Liiton jäseneksi

Yhdessä jäsenseurojensa kanssa liiton tavoitteena on edistää taitoluistelua Suomessa ja luoda edellytykset taitoluistelun monipuoliselle harrastus- ja kilpailutoiminnalle, tukea elämänmittaista liikuntaharrastusta sekä mahdollistaa taitoluistelijan kansainvälinen menestys.

Suomen Taitoluisteluliiton jäsenet ovat velvollisia kaikessa toiminnassaan noudattamaan liiton ja ISU:n sääntöjä tai määräyksiä, mukaan lukien eettistä säännöstöä. Sama koskee yleisiä eettisiä arvoja, reilun pelin periaatteita, hyvää urheiluhenkeä, kansallisia ja kansainvälisiä antidopingsääntöjä sekä Suomen lakia.

Anomuksellaan seura sitoutuu lisäksi noudattamaan liiton toimintasääntöjen nojalla annettuja määräyksiä ja liiton toimielimen päätöksiä sekä suorittamaan syysliittokokouksen määräämät mahdolliset liittymis- ja vuosittaiset jäsen-, kilpailu- ja näytösmaksut sekä vastaamaan muista liiton mahdollisesti asettamista velvoitteista.

Suomen Taitoluisteluliitto suosittelee, että jäseneksi hakeva seura on ollut toiminnassa vähintään 12 kuukautta PRH:n rekisteröinnin jälkeen. Ensisijaisesti samalle talousalueelle ei suositella useampaa seuraa.

Suomen Taitoluisteluliitto ry:n jäseneksi anovalta yhdistykseltä tarvitaan

 1. Seuran virallinen nimi ja käytettävä lyhenne
 2. Seuran tämänhetkinen jäsenmäärä
 3. Seuran perustamisvuosi
  Minkälaista toimintaa seuralla on ollut viimeisen 12 kuukauden aikana
  Seuran valmentajien/ohjaajien määrä ja koulutus-/luistelutausta lajissa
 4. Seuran perusajatus
  Harraste/kilpaseura
  Missä lajeissa valmennusta tarjotaan
 5. Ote yhdistysrekisteristä
 6. Pöytäkirjan ote, jossa päätetään hakea Suomen Taitoluisteluliiton jäsenyyttä
 7. Seuran voimassa olevat säännöt
 8. Seuran tarkoitus ja tavoitteet
 9. Tavoiteltu luistelijamäärä talouden turvaamiseksi
 10. Seuran toiminta-alue
  Jos samalla toiminta-alueella on jo toinen seura, miten seuran toiminta eroaa alueella jo toimivan seuran toiminnasta
  Onko seuran perustamisesta keskusteltu toisen seuran kanssa (esim. jäänjako)
 11. Millaisia yhteistyökumppaneita seuralla on jo olemassa/ajatuksissa hankkia
 12. Miten seura huomioi toiminnassaan eettisen säännöstön periaatteita
 13. Mitä näette seuran toiminnan olevan viiden vuoden kuluttua

Hae Suomen Taitoluisteluliiton jäseneksi täältä
Huom. Mikäli kyseessä on monilajiseura, kirjoitetaan hakemus taitoluistelun näkökulmasta.

Jäseneksi hyväksyminen

 • Liittohallitus hyväksyy/hylkää jäsenanomuksen seurojen jäsenanomusasioista vastaavan työryhmän suosituksesta
 • Liittohallituksen päätöksestä ilmoitetaan viipymättä sähköpostitse ja/tai puhelimitse seuran yhteyshenkilölle

STLL:n jäsenmaksu/kalenterivuosi

 •  300€ (1.1.2014 lähtien)

Liitosta eroaminen

Liitosta eroaminen tapahtuu jättämällä sitä koskeva kirjallinen ilmoitus liittohallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä liittokokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Ilmoituksen voi tehdä seuratoiminnan kehittäjien kautta. Eroaminen astuu voimaan kuukauden kuluttua mainitun ilmoituksen jättämisestä, jona aikana eroava jäsen on velvollinen suorittamaan liitolle kaikki erääntyneet ja sitoumuksiin perustuvat maksut.

Lisätiedot jäsenseura-asioista liiton seurakehityspäälliköltä.