Opinnäytetyöt

Opinnäytetöitä voi lähettää liiton valmennuspäällikölle, niin ne kerätään koostetusti liiton sivuille.

Linkkejä Taitoluisteluliiton kanssa yhteistyössä tehtyihin opinnäytetöihin.

Oskari Kukkonen & Veikka Nieminen: Yläkouluikäisten urheilijoiden tasapainon taso neljässä eri lajissa: Delos tasapaino mittauslaitteella tehty tutkimus, Haaga-Helia 2024

Rosa Latvala: Muodostelmaluistelijan yleisimmät nilkan ja jalkaterän vaivat ja vammat, Metropolia AMK, 2024

Oona Janatuinen, Emilia Junno & Veera Saarelainen: Muodostelmaluistelun muuttuneiden lajivaatimusten huomiointi kasvuikäisten urheilijoiden harjoittelussa : opas valmentajille vammojen ennaltaehkäisemiseksi. Opinnäytetyö, Fysioterapeutti AMK, Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2023.

Emmi Koskiniemi: Muodostelmaluistelun lajinäkyvyyden kasvattaminen ilman rahaa. Opinnäytetyö, Media-alan tutkinto-ohjelma, Tampereen ammattikorkeakoulu, 2023.

Nelli Suominen: Dataperustainen kokonaiskuormituksen optimointi nuorten taitoluistelussa. Turku University of Applied Sciences, Kuntoutuksen ja liikunnan integraatio YAMK, opinnäytetyö 2023.

Lotta Malinen: Figure skater’s seasonal training at Novice age: Perspectives of Finnish Professional Coaches. Haaga-Helia University of Applied Sciences. Degree Programme in Sports Coaching and Management. Opinnäytetyö, 2023.

Katja Lähteenmäki: Mentorointikoulutus osana taitoluisteluvalmentajan osaamisen kehittämistä: Olympic development project 2018-2022. Opinnäytetyö, Liikunnanohjaaja YAMK, 2022.

Hanna Kunelius: Tavoitteenasettelun opas SM-noviisisarjan muodostelmaluistelijoiden valmentajille. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Master-opinnäytetyö 2022.

Teemu Hintikka: ”Urheilijan kaksoisura – Tavoitteena tasapaino : Muodostelmaluistelijoiden kokemuksia urheilijan kaksoisurasta ja sen tulevaisuuden kehittämistarpeista, 2022

Eveliina Pavas: Taitoluistelijan fyysisten ominaisuuksien merkitys maajoukkuepolulla. Opinnäytetyö, Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2021.

Alina Ahola: Yksinluistelijoiden kokemus autonomian toteutumisesta. Opinnäytetyö. Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma, Lapin Ammattikorkeakoulu, 2021.

Pauliina Melentjeff & Anni Holopainen: Muodostelmaluisteluvalmentajien tunne- ja vuorovaikutustaidot ja niiden yhteys luistelijoiden kokemaan hyvinvointiin. Pro gradu 2020, Jyväskylä.

Rosa-Maria Salonen: Socio-economics of figure skating : Finnish figure skating families’ socio-economic standing and perceptions of their child’s participation in figure skating. Pro gradu 2020, Jyväskylä.

Linda Polus, Veera Suutari ja Rosa Tuominen: Nuorten taitoluistelijoiden lajivammat. LAB-ammattikorkeakoulu, Fysioterapeutti AMK