Tapaamiset ja verkostoituminen

Suomen Taitoluisteluliitto järjestää seurojen käytännön toiminnasta vastaaville, seuran hallitusten jäsenille, hallinnollisille työntekijöille ja muille seuratoimijoille erilaisia kokouksia, työpajoja ja koulutuksia. Linkit ilmoittautumisiin löytyvät liiton tapahtumakalenterista.

SeuraTeams
Verkkotapaamisia seuraroimijoille ajankohtaisista asioista, kuten koronavirustilanteesta.
Linkki Teams-tapaamisiin lähetetään sähköpostitse seurojen puheenjohtajille ja käytännön toiminnasta vastaaville.

Tapaamiset kilpailujen yhteydessä
Taitoluisteluliitto järjestää Finlandia Trophy Espoon sekä yksinluistelun ja muodostelmaluistelun SM-kilpailujen yhteydessä seuratapaamiset. Seuratapaamiset ovat suunnattu seurojen puheenjohtajille ja hallitusten puheenjohtajille. Tapaamisissa käydään vapaamuotoista keskustelua seuratoimijoiden ja liiton toimihenkilöiden kesken.

Seuraseminaarit
Taitoluisteluliiton syys- ja kevätliittokokousten yhteydessä järjestetään muutaman tunnin kestävä seuraseminaari, jotka  sisältävät vaihtelevasti asiantuntijaluentoja, ryhmätyöskentelyä ja verkostoitumista.

SeuraTyöpajat
Työpajoja seuratoiminnan eri osa-alueilta. Aiheina mm. toimintasuunnitelman rakentaminen, vuosi-ilmoituksen täyttö, viestintä ja OKM-tukihaku. Linkki työpajoihin lähetetään sähköpostitse ilmoittautuneille.

Koulutukset seuratoimijoille
Taitoluisteluliiton ja muiden organisaatioiden maksullisia ja maksuttomia koulutuksia seuratoimijoille. Koulutusta mm. epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisystä, seuran taloushallinnosta, työnantajavelvoitteista sekä antidopingista.

STLL Seuratoimijat Facebook -ryhmä
Taitoluisteluliitto on perustanut jäsenseurojensa seuratoimijoille Facebook -ryhmän, jonka tavoitteena on madaltaa kynnystä vertaistuen hakemiselle ja yhteistyön kasvattamiselle. Ryhmässä voi jakaa avoimesti kokemuksia, kysyä mieltä askarruttavia asioita ja hakea tukea seuratoimintaan.