Perustaso

Perustason valmentajakoulutus

Perustason (I-taso) valmentajakoulutus antaa valmiudet toimia aloittelevien kilpailijoiden ja kilpailullista menestystä tavoittelevien taitoluistelijoiden apu- tai vastuuvalmentajana. Koulutus koostuu verkko-opinnoista, kolmesta lähijaksosta, arjen valmennuksesta omassa seurassa sekä aloitus- ja päätöswebinaareista.

Koulutuksen osaamistavoitteina on, että valmentaja toteuttaa lajinsa harjoitustapahtumia, ja että valmentaja pohtii ja reflektoi oman osaamisensa kehittymistä. Lähijaksoilla koulutettavat tutustuvat materiaaleihin ja jakavat kokemuksiaan arjen valmennuksesta yhteisissä keskusteluissa. Perustason valmentajakoulutusta järjestetään vuosittain ja koulutus toteutetaan yhteistyössä Suomen Urheiluopiston kanssa.

Kohderyhmä

Perustason valmentajakoulutus on suunnattu valmentajaksi aikoville ohjaajille ja valmentajille, jotka ovat käyneet vaaditut edeltävät opinnot (TOK-koulutus ja Vastuullinen valmentaja – verkkokoulutus) ja joilla on apu- tai vastuuvalmentajan rooli jossain seuraavien ryhmien valmennuksessa:

  • Jäätanssi: lajista kiinnostuneet ja jäätanssivalmentajaksi aikovat, joilla on jo kokemusta yksin- tai muodostelmaluistelun valmentamisesta
  • Muodostelmaluistelu: kansallisen sarjan joukkueet
  • Yksinluistelu: minit, silmut, debytantit, noviisit

Koulutukseen hakevalla on hyvä olla jo muutamia vuosia ohjaajakokemusta. Koulutettavan kehittäminen on luonteeltaan arjen valmennustyön yhteydessä tapahtuvaa oppimista, joten koulutettavan seuran tulee mahdollistaa koulutettavan työskentely apu- tai vastuuvalmentajan roolissa vähintään koulutusprosessin ajan. Koulutettavan tulee päästä arjen työssä ottamaan vastuuta harjoittelun suunnittelusta ja valmennuksesta.

Ikärajasuositus: 18 v.

Aiemmin suoritetun koulutuksen täydentäminen muilla lajeilla

Valmentajat, jotka ovat aiemmin suorittaneet muodostelma-, yksinluistelun tai jäätanssin perustason (I-taso) valmentajakoulutuksen, voivat täydentää sitä jollain muulla lajilla. Aiemmin käytyä koulutusta täydentämään tuleva osallistuja ei tee verkkotehtäviä, vaan koulutettava osallistuu ainoastaan lähijaksoille ja antaa opetusnäytön valitsemastaan aiempaa koulutusta täydentävästä lajista (esimerkiksi yksinluistelun perustason suorittanut valmentaja voi täydentää koulutustaan jäätanssilla tai muodostelmaluistelulla).

Koulutussisällöt

  • Harjoittelun suunnittelu (1op)
  • Taitoharjoittelu (1op)
  • Oppiminen (1op)
  • Fyysinen kasvu ja kehitys (1op)
  • Urheilijakeskeinen valmennus, psyykkinen kasvu ja kehitys (1op)
  • Valmentaja-urheilija-suhde ja vuorovaikutus (1op)
  • Jäätanssi (2op) / Muodostelmaluistelu (2op) / Yksinluistelu (2op)

1 opintopiste (op) vastaa noin 27 tunnin työpanosta. Koulutuksen laajuus on 8 op, joka tarkoittaa siis 216 tunnin työpanosta. Tuntimäärä muodostuu valmennustyöstä omassa seurassa koulutusteemojen mukaisesti ja Vierumäen lähijaksoista. Aiemmin suoritetun koulutuksen täydentämisen laajuus toisella lajilla on 2 op.

Tehtävät ja arviointi

Koulutus sisältää käytännön valmennustyötä tukevan verkkotehtävän kaikkiin koulutusteemoihin liittyen ja lajiin liittyvän opetusnäytön, jotka arvostellaan asteikolla hyväksytty – hylätty. Opetusnäyttö annetaan koulutuksen viimeisen lähijakson jälkeen valmentajan omassa toimintaympäristössä hyväksytylle näytön vastaanottajalle.

Koulutettavan tulee suorittaa kaikki arvioitavat tehtävät sekä opetusnäyttö hyväksytysti, jotta koulutus voidaan katsoa hyväksytysti suoritetuksi.

Aiemmin käytyä perustason (I-tason) valmentajakoulutusta täydentävät valmentajat arvioidaan ainoastaan opetusnäytössä.

Koulutuksen hyväksytty suorittaminen

Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää lähijaksoille osallistumista, hyväksyttyä opetusnäyttöä ja verkkotehtävien hyväksyttyä suoritusta. Hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta myönnetään koulutukseen liittyvät osaamismerkit, jotka toimivat todistuksena.

Mikäli koulutettava palauttaa tehtäviä, kun koulutuksen päättymisestä on kulunut yli neljä kuukautta, mutta alle vuosi, peritään koulutettavalta tehtävien tarkastamisesta 100€/tehtävä. Lisämaksu laskutetaan maksimissaan kolmesta palauttamatta olevasta tehtävästä. Koulutus tulee olla hyväksytysti suoritettu viimeistään vuosi koulutuksen päättymisestä. Tämän jälkeen koulutus tulee käydä uudelleen.

Koulutuksen jälkeen

Perustason valmentajakoulutuksen jälkeen on mahdollista edetä Jatkotason (II-taso) valmentajakoulutukseen, mikäli perustason koulutus on hyväksytysti suoritettu. Taitoluisteluliitto suosittelee, että koulutusten välissä valmentaja hakee kokemusta arjen valmennustyöstä vähintään vuoden ajan.


Hakulomake Perustason valmentajakoulutukseen