Antidoping

Suomen Taitoluisteluliiton vastuullisuusohjelma pohjautuu koko urheiluyhteisön yhteiseen vastuullisuusohjelmaan, reilun pelin periaatteisiin ja Taitoluisteluliiton arvoihin. Kaikki Taitoluisteluliiton toiminnassa mukana olevat henkilöt sitoutuvat noudattamaan Taitoluisteluliiton toiminta- ja kurinpitosääntöjä sekä eettistä säännöstöä.

Antidopingohjelma ja kilpailumanipulaation torjunta on huomioitu Suomen Taitoluisteluliiton strategiassa ja säännöissä, ja Taitoluisteluliiton alaisissa kilpailuissa noudatetaan reilun pelin periaatteita.

Antidoping

Suomen antidopingsäännöstöä noudatetaan koko suomalaisessa järjestäytyneessä urheilussa ja näin ollen Suomen Taitoluisteluliitto sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä. Lajiliittojen ja seurojen antidopingtyön tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta, reilua peliä ja puhdasta urheilua. Lähtökohtana on, että huipulle pyrkivät nuoret kunnioittavat toisia urheilijoita, yhteisiä sääntöjä sekä omaa hyvinvointiaan.

 

Lisätietoja antidopingista ja kilpailumanipulaation torjunnasta

Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) nettisivuilta suek.fi
ISU:n antidoping sivustolta isu.org