
 • Seura viestii myös muista tahoista, joihin voi olla yhteydessä epäasialliseen käyttäytymiseen liittyen  
  (Et ole yksin –palvelu & liitto) 
 • Jokainen seuran valmentaja/ohjaaja, ja mieluusti myös muut toimijat, on käynyt Et ole yksin -verkkokoulutuksen 

Pohjana seuratoiminnan checklistille on käytetty Väestöliiton ja SUEKin Turvallisen seuran tarkistuslistaa  
ja Olympiakomitean Seuratoiminnan tsekkauslistaa