Tähtiseurat

Seuralla on väliä

Tähtiseura kehittää kotimaista seurakulttuuria päivittäin kohti parempaan
toimintaa tarkastellaan ja kehitetään säännöllisesti.

Tähtiseurassa olet parhaassa seurassa ja voit luottaa, että toiminta on laadukasta ja vastuullista.
Tähtiseurassa saat aina tukea ja turvaa.

Valitse viisaasti, Valitse Tähtiseura.

Tähtimerkki

Tähtiseura-ohjelman laatutekijät täyttävät seurat tunnistaa Tähtimerkistä. ​

Tähtimerkki on lupaus laadusta. Tähtimerkin saaneessa seurassa toimitaan vastuullisesti, kuunnellaan ja kannustetaan osallistujia, reagoidaan ympärillä tapahtuviin muutoksiin, toimitaan modernisti ja vaikutetaan toimintaympäristöön.​ Tähtiseurassa jokainen voi urheilla ja liikkua omalla tasollaan kohti omia tavoitteitaan ja kehittyä.

Tähtimerkin osa-alueita ovat:

  • Lapset ja nuoret (vihreä tähtimerkki)
  • Aikuiset (punainen tähtimerkki)
  • Huippu-urheiluseuratoiminta (sininen tähtimerkki)

Kaikkien kolmen osa-alueen kriteerit täyttävä laatuseura saa täyden kolmivärisen tähtimerkin.

Mitä hyötyä laatuohjelmasta on urheiluseuralle?

  • Tähtiseura on vahva brändi, joka kertoo seuran laadukkaasta toiminnasta. Tuemme laatuohjelmaan osallistuvia seurojatoiminnan kehittämisessä monin eri tavoin.
  • Verkostoituminen ja yhteistyö helpottuu niin seurojen välillä kuin lajiliiton ja aluejärjestöjen kanssa.
  • Lajiliittojen ja aluejärjestöjen seurakehittäjät toimivat seuran kehittämistyön tukena
  • Seuroille tarjotaan maksuton Tähtiseura-verkkopalveluseurakehittäjien tuki, koulutusta, materiaaleja ja erilaista tietoa käytännön kehitystyöhön.
  • Seura saa hyödyntää Tähtiseuratunnusta markkinoinnissa, mikä auttaa esim. uusien jäsenten hankinnassa. Myös monet kunnat ovat ottaneet yhdeksi avustuskriteereistään sen, että seura on Tähtiseura.