Taitoluisteluohjaajan koulutus (TOK)

Taitoluisteluohjaajan koulutus, TOK, antaa perusvalmiudet toimia ohjaajana luistelukoulussa, kehitysryhmässä sekä aloittelevien kilpailijoiden kanssa (taitajat/tintit/tulokkaat/aikuiset).

Taitoluisteluohjaajan koulutus koostuu verkkokoulutuspalkista (Luistelun Alkeet) sekä kolmesta moduulista, joista jokainen sisältää verkkojakson (10h)  ja lähijakson (8h). Taitoluisteluohjaajaan koulutuskokonaisuus on laajuudeltaan yhteensä 72h.

Moduulikoulutuksista saa mukaansa harjoitteita ja ideoita sekä jäälle että oheisharjoituksiin. Lisäksi koulutuksista saa hyödyllisiä neuvoja taidon opettamiseen, liikkeiden avustamiseen ja ideoita opitun soveltamiseen ja kehittelyyn.


 

Kohderyhmä ja koulutuksen osaamistavoitteet

Ohjaajakoulutus on suunnattu niin aloitteleville ohjaajille kuin valmentajaksi tähtääville.
Koulutukseen ovat tervetulleita myös opettajat, lastentarhanopettajat, liikunnanohjaajat ym. luistelun opettamisesta kiinnostuneet (suositus heille Luistelun Alkeet-verkkokoulutus).

Alaikärajasuositus: 15 v.

Koulutukseen osallistuvilla olisi hyvä olla ohjauskokemusta luistelukoulusta, kehitysryhmistä ja/tai aloittelevista kilpailijoista tai mahdollisuus päästä ohjaamaan kyseisiä ryhmiä. Osallistujien tulee olla riittävän itsenäisiä osallistumaan verkkokurssille sekä lähijaksolle, sekä kommunikoimaan tarvittaessa kurssin asioista itsenäisesti kouluttajien ja liiton kanssa.

Koulutuksessa opetellaan seuraavia

 

Koulutuksen hyväksytty suorittaminen

Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää lähijaksolle osallistumista koko lähijakson ajan sekä sitä, että verkkojakson tehtävät on palautettu hyväksytysti annetussa aikataulussa. 

Hyväksytysti suoritetusta moduulista saa todistuksen, jonka osallistuja lataa itselleen verkko-oppimisalustalta verkkojakson loppupuolella. Todistus tulee näkyville, kun kaikki tehtävät on tehty ja arvioitu hyväksytysti.

Mikäli koulutuksen lähi- ja/tai verkkojakso ei ole suoritettu hyväksytysti annetussa aikataulussa, tulee moduuli lähtökohtaisesti käydä uudelleen.

Erityistilanteissa (esim. sairastuminen) ota yhteys Taitoluisteluliiton seuratoiminnan kehittäjään.


Ilmoittautuminen ja koulutuksen hinta

Moduulit tulee suorittaa järjestyksessä. Taitoluisteluliitto suosittelee, että moduulien #1 ja #2 käymisen välille jäisi vähintään puoli vuotta aikaa viedä opittu käytäntöön. 

Suomen Taitoluisteluliitto tukee koulutuksia osana liiton strategiaa.

Vuoden 2024 hinnat päivitetään tälle sivulle mahdollisimman pian.
Vuonna 2023 yhden moduulin hinta on:

  • STLL:n tähtiseuran jäsenille 130€
  • Muille osallistujille 150 €

Osallistujilla tulee olla oma vakuutus, sillä Suomen Taitoluisteluliitto ei vakuuta koulutukseen osallistuvia. 

Tulevat koulutukset ilmoittautumislinkkeineen löytyvät koulutuskalenterista


Peruutusehdot

Myöhemmin kuin 14 vrk ennen koulutuksen alkua tehdyistä peruutuksista peritään 50 %
koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 7 vrk ennen koulutuksen alkua tehdyistä peruutuksista peritään 100 %
koulutuksen hinnasta.

Ylivoimaisen esteen sattuessa on oltava välittömästi yhteydessä liittoon. Mikäli osallistuja ei ilmoita esteestä, ilmoittautumismaksua ei palauteta. Sairaustapauksessa on toimitettava lääkärintodistus liittoon.
Jos koulutukseen ilmoittautuu liian vähän osallistujia, on Taitoluisteluliitolla oikeus perua koulutus. Taitoluisteluliitto pidättää oikeuden muutoksiin koulutuskalenterissa.

Vastaavuudet ja korvaavuudet

Taitoluisteluohjaajan koulutus on uudistunut vuonna 2019. Lisätietoja ennen 31.12.2018 suoritettujen ohjaajakoulutusten vastaavuuksista löytyy täältä. Linkistä löytyy lisätietoja myös koulutusten korvaavuuksista.
Moduulista #1 voi hakea korvaavuutta tietyin edellytyksin.


Koulutuksen jälkeen

Taitoluisteluohjaajan koulutuskokonaisuuden jälkeen on mahdollista edetä Perustason (I-tason)valmentajakoulutukseen. Ennen perustason valmentajakoulutukseen ilmoittautumista on TOK-koulutuksen lisäksi käytävä maksuton Vastuullisen valmentajan verkkokoulutus ja todennettava oma luistelutaito.