Ympäristö ja ilmasto

Ekologisesti vastuullinen toiminta liitossa ja jäsenseuroissa 

Suomen Taitoluisteluliitto pyrkii omalla toiminnallaan ja esimerkillään kannustamaan jäsenistöään ja sidosryhmiään kehittämään omaa toimintaansa sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti vastuulliseksi. Taitoluisteluliitto vahvistaa viestinnällään lajin vetovoimaisuutta vastuullisuusasioissa sekä toteuttaa vastuullisesti toteutettuja tapahtumia. 

Vastuullisuus on lajille kilpailuvaltti ja se luo uusia mahdollisuuksia yhteistyöneuvotteluissa. Tulevaisuudessa vastuullisesti toimivilla lajeilla on mahdollisuus tuottaa uusia palveluja ja uutta liiketoimintaa juuri yhteistyötahojen kautta.  

Taitoluisteluliitolla on myös tärkeä rooli kannustajana, koska liitto toimii läheisessä yhteistyössä jäsenseurojensa kanssa. Taitoluistelu voi olla aidosti vastuullinen laji vain siten, että jäsenseuramme ja sidosryhmämme lähtevät yhteiselle kestävän kehityksen polulle. 

Suomen Taitoluisteluliitto ry on sitoutunut toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.  

Vastuullisen toiminnan edistäminen liitossa 

 • Johto on sitoutunut tämän edistämiseen 
 • Kestävä kehitys huomioidaan päätöksenteossa 
 • Suosimme kierrätettyjä ja ympäristöystävällisiä materiaaleja 
 • Olemme 95 % paperiton toimisto 
 • Koulutusmateriaalimme ovat 100 % sähköisiä 
 • Hyödynnämme sähköisiä työkaluja ja minimoimme matkustusta vaativia koulutuksia ja tapaamisia 
 • Hankimme vain tarvittavan määrän tarvikkeita ja materiaaleja, jotta jätettä ei kertyisi 
 • Kierrätämme käyttämättä jääneitä varusteita ja välineitä 
 • Laadimme ympäristösuunnitelmat kansainvälisiin tapahtumiin 
 • Jääurheilun olosuhdetyössä kannustamme rakennuttajia ja rahoittajia energiatehokkaisiin ja ekologisiin ratkaisuihin 
 • Olemme aktiivisia Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Suomen Olympiakomitean vastuullisuusohjelman kehitystyössä  
 • Kannustamme henkilökuntaa kulkemaan työpaikalle jalan, pyörällä tai julkisilla kulkuvälineillä.  
 • Lentomatkustamisessa suosimme kotimaista ja ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja 
 • Lisäämme lähiruuan osuutta järjestämiemme tapahtumien tarjoiluissa. 
 • Rohkaisemme jäsenseuroja ja sidosryhmiä sitoutumaan vastuullisen toiminnan periaatteisiin 
 • Viestimme vastuullisuussaavutuksista 

 

Ekologisesti vastuullisten tapahtumien muistilista jäsenseuroille 

Aloita suunnittelusta  

Taloudellinen vastuu 

 • Määrittele tavoitteesi vastuulliselle tapahtumalle ja kriteerisi yhteistyökumppaneille. 
 • Arvioi taloudelliset riskit 

Ekologinen ja sosiaalinen vastuu 

 • Suosi kumppaneita, joilla on sertifikaatteja. Ympäristövastuullisuudesta kertovia sertifikaatteja ovat esimerkiksi Green Key, Ekokompassi ja Joutsenmerkki. 
 • Valitse keinoja tapahtumasi aiheuttaman hiilijalanjäljen pienentämiseen.  
 • Valitse esiintyjät, jotka edistävät haluamaasi arvomaailmaa. 
 • Suosi paikallisia toimijoita, jotka työllistävät alueen asukkaita. 
 • Tapahtumaan on etäosallistumismahdollisuus 

Matkustaminen ja kuljetukset 

Ekologinen ja taloudellinen vastuu 

 • Toteuta tapahtuma paikassa, jonne pääsee kävellen, pyörällä, julkisilla kulkuvälineillä tai järjestä yhteiskuljetus. 
 • Suosi kuljetusvälineitä, jotka aiheuttavat vähiten päästöjä tai kimppakyytejä.  
 • Suosittele kansainvälisille osallistujille suoria yhteyksiä ja matkatavaroiden minimoimista.  
 • Suunnittele tavara- ja henkilökuljetukset reitit turhia ajoja välttäen. 

Majoitus

Taloudellinen vastuu 

 • Kilpailuta majoituskohteet 

Ekologinen vastuu 

 • Valitse majoituskohde kävelymatkan päässä tapahtuma- ja oheiskohteista.  
 • Suosi kohteita, joilla on jokin sertifikaatti. 

Sosiaalinen vastuu 

 • Varmista erityisryhmien huomiointi esimerkiksi esteettömyyden ja allergioiden osalta.  
 • Tarkista, kuinka turvallisuudesta on huolehdittu.  

Tarjoilut ja ruokailu

Taloudellinen ja sosiaalinen vastuu 

 • Kilpailuta catering-yhtiöt, jos sinulla on mahdollisuus valita yhteistyötaho 
 • Tilaa ruoka osallistujamäärän mukaan. Ylijäävän ruoan voi lahjoittaa esimerkiksi vapaaehtoisille.  

