Seuran hallinto

Täältä löydät materiaalia seuran hallinnon tueksi. Lisätietoja liiton seuratoiminnan kehittäjältä


 

JOHTAMINEN JA HALLINTO

Materiaalit

Mallisäännöt
Olympiakomitean luomia mallisääntöjä voi hyödyntää seuran toimintasääntöjen pohjana.

Lainsäädännön tietopankki seuratoimijoille
Päätä oikein -materiaali sisältää katsauksen seuran toiminnan eri osa-alueille aina hallinnosta työnantaja-asioihin ja talouteen.

Toimintasuunnitelman rakentaminen
Dokumentissa käsitellään niitä tekijöitä, joita on hyvä ottaa huomioon toimintasuunnitelmaa rakentaessa. Lisäksi mm. Taitoluisteluliiton toimintasuunnitelmasta voi katsoa vinkkiä ytimekkään suunnitelman katsomiseen.

Opas toimintakäsikirjan tekemiseen
Toimintakäsikirja kertoo, miten seurassa toimitaan. Sen tarkoituksena on helpottaa seuran perustoimintaa sekä turvata seuran kehitys erityisesti toimijoiden vaihtuessa.

Tilaa seuralle palautekysely
Olympiakomitean valmiita eri ikä- ja henkilöryhmille suunnattuja palautekyselyitä voidaan hyödyntää säännöllisinä palautekyselyinä toiminnassa. Kyselyistä voi katsoa myös mallia seuran omien palautekyselyjen luomisessa.

Henkilötietojen käsittely
EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetään henkilötietojen käsittelyä koskevista periaatteista. Rekisterinpitäjänä yhdistyksen on huolehdittava siitä, että tietosuojaperiaatteita noudatetaan kaikissa henkilötietojen käsittelyvaiheissa.

Hallinnon itsearviointilomake
Hallituksen toimintaa on hyvä tarkastella säännöllisesti. Tässä voi hyödyntää esimerkiksi hallituksen itsearviointilomaketta.


Hallinnon verkkokoulutukset

Seuran hallinto
Erityisesti seuran hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille suunnatussa koulutuksessa käydään seuran hallinnon perusasiat. Kesto n. 15min.

Seura työnantajana
Koulutuksessa perehdytään työnantajaroolin mukaan tuomiin asioihin ja velvoitteisiin. Läpi käydään mm. työsopimuksen teko, työsuhteen päättyminen ja työsuhdevelvoitteet. Kesto n. 20min.

Liikunnan aluejärjestöjen koulutukset
Aluejärjestöt tarjoavat lajien seuratoimijoille monensisältöisiä koulutuksia etänä ja läsnä. Teemoina koulutuksissa mm. seuran verotus, seura työnantajana, seuran rekrytointi ja varainhankinta.

 

TALOUS

Materiaalit

Talousopas
Opas antaa lisätietoa ja vinkkejä urheiluseuran taloushallinnon toteuttamiseen. Opas sisältää tietoa niin kirjanpidon kuin myös palkanlaskennan ja verotuksen näkökulmasta.

Talousohjesääntöjen pohja
Yhdistystoimijoiden talousohjesäännöt antavat ohjeita ja vinkkejä talousohjesääntöjen määrittelyyn ja ylläpitoon. Talousohjesääntö määrittelee hallintoelinten ja toimihenkilöiden tehtävät ja vastuualueet seuran taloudenhoidossa. 

Taloushallinnon järjestäminen ja valvonta
Opas sisältää vinkkejä urheiluseurojen taloushallinnon hoitamisesta urheiluseuran johdon näkökulmasta.

Talkootöiden verotus
Verohallinnon sivuilla käsitellään vapaaehtoistöiden verotusta. 

Verotusohje yleishyödyllisille yhteisöille
Ohjeessa käsitellään yhdistysten veronalaisuuden arviointia tuloverotuksessa.


Talouteen liittyvät verkkokoulutukset

Urheiluseurojen taloushallinnon verkkokoulutus
Koulutus koostuu kuudesta 10-15min opintojaksosta aiheilla
– yhdistyksen talouden suunnittelu, periaatteet sekä säännöt,
– toimintasuunnitelman ja talousarvion laadinta,
– talouden toteutus ja seuranta, kirjanpito ja tilinpäätös ja hyvä hallintotapa.

 

VASTUULLISUUS

Materiaalit

Tuplaturva – toiminnanvastuuvakuutus ja vapaaehtoistyön tapaturmavakuutus
Tuplaturva sisältää liikunnan toiminnanvastuuvakuutuksen sekä vapaaehtoistyön tapaturmavakuutuksen. 

