Taitoluisteluohjaajan koulutus

Taitoluisteluohjaajan koulutus on uudistunut vuodelle 2019!

Uusi taitoluisteluohjaajan koulutus koostuu neljästä moduulista, joista jokainen sisältää verkkojakson ja lähiopetuspäivän. Kahdessa ensimmäisessä moduulissa keskitytään perustaitojen opettamiseen ja kahdessa jälkimmäisessä moduulissa lajitaitojen opettamiseen.

Taitoluisteluohjaajan koulutus antaa perusvalmiudet toimia taitoluisteluseuran ohjaajana luistelukoulussa, kehitysryhmissä sekä aloittelevien kilpailijoiden kanssa (taitajat/tintit/aikuiset/tulokkaat).

Koulutussisällöt

Luisteluohjaaja (moduulit 1-2): luistelun ohjaus, leikinomaisuus

 • Moduuli #1: ohjaaminen ja ohjaajan rooli; perusluistelu ja avustaminen
 • Moduuli #2: monipuolinen liikunta ja motoriset perustaidot; kaaret ja käännökset

Taitoluisteluohjaaja (moduulit 3-4): lajitekniikan opettaminen

 • Moduuli #3: suunnitelmallisuus ja säännöt; pyöriminen/rotaatio ja peruspiruetit
 • Moduuli #4: oheisharjoittelu; hyppääminen ja yksöishypyt, luovuus jäällä

Moduulikoulutuksista saa mukaansa harjoitteita ja ideoita sekä jäälle että oheisharjoituksiin. Lisäksi koulutuksista saa hyödyllisiä neuvoja taidon opettamiseen, liikkeiden avustamiseen ja ideoita opitun soveltamiseen ja kehittämiseen edelleen.

Moduulit tulee käydä järjestyksessä.

Kohderyhmä

 • Aloittelevat ohjaajat
 • Kilpailemiseen tähtäävien luistelijoiden ohjaajat
 • Valmentajaksi haluavat ohjaajat
 • Opettajat, lastentarhanopettajat, liikunnanohjaajat jne. luistelun opettamisesta kiinnostuneet (suositus: moduuli #1)
 • Aiemmin luistelun ohjauksen perusteet -koulutuksen käyneet ohjaajat (suositus: täydennyskoulutuksena moduulit #3 ja #4)

Ikärajasuositus: 15 v.

Suosittelemme käymään Suomen Olympiakomitean Tervetuloa ohjaajaksi -verkkokoulutuksen (kesto 35min) ennen taitoluisteluohjaajan koulutukseen osallistumista. Koulutukseen osallistuvilla olisi myös hyvä olla kokemusta luistelukoulussa ohjaamisesta, kehitysryhmien tai aloittelevien kilpailijoiden ohjaamisesta, tai mahdollisuus päästä ohjaamaan kyseisiä ryhmiä.

Koulutuksen kesto

Yksittäinen moduuli sisältää 8h lähiopetusta ja verkko-opintoja. Neljästä moduulista koostuva taitoluisteluohjaajan koulutus sisältää siis yhteensä 32h lähiopetusta ja verkko-opintoja.

Kunkin moduulin lähipäivä alkaa n. klo 8.30 ja päättyy n. klo 18. Osallistujat saavat tarkemman aikataulun erikseen lähetettävässä koulutusvahvistuksessa.

Ilmoittautuminen

Taitoluisteluohjaajan koulutusta järjestetään alueellisesti. Tulevat koulutukset ilmoittautumislinkkeineen löytyvät koulutuskalenterista.

Yhden moduulin hinta on:

 • STLL:n seuran jäsenille 150 €
 • STLL:n tähtiseuran jäsenille 105 €
 • Muille osallistujille 185 €.

Huom! Ilmoittautumiset ovat sitovia. Mikäli koulutukseen ilmoittautuu liian vähän osallistujia, on Taitoluisteluliitolla oikeus perua koulutus. Taitoluisteluliitto pidättää oikeuden muutoksiin koulutuskalenterissa.

Osallistujilla tulee olla oma vakuutus, sillä Suomen Taitoluisteluliitto ei vakuuta koulutukseen osallistuvia.

Vastaavuudet ja korvaavuudet

Lue lisää koulutusten vastaavuuksista ja korvaavuuksista täältä.

Koulutuksen jälkeen

Taitoluisteluohjaajan koulutuksen jälkeen on mahdollista edetä I-tason valmentajakoulutukseen. Ennen I-tason valmentajakoulutukseen ilmoittautumista on taitoluisteluohjaajan koulutuksen lisäksi käytävä taitoharjoitteluun ja taidon oppimiseen ja opettamiseen liittyvät kaksi VOK1-moduulikoulutusta (3h+3h).