Valmentajan ammattitutkinto (VAT)

Koulutuksen laajuus: 8 – 11 lähijaksoa (8 lähijaksoa sekä verkko-opintoja).

Kohderyhmä: Valmentajat, jotka vastaavat seuroissa kilpailevista luistelijoista/joukkueista ja joilla on kokemusta valmennuksen kokonaisprosessin läpiviemisestä, sekä SM-tason luistelijoiden valmentamisesta.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen jälkeen valmentaja osaa kehittää itseään, toimintaympäristöään sekä valmennettavaa pitkällä aikajänteellä. Koulutuksen käynyt valmentaja voi valmentaa SM-tason huippuluistelijoita ja selviytyy vaativista valmennustehtävistä.

Valmistavan koulutuksen kautta valmentaja saa valmiuksia nähdä ja ymmärtää kokonaisvaltaisesti käytännön urheiluvalmennusta. Lisäksi valmentaja kehittää aidosti vuorovaikutteisen valmennuksen, opetuksen ja ohjauksen valmiuksia valmennustoiminnassansa ja kerää rohkeutta kehittää ja toteuttaa omannäköistäsi tulevaisuuden urheiluvalmennusta.

Valmistavan koulutuksen ohessa toteutetaan tutkinnon osittain valmentajan ammattitutkinnon tutkintotilaisuudet, joiden hyväksymisen perusteella saa valmentajan ammattitutkinnon tutkintotodistuksen. Valmistava koulutus ja tutkinnon suorittaminen henkilökohtaistetaan jokaisen opiskelijan itseanalyysiin perustuvan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman kautta.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka sisältää lähijaksoja Suomen Urheiluopistolla, itseopiskelua kotipaikkakunnalla sekä työssäoppimisena omaa valmennustyötä toteuttaen.

Valmentajan ammattitutkinto järjestetään yhdessä Suomen Urheiluopiston kanssa.

Pääsyvaatimukset

Vähintään jatkotason (II-tason) valmentajakoulutus, kokemusta ammattimaisesti työskentelevänä valmentajana tai lajiopettajana vähintään 2 – 3 vuotta sekä Taitoluisteluliiton suositus.

Tulevat koulutukset löytyvät koulutuskalenterista

Tiedustelut: Koulutus ja seuratoiminnan kehittäjä