Ekologinen vastuu 

 • Osta palvelut paikallisilta toimijoilta.  
 • Suosi lähiruokaa. 
 • Tapahtumassa on tarjolla kasviruokavaihtoehto. 
 • Varmista, kuinka jätteiden kierrätys järjestetään ja miten siinä opastetaan. 
 • Suosi kestäviä astioita. Jos tarvitset kertakäyttöastioita, varmista, että ne on tehty ympäristöystävällisistä materiaaleista. 

Tapahtumapaikka 

Taloudellinen vastuu 

 • Kilpailuta tapahtumapaikka, jos sinulla on mahdollisuus valita yhteistyötaho 

Ekologinen vastuu 

 • Suosi paikkoja, joka sijaitsee kävelymatkan päässä majoitus- ja oheiskohteista. 
 • Varmista turvallisuusjärjestelyt sekä erityisryhmien ja -tilanteiden huomioiminen.  
 • Suosi kohteita, joilla on sertifikaatti 
 • Kiinnitä huomiota, miten tapahtumapaikassa on huolehdittu jätteiden kierrätys. 
 • Suosi kohteita, jossa käytetään uusiutuvia energialähteitä ja vettä säästäviä laitteita. 
 • Selvitä kohteen energiatehokkuus ja rakennuksen ympäristöystävällisyys. 

Henkilöstö 

Ekologinen ja taloudellinen vastuu 

 • Hyödynnä paikallista henkilöstöä ja muuta työvoimaa. 

Sosiaalinen vastuu 

 • Varmista, että yhteistyökumppaneidesi henkilöstö on koulutettua ja ammattitaitoista. 
 • Selvitä, ovatko henkilöstön työolosuhteet hyvät ja turvalliset.  
 • Arvioi, tiedostaako henkilökunta turvallisuusmääräykset.  
 • Selvitä, palveleeko henkilöstö erilaisia kohderyhmiä muuttuvissa tilanteissa.

Materiaalit 

Ekologinen vastuu 

 • Vältä printattavan materiaalin käyttöä kilpailuissa 
 • Varmista että materiaalit on valmistettu kestävästi ja eettisesti sekä varmista niiden kierrätettävyys.  
 • Toimita ohjeistukset sähköisesti, jos mahdollista. 
 • Varmista, että jaettava materiaali on ympäristöystävällistä ja varaa sitä sopiva määrä. 
 • Jaa give-away-tuotteita ainoastaan niistä kiinnostuneille. 
 • Toteuta rekisteröityminen sähköisesti. 
 • Muistamisissa suositaan eettisiä ja kotimaisia tuotteita. 

Sosiaalinen vastuu 

 • Suosi paikallisia toimijoita 

Tekniikka, kalusteet ja ohjelma 

Ekologinen ja taloudellinen vastuu 

 • Käytä tapahtumapaikan laitteita ja kalusteita tai vuokraa ne paikallisilta toimijoilta, jotta vältät kuljetuksen ympäristövaikutukset. 
 • Huomioi etäosallistumismahdollisuus 
 • Mitoita tekniikka tapahtuman tarpeisiin ja valitse energiatehokkaat laitteet. 
 • Jos järjestät oheisohjelmaa luonnossa, muista roskaton retkeily. 
 • Hyödynnä paikallisia juontajia ja esiintyjiä 

Sosiaalinen vastuu 

 • Pyydä tapahtuman aikana palautetta osallistujilta ja sidosryhmiltä. 
 • Huomioi erityisryhmien tarpeet tarvittaessa kuten esteettömyys ja viittomakielen tulkkauksella 
 • Tapahtuman esiintyjät ja puhujat edustavat monipuolisesti yhteiskuntaa, eri näkökulmia ja sukupuolia.  
 • Toiminnallisissa osioissa huomioidaan miten toimintakyvyltään erilaiset ihmiset voivat osallistua aktiviteetteihin. 
 • Maksullisissa tapahtumissa osallistujan tarvitsemalta henkilökohtaiselta avustajalta ei peritä osallistumismaksua.  

Viestintä ja dokumentaatio 

Viestinnällinen vastuu 

 • Viesti vastuullisista tapahtumajärjestelyistä jo tapahtumaa ennen  
 • Opasta ja neuvo osallistujia vastuulliseen toimintaan tapahtuman aikana. 
 • Arvioi ja dokumentoi kokousjärjestelyjä ja tavoitteidesi toteutumista. 
 • Tunnista myös kehityskohteet.  
 • Viesti tuloksista omalle organisaatiollesi, osallistujille, sidosryhmille ja medialle. 
 • Tallenna tiedot seuran dokumentteihin, jotta ne ovat mahdollisimman monen saatavilla 
 • Pyydä tapahtuman jälkeen palautetta osallistujilta ja sidosryhmiltä.  
 • Hyödynnä tuloksia vastuullisuuden jatkokehityksessä. 
 • Jaa vinkkejäsi ja inspiroi muita vastuullisten tekojen tielle. 
 • Anna palautetta kohteelle, miten asiat voisi hoitaa esim. ympäristöystävällisemmin