Ympäristöohjelma

Ekologisesti vastuullinen toiminta liitossa ja jäsenseuroissa 

Suomen Taitoluisteluliitto pyrkii omalla toiminnallaan ja esimerkillään kannustamaan jäsenistöään ja sidosryhmiään kehittämään omaa toimintaansa sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti vastuulliseksi. Taitoluisteluliitto vahvistaa viestinnällään lajin vetovoimaisuutta vastuullisuusasioissa sekä toteuttaa vastuullisesti toteutettuja tapahtumia. 

Vastuullisuus on lajille kilpailuvaltti ja se luo uusia mahdollisuuksia yhteistyöneuvotteluissa. Tulevaisuudessa vastuullisesti toimivilla lajeilla on mahdollisuus tuottaa uusia palveluja ja uutta liiketoimintaa juuri yhteistyötahojen kautta.  

Taitoluisteluliitolla on myös tärkeä rooli kannustajana, koska liitto toimii läheisessä yhteistyössä jäsenseurojensa kanssa. Taitoluistelu voi olla aidosti vastuullinen laji vain siten, että jäsenseuramme ja sidosryhmämme lähtevät yhteiselle kestävän kehityksen polulle. 

Suomen Taitoluisteluliitto ry on sitoutunut toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.  

Vastuullisen toiminnan edistäminen liitossa 

 • Johto on sitoutunut tämän edistämiseen 
 • Kestävä kehitys huomioidaan päätöksenteossa 
 • Suosimme kierrätettyjä ja ympäristöystävällisiä materiaaleja 
 • Olemme 95 % paperiton toimisto 
 • Koulutusmateriaalimme ovat 100 % sähköisiä 
 • Hyödynnämme sähköisiä työkaluja ja minimoimme matkustusta vaativia koulutuksia ja tapaamisia 
 • Hankimme vain tarvittavan määrän tarvikkeita ja materiaaleja, jotta jätettä ei kertyisi 
 • Kierrätämme käyttämättä jääneitä varusteita ja välineitä 
 • Laadimme ympäristösuunnitelmat kansainvälisiin tapahtumiin 
 • Jääurheilun olosuhdetyössä kannustamme rakennuttajia ja rahoittajia energiatehokkaisiin ja ekologisiin ratkaisuihin 
 • Olemme aktiivisia Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Suomen Olympiakomitean vastuullisuusohjelman kehitystyössä  
 • Kannustamme henkilökuntaa kulkemaan työpaikalle jalan, pyörällä tai julkisilla kulkuvälineillä.  
 • Lentomatkustamisessa suosimme kotimaista ja ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja 
 • Lisäämme lähiruuan osuutta järjestämiemme tapahtumien tarjoiluissa. 
 • Rohkaisemme jäsenseuroja ja sidosryhmiä sitoutumaan vastuullisen toiminnan periaatteisiin 
 • Viestimme vastuullisuussaavutuksista