Ekologisesti vastuullisten tapahtumien järjestäminen

Aloita suunnittelusta

  Taloudellinen vastuu 

  • Määrittele tavoitteesi vastuulliselle tapahtumalle ja kriteerisi yhteistyökumppaneille. 
  • Arvioi taloudelliset riskit 

  Ekologinen ja sosiaalinen vastuu 

  • Suosi kumppaneita, joilla on sertifikaatteja. Ympäristövastuullisuudesta kertovia sertifikaatteja ovat esimerkiksi Green Key, Ekokompassi ja Joutsenmerkki. 
  • Valitse keinoja tapahtumasi aiheuttaman hiilijalanjäljen pienentämiseen.  
  • Valitse esiintyjät, jotka edistävät haluamaasi arvomaailmaa. 
  • Suosi paikallisia toimijoita, jotka työllistävät alueen asukkaita. 
  • Tapahtumaan on etäosallistumismahdollisuus 

  Matkustaminen ja kuljetukset

  Ekologinen ja taloudellinen vastuu 

  • Toteuta tapahtuma paikassa, jonne pääsee kävellen, pyörällä, julkisilla kulkuvälineillä tai järjestä yhteiskuljetus. 
  • Suosi kuljetusvälineitä, jotka aiheuttavat vähiten päästöjä tai kimppakyytejä.  
  • Suosittele kansainvälisille osallistujille suoria yhteyksiä ja matkatavaroiden minimoimista.  
  • Suunnittele tavara- ja henkilökuljetukset reitit turhia ajoja välttäen. 

  Majoitus

  Taloudellinen vastuu 

  • Kilpailuta majoituskohteet 

  Ekologinen vastuu 

  • Valitse majoituskohde kävelymatkan päässä tapahtuma- ja oheiskohteista.  
  • Suosi kohteita, joilla on jokin sertifikaatti. 

  Sosiaalinen vastuu 

  • Varmista erityisryhmien huomiointi esimerkiksi esteettömyyden ja allergioiden osalta.  
  • Tarkista, kuinka turvallisuudesta on huolehdittu.  

  Tarjoilut ja ruokailu

  Taloudellinen ja sosiaalinen vastuu 

  • Kilpailuta catering-yhtiöt, jos sinulla on mahdollisuus valita yhteistyötaho 
  • Tilaa ruoka osallistujamäärän mukaan. Ylijäävän ruoan voi lahjoittaa esimerkiksi vapaaehtoisille.  

  Ekologinen vastuu 

  • Osta palvelut paikallisilta toimijoilta.  
  • Suosi lähiruokaa. 
  • Tapahtumassa on tarjolla kasviruokavaihtoehto. 
  • Varmista, kuinka jätteiden kierrätys järjestetään ja miten siinä opastetaan. 
  • Suosi kestäviä astioita. Jos tarvitset kertakäyttöastioita, varmista, että ne on tehty ympäristöystävällisistä materiaaleista. 

  Tapahtumapaikka

  Taloudellinen vastuu 

  • Kilpailuta tapahtumapaikka, jos sinulla on mahdollisuus valita yhteistyötaho 

  Ekologinen vastuu 

  • Suosi paikkoja, joka sijaitsee kävelymatkan päässä majoitus- ja oheiskohteista. 
  • Varmista turvallisuusjärjestelyt sekä erityisryhmien ja -tilanteiden huomioiminen.  
  • Suosi kohteita, joilla on sertifikaatti 
  • Kiinnitä huomiota, miten tapahtumapaikassa on huolehdittu jätteiden kierrätys. 
  • Suosi kohteita, jossa käytetään uusiutuvia energialähteitä ja vettä säästäviä laitteita. 
  • Selvitä kohteen energiatehokkuus ja rakennuksen ympäristöystävällisyys. 

  Henkilöstö

  Ekologinen ja taloudellinen vastuu 

  • Hyödynnä paikallista henkilöstöä ja muuta työvoimaa. 

  Sosiaalinen vastuu 

  • Varmista, että yhteistyökumppaneidesi henkilöstö on koulutettua ja ammattitaitoista. 
  • Selvitä, ovatko henkilöstön työolosuhteet hyvät ja turvalliset.  
  • Arvioi, tiedostaako henkilökunta turvallisuusmääräykset.  
  • Selvitä, palveleeko henkilöstö erilaisia kohderyhmiä muuttuvissa tilanteissa.

  Materiaalit

  Ekologinen vastuu 

  • Vältä printattavan materiaalin käyttöä kilpailuissa 
  • Varmista että materiaalit on valmistettu kestävästi ja eettisesti sekä varmista niiden kierrätettävyys.  
  • Toimita ohjeistukset sähköisesti, jos mahdollista. 
  • Varmista, että jaettava materiaali on ympäristöystävällistä ja varaa sitä sopiva määrä. 
  • Jaa give-away-tuotteita ainoastaan niistä kiinnostuneille. 
  • Toteuta rekisteröityminen sähköisesti. 
  • Muistamisissa suositaan eettisiä ja kotimaisia tuotteita. 

  Sosiaalinen vastuu 

  • Suosi paikallisia toimijoita 

  Tekniikka, kalusteet ja ohjelma

  Ekologinen ja taloudellinen vastuu 

  • Käytä tapahtumapaikan laitteita ja kalusteita tai vuokraa ne paikallisilta toimijoilta, jotta vältät kuljetuksen ympäristövaikutukset. 
  • Huomioi etäosallistumismahdollisuus 
  • Mitoita tekniikka tapahtuman tarpeisiin ja valitse energiatehokkaat laitteet. 
  • Jos järjestät oheisohjelmaa luonnossa, muista roskaton retkeily. 
  • Hyödynnä paikallisia juontajia ja esiintyjiä 

  Sosiaalinen vastuu 

  • Pyydä tapahtuman aikana palautetta osallistujilta ja sidosryhmiltä. 
  • Huomioi erityisryhmien tarpeet tarvittaessa kuten esteettömyys ja viittomakielen tulkkauksella 
  • Tapahtuman esiintyjät ja puhujat edustavat monipuolisesti yhteiskuntaa, eri näkökulmia ja sukupuolia.  
  • Toiminnallisissa osioissa huomioidaan miten toimintakyvyltään erilaiset ihmiset voivat osallistua aktiviteetteihin. 
  • Maksullisissa tapahtumissa osallistujan tarvitsemalta henkilökohtaiselta avustajalta ei peritä osallistumismaksua.  

  Viestintä ja dokumentaatio

  Viestinnällinen vastuu 

  • Viesti vastuullisista tapahtumajärjestelyistä jo tapahtumaa ennen  
  • Opasta ja neuvo osallistujia vastuulliseen toimintaan tapahtuman aikana. 
  • Arvioi ja dokumentoi kokousjärjestelyjä ja tavoitteidesi toteutumista. 
  • Tunnista myös kehityskohteet.  
  • Viesti tuloksista omalle organisaatiollesi, osallistujille, sidosryhmille ja medialle. 
  • Tallenna tiedot seuran dokumentteihin, jotta ne ovat mahdollisimman monen saatavilla 
  • Pyydä tapahtuman jälkeen palautetta osallistujilta ja sidosryhmiltä.  
  • Hyödynnä tuloksia vastuullisuuden jatkokehityksessä. 
  • Jaa vinkkejäsi ja inspiroi muita vastuullisten tekojen tielle. 
  • Anna palautetta kohteelle, miten asiat voisi hoitaa esim. ympäristöystävällisemmin