Taitoluisteluohjaajan koulutus

Taitoluisteluohjaajan koulutus on uudistunut vuodelle 2019!

Uusi taitoluisteluohjaajan koulutus koostuu neljästä moduulista, joista jokainen sisältää verkkojakson ja lähiopetuspäivän. Kahdessa ensimmäisessä moduulissa keskitytään perustaitojen opettamiseen ja kahdessa jälkimmäisessä moduulissa lajitaitojen opettamiseen.

Taitoluisteluohjaajan koulutus antaa perusvalmiudet toimia taitoluisteluseuran ohjaajana luistelukoulussa, kehitysryhmissä sekä aloittelevien kilpailijoiden kanssa (taitajat/tintit/tulokkaat/aikuiset).

Koulutussisällöt

 • Moduuli #1: ohjaaminen ja ohjaajan rooli; perusluistelu ja avustaminen
 • Moduuli #2: monipuolinen liikunta; kaaret ja käännökset
 • Moduuli #3: vuorovaikutus ja oppiminen; pyöriminen/rotaatio ja peruspiruetit
 • Moduuli #4: oheisharjoittelu ja perus- ja elementtitestit; hyppääminen ja yksöishypyt, luovuus jäällä

Moduulit tulee käydä järjestyksessä.

Moduulikoulutuksista saa mukaansa harjoitteita ja ideoita sekä jäälle että oheisharjoituksiin. Lisäksi koulutuksista saa hyödyllisiä neuvoja taidon opettamiseen, liikkeiden avustamiseen ja ideoita opitun soveltamiseen ja kehittämiseen edelleen.

Osaamistavoitteet

Urheiluosaaminen:

 • ymmärtää oman vastuullisuutensa ohjaajana
 • osaa tehdä ja toteuttaa tuntisuunnitelman
 • tietää perusteet kausisuunnitelman rakentamisesta
 • osaa tavallisimmat avustusotteet
 • osaa lajitaitojen opettamisen perusteet
 • osaa hyödyntää leikkejä ja välineitä oppimisen tukena
 • osaa valita kohderyhmälle (esim. pojat, soveltava luistelu, aikuiset) soveltuvia harjoitteita
 • ymmärtää luistelukoululaisen oheisharjoittelun periaatteita
 • ymmärtää mitä on monipuolinen liikunta ja tietää riittävän liikuntamäärän sekä omaehtoisen liikunnan tärkeyden

Ihmissuhdetaidot:

 • osaa rakentaa innostavan ilmapiirin
 • osaa organisoida turvallisia ja paljon liikettä sisältäviä harjoituksia
 • tunnistaa hyvän kohtaamisen piirteitä aikuisten välisessä vuorovaikutuksessa

Itsensä kehittämisen taidot:

 • osaa arvioida omaa osaamistaan ja tietää seuraavat askeleensa valmentajaksi kehittymisen polulla
 • innostuu kehittämään itseään omalla ajalla

Kohderyhmä

 • Aloittelevat ohjaajat
 • Kilpailemiseen tähtäävien luistelijoiden ohjaajat
 • Valmentajaksi haluavat ohjaajat
 • Opettajat, lastentarhanopettajat, liikunnanohjaajat jne. luistelun opettamisesta kiinnostuneet (suositus: moduuli #1)
 • Aiemmin luistelukouluohjaajan koulutuksen käyneet ohjaajat (suositus: täydennyskoulutuksena moduulit #3 ja #4)

Ikärajasuositus: 15 v.

Koulutukseen osallistuvilla olisi myös hyvä olla kokemusta luistelukoulussa ohjaamisesta, kehitysryhmien tai aloittelevien kilpailijoiden ohjaamisesta, tai mahdollisuus päästä ohjaamaan kyseisiä ryhmiä.

Koulutuksen kesto

Yksittäinen moduuli sisältää 10h verkko-opintoja ja 8h lähiopintoja. Neljästä moduulista koostuva taitoluisteluohjaajan koulutus sisältää siis yhteensä 32h lähiopetusta ja 40h verkko-opintoja.

Moduulit alkavat verkkojaksolla. Kunkin moduulin lähipäivä alkaa n. klo 8.30 ja päättyy n. klo 18. Osallistujat saavat tarkemman aikataulun verkko- ja lähijaksolle heti verkkojakson aukeamisen yhteydessä.

Koulutuksen suorittaminen

Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää osallistumista sekä verkko- että lähijaksolle. Lisäksi verkko-opintojakso sisältää tehtäviä, jotka tulee palauttaa koulutuksen aikataulun mukaisesti.

Koulutus (sis. verkko- ja lähijakson) tulee suorittaa annetussa aikataulussa. Mikäli koulutuksen lähi- ja/tai verkkojakso ei ole suoritettu annetussa aikataulussa, tulee koulutettavan käydä kyseinen moduuli uudelleen. Sairastapauksissa ota yhteys Taitoluisteluliiton koulutus- ja tapahtumakoordinaattoriin.

Ilmoittautuminen

Taitoluisteluohjaajan koulutusta järjestetään alueellisesti. Tulevat koulutukset ilmoittautumislinkkeineen löytyvät koulutuskalenterista.

Yhden moduulin hinta on:

 • STLL:n seuran jäsenille 150 €
 • STLL:n tähtiseuran jäsenille 105 € (max. 2 osallistujaa/per tähtiseura/per koulutus tähtiseuran hinnalla)
 • Muille osallistujille 185 €.

Huom! Ilmoittautumiset ovat sitovia. Mikäli koulutukseen ilmoittautuu liian vähän osallistujia, on Taitoluisteluliitolla oikeus perua koulutus. Taitoluisteluliitto pidättää oikeuden muutoksiin koulutuskalenterissa.

Osallistujilla tulee olla oma vakuutus, sillä Suomen Taitoluisteluliitto ei vakuuta koulutukseen osallistuvia.

Vastaavuudet ja korvaavuudet

Lue lisää koulutusten vastaavuuksista ja korvaavuuksista täältä.

Koulutuksen jälkeen

Taitoluisteluohjaajan koulutuksen jälkeen on mahdollista edetä I-tason valmentajakoulutukseen. Ennen I-tason valmentajakoulutukseen ilmoittautumista on taitoluisteluohjaajan koulutuksen lisäksi käytävä taitoharjoitteluun ja taidon oppimiseen ja opettamiseen liittyvät kaksi VOK1-moduulikoulutusta (3h+3h).