Musiikin tallennus ja julkinen esittäminen
Jos toiminnassa esitetään musiikkia, on seura velvollinen maksamaan korvausta musiikin tekijöille, esittäjille, kustantajille ja tuottajille. Olympiakomitea, Teosto ja Gramex ovat sopineet keskitetysti musiikin esittämiseen liittyvistä tekijänoikeuskorvauksista. Sopimukset eivät kata kuitenkaan esimerkiksi musiikin soittamista yksityiskäyttöön tarkoitetuista suoratoistopalveluista (esim. Spotify), striimausta tai musiikin tallentamista. 

Opas ympäristövastuulliseen seuratoimintaan
KEKE-koutsi antaa helpot, seura-arkeen sopivat vinkit ympäristövastuulliseen toimintaan. Toimilla kohennetaan sekä omaa että seuran kuntoa niin fyysisesti kuin taloudellisesti – samalla tehden hyvää ympäristölle. 

Rikostaustan selvittäminen
Suomen laki velvoittaa työnantajan tarkistamaan työntekijän rikostaustan kaikilta lasten kanssa työskenteleviltä. 

Taitoluisteluliiton vastuullisuusohjelma
Taitoluistelu voi olla aidosti vastuullinen laji vain siten, että sen jäsenseurat ja sidosryhmät lähtevät yhteiselle vastuulliselle, kestävän kehityksen polulle. 


Vastuullisuuteen liittyvät verkkokoulutukset

Puhtaasti paras
SUEK:n koulutuksen käymällä voi varmistaa tiedot antidopingasioista. Koulutus sopii kaikille urheilutoimijoille.

Reilusti paras
Koulutus auttaa tunnistamaan kilpailumanipulaatioon liittyviä haasteita ja tilanteita. Koulutus sopii kaikille urheilutoimijoille.

Et ole yksin -koulutus
Koulutus tarjoaa valmentajille ja muille urheiluseuroissa toimiville välineitä puuttua epäasialliseen käytökseen, häirintään ja väkivaltaan. Koulutuksessa käydään läpi aiheita kuten henkinen ja fyysinen väkivalta ja kiusaaminen, seksuaalinen häirintä ja itsemääräämisoikeutta vahvistava valmennus. Kurssin kesto n. 1 tunti.

Vastuullinen valmentaja
Kurssi on tarkoitettu kaikille urheilun parissa toimiville. Kurssilla tutustutaan vastuulliseen ja hyvään valmentamiseen sekä opitaan fyysisesti, henkisesti ja sosiaalisesti turvallisen toimintaympäristön edistämisestä. Kurssin kesto n. 1-1,5 tuntia.

Nuori mieli urheilussa -koulutukset
Nuori mieli urheilussa -hankkeen kaksi koulutusta käsittelevät toimintatapoja, joiden avulla nuoren mielen hyvinvointia voidaan tukea ja vahvistaa. Koulutusten kestot n. 30min ja 3 tuntia.

 

SEURAN
KEHITTÄMINEN

Materiaalit

Tähtiseura-ohjelma
Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen laatuohjelma. Ohjelma auttaa seuroja kehittämään sen itse valitsemia osa-alueita modernien työkalujen ja toimintatapojen avulla. Tunnuksena jokainen Tähtiseura -verkkopolun käynyt ja auditoinnin läpikäynyt seura saa käyttää Tähtimerkkiä.

OKM Seuratuki
Seuratoiminnan kehittämiseen on vuosittain haettavissa tukea Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki) on taloudellinen tuki, joka on tarkoitettu mm. matalan kynnyksen toiminnan kehittämiseen, vapaaehtoistoiminnan tukemiseen ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen.

Liiton seuratapaamiset ja seuratoiminnan kehittäjät
Liiton seuratoiminnan kehittäjät toteuttavat pyydettäessä seuratapaamisia, jossa voidaan käydä läpi seuran hallinnollisia toimia. Lisäksi seuratoiminnan kehittäjät ovat aina seuratoimijoiden tukena, ja heitä voi lähestyä kaikissa seuratoimintaan liittyvissä kysymyksissä.


Eikö yllä olevista materiaaleista löytynyt apua pulmaasi? Tai haluatko keskustella asiasta lisää?

Olympiakomitean Help Desk

Järjestötoiminnassa voi tulla joskus vastaan kysymyksiä, joita itse ei osaa ratkaista tai joiden ratkaisemisessa haluaa tukea ulkopuoliselta asiantuntijalta. Oli sitten kyse hallinnosta, verotuksesta tai vaikka yritysyhteistyöstä, voit täyttää Olympakomitean HelpDesk- yhteydenottopyyntölomakkeen, jonka jälkeen ollaan sinuun yhteydessä. Lähetä täältä yhteydenottopyyntö

Liiton henkilökunta seuratoimijoiden tukena

Taitoluisteluliiton henkilökunta auttaa ja tukee seuratoimijoita kaikenlaisissa toimintaan liittyvissä kysymyksissä. Voit katsoa liiton henkilökunnan yhteystiedot ja vastuualueet täältä.