Markkinointi

Täältä löydät liiton tuottamaa materiaalia seuran käyttöön luistelukoulujen, poikaluistelun ja Skatefit -konseptin tueksi. Voit myös kopioida liiton logon seuran nettisivuille täältä.

Hyvässä ja vetovoimaisessa seurassa on hyvä ilmapiiri ja laadukasta toimintaa, johon on helppo tulla mukaan. Innostava viestintä lisää yhteisöllisyyden tunnetta seuraväen sisällä ja kiinnostavuutta seuraa kohtaa toiminnan ulkopuolella oleville. Hyödynnä Urheiluseuran viestintäopasta ja liiton vastuullista viestintäohjeistusta oman seuran viestinnän ja markkinoinnin tehostamisessa.

Lisätietoja liiton markkinointi- ja viestintäsuunnittelijalta.