Tähtiseuran laatutekijät

Laatuohjelmassa on määritelty laatutekijät, jotka Tähtiseuran tulee täyttää. Osa laatutekijöistä on kaikille seuroille yhteisiä ja näiden lisäksi jokaisella osa-alueella (lapset ja nuoret, aikuiset, huippu-urheilijat) on omat laatutekijänsä. 

Laatutekijät jakautuvat neljään osioon ja niiden alateemoihin:

  1. Johtaminen ja hallinto (johtaminen, hallinto, viestintä ja markkinointi)
  2. Urheilutoiminta (urheilijan ja liikkujan polku, valmennuksen linjaus) 
  3. Seuran ihmiset (voimavarat ja yhteisöllisyys) 
  4. Aineelliset resurssit (talous ja olosuhteet)

Tähtiseurapolulla seura arvioi omaa toimintaansa valmiilla sanallisilla arvioilla. Lisäksi seura selventää arviotaan lyhyellä omalla arviollaan ja mahdollisilla liitteillä. Auditoinnin yhteydessä myös lajiliiton ja aluejärjestön auditoija antaa oman arvionsa kuhunkin laatutekijään.

Laatutekijöiden arviointiasteikko

  • ei täytä kriteeriä = ei ole olemassa
  • riittävä = on olemassa, on suunniteltu ja otettu käyttöön
  • hyvä = kunnossa ja toimiva, tunnistetaan vahvuudet ja kehittämistarve
  • erinomainen = asiaa arvioidaan säännöllisesti ja tehdään tarvittavat toimenpiteet
  • ei koske seuraamme = seuralla ei ole kyseistä toimintaa