Jatkotaso

Jatkotason (II-tason) koulutus antaa valmentajalle valmiudet kehittää luistelijaa/joukkuetta myönteisessä hengessä yhden vuoden jakson ja toimia tunti- tai vastuuvalmentajana edistyneimpien kilpaluistelijoiden kanssa. Koulutus koostuu verkko-opinnoista (Priima-oppimisympäristö), kolmesta lähijaksosta, arjen valmennuksesta omassa seurassa sekä aloitus- ja päätöswebinaareista.

Koulutuksen osaamistavoite on, että valmentaja pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan lajinsa harjoittelua koko harjoitusvuoden osalta ja että valmentaja pystyy pohtiimaan ja reflektoimaan oman osaamisensa kehittymistä. Lähijaksoilla koulutettavat tutustuvat materiaaleihin ja jakavat kokemuksiaan arjen valmennuksesta yhteisissä keskusteluissa. Jatkotason valmentajakoulutusta järjestetään kahden vuoden välein ja koulutus toteutetaan yhteistyössä Suomen Urheiluopiston kanssa. 

Huom! Jäätanssin jatkotason koulutus järjestetään ensimmäisen kerran vuonna 2023.

Kohderyhmä

Jatkotason valmentajakoulutus on suunnattu valmentajille, jotka

  • ovat suorittaneet Perustason (I-tason) valmentajakoulutuksen hyväksytysti (entiset B-/A-kurssit käyneet pääsevät suoraan jatkotasolle)
  • toimivat valmennuksellisessa roolissa kilpailullista menestystä tavoittelevien luistelijoiden (ensisijaisesti debytantit, SM-noviisit, juniorit, SM-juniorit) kanssa
  • on jo muutamia vuosia valmentaneet kilpaluistelijoita

Koulutettavan kehittäminen on luonteeltaan arjen valmennustyön yhteydessä tapahtuvaa oppimista, joten koulutettavan seuran tulee mahdollistaa koulutettavan työskentely kilpaluistelijoiden valmentajana vähintään koulutusprosessin ajan. Koulutettavan tulee päästä arjen työssä ottamaan vastuuta harjoittelun suunnittelusta ja valmennuksesta.

Ikärajasuositus: 18v.

Koulutussisällöt

  1. Harjoittelun suunnittelu (2op)
  2. Taitoharjoittelu (2op)
  3. Ravitsemus (2op)
  4. Fyysiset ominaisuudet (2op)
  5. Urheilijakeskeinen valmennus (2op)
  6. Muodostelmaluistelu (2op) / yksinluistelu (2op)

Edellä kuvattujen kokonaisuuksien lisäksi koulutuksessa tutustutaan antidoping ja urheilun etiikkaan liittyviin asioihin lajin antidopingohjelman mukaisesti.

1 opintopiste (op) vastaa noin 27 tunnin työpanosta. Koulutuksen laajuus on 12 op, joka tarkoittaa siis 324 tunnin työpanosta. Tuntimäärä muodostuu valmennustyöstä omassa seurassa koulutusteemojen mukaisesti ja kolmesta Vierumäen lähijaksosta. 

Tehtävät ja arviointi

Koulutus sisältää käytännön valmennustyötä tukevia verkkotehtäviä kaikkiin koulutusteemoihin liittyen ja lajiin liittyvän opetusnäytön, jotka arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Opetusnäyttö annetaan koulutuksen toisella tai kolmannella lähijaksolla. 

Koulutettavan tulee suorittaa kaikki arvioitavat tehtävät sekä opetusnäyttö hyväksytysti. 

Vuoden 2023 koulutusaikataulu

1.2.-15.3. Haku koulutukseen
Aloituswebinaari noin kaksi viikkoa ennen 1. lähijaksoa

17.-19.4.  1. Lähijakso Vierumäellä
16.-18.8.  2. Lähijakso Vierumäellä
13.-15.11. 3. Lähijakso Vierumäellä

Päätöswebinaari noin kuukausi viimeisen lähijakson jälkeen

Koulutuksen hinta

STLL:n jäsenseuraan kuuluvat valmentajat 1000 €
Vuonna 2023 jatkotason hintaa on laskettu OKM tuen avustuksella. 

Hinta sisältää opetuksen, materiaalit ja majoituksen täysihoidolla lähijaksojen aikana Suomen Urheiluopistolla, Vierumäellä. Koulutus laskutetaan yhdessä erässä hakuajan päättymisen jälkeen.

Koulutuksen hyväksytty suorittaminen

Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää lähijaksoille osallistumista, hyväksyttyä opetusnäyttöä ja verkkotehtävien hyväksyttyä suoritusta. Hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta myönnetään koulutukseen liittyvät osaamismerkit, jotka toimivat todistuksena.

Mikäli koulutettava palauttaa tehtäviä, kun koulutuksen päättymisestä on kulunut yli neljä kuukautta, mutta alle vuosi, peritään koulutettavalta tehtävien tarkastamisesta 100€/tehtävä. Lisämaksu laskutetaan maksimissaan kolmesta palauttamatta olevasta tehtävästä. Koulutus tulee olla hyväksytysti suoritettu viimeistään vuosi koulutuksen päättymisestä. Tämän jälkeen koulutus tulee käydä uudelleen.

Koulutuksen jälkeen

Jatkotason koulutuksen jälkeen on mahdollista edetä syventävän tason (III-tason) valmentajakoulutukseen, mikäli jatkotason koulutus on suoritettu hyväksytysti.

Haku vuoden 2023 Jatkotason koulutukseen